Markim i shtigjeve në monumentin e natyrës “Shpella e Plakës” në Librazhd

Markimi dhe shenjimi i shtigjeve vijon të jetë një nga përparësitë kryesore për Administratën e Zonave të Mbrojtura Elbasan.

Ditët e fundit specialistët e ADZM Elbasan bënë të mundur markimin dhe shenjimin e shtegut, i cili të çon në Monumentin e Natyrës “Shpella e Plakës”, e cila ndodhet 10 km larg Librazhdit.

Ky markim i shtigjeve i vjen në ndihmë turistëve vendas e të huaj që zgjedhin të vizitojnë atraksionet turistike të Parkut Kombëtar “Shebenik”.

Krahas markimit dhe shenjimit, u realizua dhe përmirësimi i shtegut duke u pastruar nga gurët e degët në mënyrë që të jenë më të aksesueshëm.

Specialistët këshillojnë se shkalla e vështirësisë konsiderohet mesatare, por duhet që të pasionuarit as ngjitjeve në mal duhet të pajisen me veshje dhe këpucë të përshtatshme për terren.

“Shpella e Plakës” sipas banorëve mban të ruajtura të fshehtat dhe misteret e saj prej mijëra vitesh dhe ende sot e kësaj dite qarkullojnë legjenda nga më të ndryshme rreth saj.

Vitet e fundit me hapjen e këtij shtegu kjo shpellë është vizituar nga një numër i lartë vizitorësh.

Parku Kombëtar Shebenik–Jabllanicë shtrihet në verilindje të vendit tonë dhe ka sipërfaqe të përgjithshme prej 33 927,66 ha, ku pjesën kryesore e zënë pyjet, kullotat, tokat bujqësore etj. Në këtë park turistët kanë mundësi të shijojnë liqenet karstike, liqenin e Fushë-Studnës, Vlaskën, Fushën e Dorëzit, Bredhin e Fushë-Kuqes, Rrapin e Taksimit, Shkallën e Skënderbeut, Gurrën e Ariut e shumë zona të tjera./ atsh / KultPlus.com

Këto janë dy zonat ku do të kërkohet për ari në Shqipëri

Në Librazhd dhe në Mirditë do të nisin kërkimet për flori.

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka nxjerrë njoftimin për subjektet e interesuara për kërkimet e mineraleve.

Sipas njoftimit afati për ofertat e subjekteve është deri mbaron më 6 shtator.

Gjithashtu do të zhvillohen kërkime edhe në dy zona të tjera minerare, në Mirditë edhe Skrapar, për bakër dhe mineral ranor pllakor përkatësisht.

Njoftimi i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë

Zona minerare Nr. 3/1, Objekti “Babje”, Librazhd, Qarku Elbasan, lloji i mineralit ar, veprimtaria kërkim – zbulim.

Zona minerare Nr. 4/1, Objekti “Kaçinar”, Mirditë, Qarku Lezhë, lloji i mineralit ar, veprimtaria kërkim – zbulim.

Zona minerare Nr. 145/1, Objekti “Perlat – Shebe”, Mirditë, Qarku Lezhë, lloji i mineralit bakër, veprimtaria kërkim – zbulim.

Zona minerare Nr. 56/3, Objekti “Polenë”, Skrapar, Qarku Berat, lloji i mineralit ranor pllakor, veprimtaria shfrytëzim.

“Kërkohet që të realizohet aplikimi për leje minerare për zonat minerare konkurruese Nr. 3/1, Nr. 4/1, Nr. 145/1, Nr. 56/3, të miratuara në planin vjetor të vitit 2021, me të dhënat dhe formën e formularit të ofertës të paraqitura në aneksin 1 të kësaj Ftesë për Ofertë.

Ofertuesit të paraqesin vetëm një Ofertë për një zonë konkurruese, ku të angazhohen se pranojnë kushtet e përcaktuara në ftesën për procedurë konkurruese dhe detyrimet që rrjedhin nga fitimi i procedurës konkurruese. Shpenzimet e kryera për të marrë pjesë në procedurën konkurruese nuk rimbursohen nga Autoriteti Kontraktues.

Asnjë ofertues nuk do të përjashtohet nga pjesëmarrja në procedurën e konkurrimit në bazë të shtetësisë. Afati i fundit për dorëzimin e ofertave për zonat: Nr. 3/1, Nr. 4/1, Nr. 145/1, Nr. 56/3; është dt. 06.09.2022, ora 10:00 . Ofertat e dorëzuara pas këtij afati do të refuzohen” thuhet në shpalljen e MIE./abcnews.al/ KultPlus.com