Motrat

Poezi e shkruar nga Izet Sarajliq.

Esenini i kishte
Shurën dhe Kaçën.
Majakovski i kishte
Ludmillën dhe Olën.

Unë i kisha
Ninën e Razën.
Dhe – të gjitha vdiqën.

Raza e Nina
në distancë prej pesëdhjetë ditësh.
Vdiqën
ose i vranë pa plumba?
Tani patjetër
të kërkoj diku një motër të re.
Nuk mundem assesi
mos me qenë vëlla.