Aktiviteti ‘Një hap më i sigurt për fëmijët’ synojnë rritjen e vetëdijës në shoqëri për të drejtat e fëmijëve

Organizata Syri i Vizionit në partneritet me Save the Children në Kosovë dhe në bashkëpunim me Zyren për Qeverisje të Mirë – Zyra e Kryeminitrit në kuadër të fushatës “RriteMeDashni” dhe “Programin për Vetëdijesimin e Publikut për Zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës” do të realizojmë aktivitetin “Një Hap me i Sigurt për Fëmijët”.

Kjo fushatë do të fillojë në ora 11:00 te NewBorn dhe për të vazhduar më pas në disa lokacione të tjera.

Lokacioni 1 – Zebrat te Newbroni (Rr.Luan Haradinaj) Lokacioni 2 – Zebrat te Hotel Grand (Rr.Garibaldi) Lokacioni 3 – Zebrat te Shkolla Faik Konica (Rr.Xhorxh Bush) Lokacioni 4 – Zebrat te Katedralja (Rr.Eqrem Qabej).

Qëllimi parësorë i kësaj iniciative është rritja e vetëdijes në shoqëri dhe ndryshimi i sjelljes karshi të drejtave të fëmijëve dhe mbrojtjes së tyre siç parashihet me kornizën ligjore. /KultPlus.com