Njerëzit që gjykojnë dhe kritikojnë gjatë gjithë kohës, nuk mund të shikojnë veten e tyre

Njerëzit ndërhyrës, të cilët gjykojnë zgjedhjet dhe sjelljen e të tjerëve, nuk i pranojnë ato siç janë dhe dëshirojnë që ata të jenë dhe të veprojnë në përputhje me nevojat dhe dëshirat e tyre të veçanta.

Ata nuk mund t’i pranojnë të tjerët ashtu siç janë, sepse janë egoistë. Ata e shohin veten si potencialisht superiorë dhe u mungon përulësia. Atyre u mungon pjekuria emocionale dhe ndjeshmëria për të kuptuar nuancat që zbulojnë motivet e të tjerëve. Ata kritikojnë, gjykojnë dhe mendojnë se janë superiorë.

Varësia për të gjykuar dhe vlerësuar tjetrin nuk nënkupton dëshirën për t’u përpjekur për të kuptuar qëndrimet, sjelljet e tij dhe personalitetin e tij, është vetëm një impuls për të kënaqur siguritë e veta dhe për të riafirmuar të vërtetat e një personi të vetëm: vetes së tyre.

“Gjykuesit profesionistë” gjithmonë veprojnë sikur tjetri të ishte objekt studimi për të qenë në gjendje të pohojnë dhe të mburren me të qenit më të mirë se ata që gjykojnë. Dhe kjo lëvizje e vazhdueshme e shikimit së jashtmi, i ndalon ata të vlerësojnë veten e tyre.

Ka diçka që na bashkon: ne jemi njerëz! Ajo që ndodh, në fakt, është një kërkim i “përsosmërisë” personale, brenda asaj shoqërore, e cila zbulon një nevojë të fortë për mikpritje.

Ne gjithmonë duhet t’i ekspozojmë pikëpamjet tona në formën e fjalëve që mbartin një zinxhir idesh, të cilat e çojnë tjetrin në një ngritje dhe jo në një ulje.

Kur e lartësojmë tjetrin, ne fitojmë një vend në jetën e tyre përmes përvojës dhe evolucionit tonë. Në këtë kontekst, pikëpamjet tona do të mirëpriten dhe pranohen gjithmonë si një dhuratë, jo si një kritikë, gjykim dhe dënim.

Ata që kritikojnë dhe gjykojnë dhe ndihen mirë pasi shprehin mendimet e tyre të mbushura me “hamendje” subjektive, në të vërtetë duan të shpëtojnë nga nevoja urgjente për të parë jetën e tyre. Mbi të gjitha, tjetri gjithmonë mbart aspekte që janë ose kanë qenë tonat.

Gjithashtu për këtë arsye është gjithmonë shumë më lehtë të shohim tek tjetri atë që nuk mund ta shohim tek vetja./bota.al/ KultPlus.com

Psikiatri kosovar: Pandemia ka ndikuar shumë keq, po prishë ekulibrin emocional tek qytetarët

Pasojat e pandemisë së coronavirusit, kanë filluar të vërehen tek njerëzit në Kosovë, në aspekin e problemeve të shëndetit mendor.

Këtë e konfirmon psikiatri i njohur kosovar, Dr. Afrim Cana, i cili në një bisedë për Mediafokus.info, ka thënë se pandemia ka ndikuar në prishjen e ekulibrit emocional tek njerëzit.

“Pandemia, padyshim që ka ndikuar në gjendjen emocionale te njerëzit dhe ka një ndikim të vazhdueshëm në kuptim të prishjes së ekulibrit emocional. Prishja e këtij eukuilibri tërheq pas vete edhe probleme tjera në fushën e shëndetit mendor të individit e që manifestimet e më pastajme janë ktyesisht të karakterit individual”, thotë Dr. Afrim Cana, për Mediafokus.info.

Sipas tij, manifestimet klinike vërehen përmes simptomave me çrregullime të ankthit e depresionit, por edhe ekzacerbim apo përkeqësim të sëmundjeve mendore serioze, sepse, siç tha ai, faktori kohë ka ndikim direkt në manifetsimin e tyre.

“Pandemia në pergjithesi e afekton në tërësi jetën indivudale, por edhe kolektive pasiqë karakterizohet me masa të shumta restriktive-kufizuese, të cilat pastaj prekin shumë sfera në jetën e individit”, shton Cana për Mediafokus.info.

Psikiatri i njohur ka folur edhe për një pjesë të madhe të kosovarëve, të cilët janë deklaruar se nuk besojnë se ekziston virusi COVID-19.

“Në shumicen e rasteve njerëzit kur ballafaqohen me situata të tilla që vlerësohen si kërcënuese, shpeshherë përdorin mekanizma mbrojtës joadekuat. E, një ndër ta, është edhe mekanizmi i mohimit. Pra, individi edhe pse gjendet në një situatë të tillë, ai të gjitha sjelljet dhe qëndrimet e tij i paraqet mohuese karshi ndodhive në të cilat ai gjendet”, ka thënë Cana, për të shtuar se deri te kjo situatë kanë ndikuar edhe ndryshimet në qeveri.

“Pastaj, edhe situata e përgjithshme politike në të cilën vendi ynë ka kaluar gjatë kësaj pandemie, ndryshimet në qeveri, kanë pasur impakt direkt në krijimin e këtyre opinioneve në popullatë, pasiqe mendoj që kur bie besimi në institucione adekuate, atëherë shumë shpesh njerëzit krijojnë stereotipe të ndryshme të cilat nuk përkojnë me realitetin aktual”, ka deklaruar psikiatri Dr. Afrim Cana, që është edhe drejtor i Qendrës së Shëndetit Mendor në regjionin e Gjilanit. / KultPlus.com