Muzeu i Kosovës vjen me disa aktivitete për Ditën Ndërkombëtare të Muzeve

18 maji shënohet si Dita Ndërkombëtare e Muzeve. Me këtë rast Muzeu i Kosovës organizon një sërë aktivitetesh, duke synuar të rrisë ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e muzeve në zhvillimin e shoqërisë .

Aktivitetet fillojnë më 18 maj, nga ora 10:00 deri në orët e vona, në ambientet e Muzeut të Kosovës, shkruan KultPlus.

Më poshtë gjeni edhe agjendën e aktiviteteve që do të mbahen më 18 maj në Muzeun e Kosovës.

10:00h- 11:00 h Programi edukativ interaktiv –Edukimi për Paqe
“Cities of peace illuminated atelier”
Pjesëmarrës; Institucionet parashkollore grupmoshat 5-6 vjeç,

11:30 h- 12:30 h Programi edukativ interaktiv- Edukimi për Paqe
“Cities of peace illuminated atelier”
Pjesëmarrës; Shkollat fillore, grupmoshat 7-12 vjeç ,

13:00 h -14:00 h Pauza

14:00 h- 15:30 h Programi edukativ interaktiv- Edukimi për Paqe
“Cities of peace illuminated atelier”
Pjesëmarrës; Shkollat e mesme, grupmoshat 14-18 vjeç,

19:30h- 20:30h Prezantimi i punimeve dhe dokumentareve “Citites of Peace” të realizuara më parë në 10-të vende të botës,

20:30h- 21:00h Shpërndarja e çertifikatave për vullnetarët e Termokiss në Muzeun e Kosovës,

21:00 h- 24:00h Muzeu i hapur për të gjithë,
21:00h- 23:00h Nezafete Shala & Band,
23:00h- 24:00h Muzikë,

*Edukimi për Paqe, është një program i cili përmes punëtorisë artistike inspiron gjeneratat e reja me trashëgiminë kulturore të Kosovës, duke promovuar paqen dhe mirëkuptimin.
*Atelijeja e Qyteteve të Paqës, zhvillohet përmes punës praktike me artin e shëndritjes, ku fëmijët mësojnë teknika të ndryshme të muraleve, kaligrafisë dhe ikonografisë. Atelijeja do të ofrojë punën me fleta të arit nga nuanca të ndryshme, dhe do të përshtatet për të gjitha grupmoshat.
Ri – interpretimi i Trashëgimisë Kulturore përmes artit.