Shprehje mbi qeverisjen nga liderë botërorë

Dënimi për atë që refuzon të marrë pjesë në qeverisje është që të qeveriset nga njerëz më inferior se ai vet – Platoni

Asnjë nuk është i denjë ta qeverisë tjetrin pa lejen e tij – AbrahamLincoln

Është tepër e rezikshme të kesh të drejtë kur pushtetarët e kanë gabim – Voltaire

Uashingtoni na tregon se kur të mbjellin e kur të korrin, po c’të bëjmë tash që na ka marrë uria – Thomas Jefferson

Fjalët më të tmerrshme në gjuhën angleze janë: Unë jam nga qeveria dhe jam këtu për t’u ndihmuar – Ronald Reagan

Tirania i jep fund lakmisë së vendimit të lirë – John Fletcher

Kult Plus.com