Vendim për Botimin e Librave dhe Revistave Letrare për Publikim në Web e MKRS-së

18 Maj, 2018 - 6:10 pm

Republika e Kosoves
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit/Ministarstvo za kulturu, omladinu i sport
Ministry of Culture, Youth and Sports

Nr Shtepia Botuese Autori Titulliivepres

…..,
Q
Ei-

1 ARMAGEDONI RagipSylaj Leterengjellittimmbrojtes 1000 €
2 ARMAGEDONI BedriZyberaj Vdekjemetemirenukdua 1000 €
3 ARMAGEDONI HaqifMulliqi Teatri,dramadheidentitetikulturorneKosove 2,000€
(pjesaedyte)
4 ARMAGEDONI JordanPlevnesh Mrekulliaeteteboterore 2,000€

5 ARMAGEDONI ArdianKycyku Drame dhestudimperteater 1,000€

6 ARMAGEDON FahredinShehu Arratia 1,500€

.
7 ARMAGEDONI BeratDakaj DramateQosjes 2,000€


8 ARMAGEDONI KimeteKasumi PoeziaeNolit 1,500 €

9 ARMAGEDONI ArifMolliqi Sikripendashttekam 1,000€

10 ARMAGEDONI EnisRecica Kufijteenjevalixheje 2,000€

11 ARMAGEDONI PerparimBlakaj Nenshtatedryre 1,200 €

12 ARMAGEDONI NuhiBytyqi LibriiLuftes 4,000€

13 PARNAS TvezdanTodorov Hyrjenepoetike 2,900€

14 ARTINI RoberElsie Kosova-Njehistoridokumentare-ngalufterat 3,000€
ballkaniketeluftaedyteboterore

15 ARTINI DaleCarnegie AbrahamLinkolniipanjohur 2,500€

16 NazibizdavanceKuce/ MersijaOmerovic VerlivSvet 1,000€
Berati
17 OLYM P Mete N imani Mallkimi I epsheve te gjak ut 2,200€

18 ROZAFA Atdhe Gashi 10 Drama dhe nje skena r

I
2,000 € ‘I

19 ROZAFA Pren d Buzhala Poetika e Kureshtjes 1,100€

20 ROZAFA Ibrahim Kadriu Njeri un me Pelerin 1,000€
I
I
21 ROZAFA Avd i Shala Shtepia ne qiell 1,000€ I
I

22 ROZAFA Dr. Faik Shkodra Kritike Letra re

1,000€ ”


I

23 ROZAFA Ajete Zogaj Dija si art dhe arti si dije 1,170€ I
I

24 ROZAFA Flora Peci N e lendinen e endrrave

520 € ‘25 BUZU KU J.M.G. .J,e Clezio Historia e kembes dhe fantazi tje ra 2,500 € 1
” ‘ ”

26 Ymer Elshani Vepra Letrare 1-10 6,000€

27 M ESHARi Izet Shala Rrefime ne koh e lufte 1,000€

28 OLYMP Ramadan Thaqi Grate e Na polit 1,500€

29 PEMA Lorik Sylej mani Sallate dhe Calldisje 1,000€

30 OLYM P Bejtulla h Destani Monumenti i Skenderbet1t ne Rome 4,000€

31 FIDAN I Osman Goranci Zonja me maske 1,000 €

32 FAIK KON ICA Anton N ike Berisha Estetika dhe Estetika e letersise 2,000 €

33 EMBETA N evrije Bislimi- ismajl i Poetika e kenges epike historike 2,000 €

34 EMBETA Merxhan Avdyli Autologji 1,500€

35 MUL’f IM EDIA Leeis Lipsitz Poezi 1,000€

36 OM Feride Papleka Rexhep Qosja : bisede e pa mbaruar 2,500€

37 OM Ernesto Sabata

Para fundit 2,000€

38 Libri Shkollor Prof.Dr.Ad em Zej nullahu Kriji me Alegorike ne prozen popullore 918 €

39 BEQIR MUSLIU N exhat rexha Shfletime dhe kundrine 1,2 00€

40 PENA Sabit Gashi Vitet e lavd ise I, II, III 4,000€

41 SHEFKAT Bajra m I. Rogovali Liir4ik S. Antolojisi 1,200€

42 NSH “FAD” N exhat Halimi Demi i terbuar 1,200€

43 NSH “FAD” Rrustem Berisha Libri matane lumi 1,000€

44 NSH “FAD” Shaip Grabovci Banketi 1,200€

45 IMZA PUBLICATION Agim Rifat Gulelim Bari 1,500€
46 PEN QENDRA E KOSOVES Rose Eilder Lane Zbulimi i lirise 2000€
47 PEN QENDRA E KOSOVES Binak Kelmen di Rruga 66 1,500€
48 PA Arthur Schnitzler Loja ne agim 1,000€
49 ShOQATA E TE
BURGOSURVE TE KOSOVES Meriman Braha Goli Otoku 5,000€
so JAKUP CERAJA •• ..
Eillima Karllos Eilliam Poezi te zgjed hura 1,200€
51 JAKUP CERAJA Xhafer B Peci Leonardo Da Vinci 1,900€
52 FAIK KONICA Sali Bytyqi Gju njet 1,000€
53 NAI M FRASH ER! Reshat Sahitaj Gani Xhafolli, Princi i poezise per femije 3,965€

Të fundit

Të ngjajshme