Nuk do të më përqafosh kurrë më

Idea Vilarino

Tash nuk do të jetë njëjtë
Tash jo
Nuk do të jetojmë më bashkë,
As djalin tënd më nuk do ta rris
Nuk do ti laj këmishët tua
Nuk do ti qep rrobat tua
Nuk do të të kem afër netëve
Nuk do të puthemi kur dal nga banesa,
Nuk do ta dish kurrë cila isha,
Sepse të tjerët më dashuruan më shumë.

Asnjëherë nuk do ta di,
As pse, as si, kurrë,
A ishin të vërteta
Fjalët
A ishte ti ai që thoje 
Që ishe
As cila isha unë për ty
As si do të ishte të jetonim bashkë për pak. 
Duke u dashuruar,
Duke pritur
Duke qenë.
Tash nuk jam më shumë se vetja
Përgjithmonë
Dhe ti për mua do të jesh asgjë më shumë se ti.
Tash je veç dita, jo e ardhmja
Nuk do ta di ku do të jetosh 
Me kë
Ose nëse kujtohesh ndonjëherë për mua.
Nuk do të më përqafosh kurrë si kjo natë, kurrë.

Nuk do të të prekë më kjo dora ime,
Nuk do ta shoh as vdekjen tënde.

   Përktheu: Arbër Selmani