Dhurohen 190 laptopë për gratë e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian

Është përmbyllur projekti “Rikthimi në Normalen e Re”, projekt i implementuar nga IPKO Foundation, i mbështetur nga UN Women Kosova dhe Ambasada Britanike në Kosovë.

Përgjatë këtij projekti, në komunën e Prishtinës, Fushë Kosovës, Gjakovës, Pejës dhe Mitrovicës janë distribuar 190 laptopë tek vajzat e reja të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian.

Në ceremoninë përmbyllëse të këtij projekti nga një fjalë rasti mbajtën Ulrika Richardson, Koordinatore për Zhvillim nga UN në Kosovë, Jacob Webber, Zevendes Drejtori i Misionit, Ambasada Britaneze në Kosovë dhe Abetare Gojani, drejtoreshë e Programeve në IPKO Foundation.

Pas fjalimeve, u bë prezentimi i të gjeturave, prezentimi i platformës digjitale dhe raporti i hartës dixhitale me të dhënat e nxjerra nga projekti.

Për vajzat e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian, janë ofruar edhe trajnime për njohuri bazike në IT si dhe në përdorimin e laptopeve. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe disa mësimdhënës të këtyre komunave janë trajnuar se si ti dallojnë vajzat që kanë potencial për të braktisur shkollën.

Raporti i hartës dixhitale do të shërbejë si model për kuptimin e faktorëve që ndikojnë në shkallën e braktisjes së shkollës te vajzat e reja nga komuniteti Roma, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë.

Përshkrimi i Raportit të Hartës dhe dizajni i Platformës

Me mbështetjen e UN Women, ekipi i Projektit të Fondacionit IPKO ka identifikuar Pejën, Gjakovën, Mitrovicën, Prishtinën dhe Fushë-Kosovën si komuna me shkallën më të ulët të frekuentimit të shkollës nga gratë e reja dhe vajza, dhe me nivele të larta të cenueshmërisë nga braktisja e shkollës për shkak të ndikimit të pandemisë COVID -19.

Platforma e Hartësimit Dixhital do të mbushet me të dhëna të verifikuara nga Kosova.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MAS), Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), dhe nga burime të tjera të verifikuara, ndërsa të dhënat specifike të përfituesve do të mblidhen nga ky projekt, përmes mjeteve të aprovuara paraprakisht dhe treguesve të matshëm.

Platforma dixhitale e Hartësimit do të bëhet një mjet i dobishëm për hartëzimin dhe kuptimin e faktorëve që ndikojnë në shkallën e braktisjes së shkollës nga vajza të reja dhe gratë nga komunitetet Roma, Ashkali dhe Egjiptas në Kosovë, dhe për informimin përkatëse në ndërhyrjet programatike. / KultPlus.com

“Kujtesa në lëvizje” sonte në Prishtinë

“Kujtesa në lëvizje” e cila eksploron trashëgiminë kulturore të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian përmes kujtesës kolektive do të hapet sonte më 20 dhjetor, në ora 20:00 te Klubi i Boksit, shkruan KultPlus.

Lëvizjet e popujve gjithmonë kanë pasqyruar një lloj largimi apo shkëputje nga një entitet identitar në të cilin bënin pjesë fillimisht. Shpesh është konsideruar si kërcënim për kulturën e individit apo grupit, sepse herët a vonë lëvizja do të nënkuptonte harresë, shkrirje apo asimilim dhe tjetërsim, thuhet në përshkrimin e kësaj ekspozite, ku vlerësohet se rëndom identiteti është i lidhur me një hapësirë të caktuar gjeografike dhe në mënyrë që të ekzistojë, konsiderohet se duhet patjetër të qëndrojë me rrënjë në një tokë. Por në botë historikisht ekzistojnë grupe të cilat kanë dëshmuar se identiteti dhe ndjenja e përkatësisë mund t’i tejkalojnë kufijtë gjeografik nëse në vetëdijen e tyre është rrënjosur thellë një trashëgimi shpirtërore dhe kulturore e përcjellë më këmbëngulësi ndër gjenerata.

“Të eksplorosh trashëgiminë kulturore dhe kujtesën kolektive të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë do të thotë të eksplorosh një botë shumë të pasur kulturore e shpirtërore pavarësisht kushteve materiale në të cilën është zhvilluar. Përtej jetesës së tyre të vështirë në margjinat e shoqërisë, përtej diskriminimit dhe stereotipave, komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian ngërthejnë në vetë një botë të larmishme kulturore, gjurmët e të cilës vërehen edhe në kulturën shqiptare e sidomos ballkanike”, thuhet më tutje në lidhje me këtë ekspozitë.

Ekspozita Kujtesa në lëvizje është epilog i një pune një vjeçare në mes CHwB Kosova dhe Balkan Sunflowers Kosova, në promovimin e trashëgimisë kulturore me fokus në kujtesën e përbashkët kolektive të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Kujtesa e përbashkët e këtyre komuniteteve do të paraqitet përmes artefakteve, fotografive personale, pikturave, poezisë, historive gojore dhe muzikës (performancë live ngaGipsy Groove), eksplorimi i së cilave është një ftesë për të kuptuar ruajtjen e identiteteve që arritën të mbijetojnë përtej kufijve gjeografik, përjashtimit dhe stigmatizimit./ KultPlus.com