Shpallen fituesit e çmimeve për konkursin e Dramës Origjinale Shqipe “Katarina Josipi”

Bazuar në Vendimin nr 3672/2020, të datës 28.10.2020 të Jurisë Profesionale për vlerësimin e dramave në konkursin e Dramës Origjinale Shqipe “Katarina Josipi” për vitin 2020, sipas konkursit të shpallur publik, Departamenti i Kulturës njofton për shpalljen e fituesve, si më poshtë:

Çmimi i parë për Dramë Origjinale Shqipe “Katarina Josipi” për vitin 2020 i ndahet dramës “Cari i Carave”, shifra: Sui Generis;

Çmimi i dytë për Dramë Origjinale Shqipe “Katarina Josipi” për vitin 2020 i ndahet dramës – “ Shtëpia e të humburve “, shifra: Zgjim James-i riu;

Çmimi i tretë për Dramë Origjinale Shqipe “Katarina Josipi” për vitin 2020 i ndahet dramës – “ Era”, shifra: 8.

Meqë mënyra e konkurrimit ka qenë konfidenciale,  identifikimi i aplikuesve ka qenë përmes shifrave, andaj kërkohet që laureatët e çmimeve, sipas shifrave të lartshënuara të lajmërohen sa më parë në Departamentin e Kulturës, në mënyrë që të identifikohen si fitues. / KultPlus.com