Promovohet raporti ‘Sfidat e Komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë gjatë pandemisë Covid19

Xhemile Hysenaj

Sot në zyret e ADMOVERE-S është mbajtur promovimi i raportit ‘Sfidat e Komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë gjatë pandemisë Covid19’, synimi i të cilit ka të bëjë me identifikimin dhe analizën e masave të ndërmarra nga institucionet qendrore dhe lokale të Qeverisë së Kosovës, me theks te komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian, për parandalimin dhe menaxhimin e pandemisë Covid-19, shkruan KultPlus.

Promovimin e hapi hulumtuesja e këtij projekti, Aulonë Mehmeti, e cila falenderoi mediat për praninë e tyre, duke sqaruar se këtë raport kanë zgjedhur ta promovojnë vetëm në praninë e mediave pasiqë pandemia e pamundëson që ky promovim të bëhet me publik më të gjerë.

Hulumtimi ka zënë vend në tre komuna, atë të Ferizajit, Lipjanit dhe Fushë Kosovës. Qëllimi i këtij hulumtimi sipas dy hulumtuesëve, Aulonë Mehmeti dhe Durim Jasharaj, ka qenë identifikimi dhe shqyrtimi i masave të ndërmarra nga Qeveria e Republikës së Kosovës, me theks tek komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian, për parandalimin dhe menagjimin e pandemisë Covid19.

Aulonë Mehmeti tregoi se për këtë hulumtim kanë analizuar të gjitha vendimet e Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrië së Arsimit dhe Shkencës si dhe Ministrisë së Financave, duke kërkuar qasje në dokumente dhe të dhëna publike nga këto institucione, ku poashtu kanë përcjellur edhe raportimet e mediave dhe të portaleve kryesore në lidhje me pandeminë.

‘Kufizimi kryesor i kësaj pjese të hulumtimit ka qenë mospërgjigja e ministrive në kërkesat tona’, tregon Aulonë Mehmeti.

Arsimimi, punësimi, mirëqenia, përkujdsi shëndetësor dhe strehimi, ishin këto pikat kyqe tek të cilat ishin fokusuar hulumtuesit e këtij raporti. Ku sipas tyre, secila prej këtyre pikave lë shumë për të dëshiruar.

Ky hulumtim kishte arritur në 21 përfundime, ku disa prej tyre i përmendi Durim Jasharaj, bashkëhulumtues në raport

-Deri më 1 qershor numri i të testuarëve për Covid19 në Republikën e Kosovës është 14.968, i të vdekurve 30, i të shëruarëve 837 dhe i rasteve aktive më virusin.

-Nga gjithsej 27 vendime të Qeverisë së Kosovës për menaxhimin e pandemisë Covid19, vetëm njëri vendim lidhet me komunitetin rom, ashkali dhe egjiptian.

-Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike nuk kanë të dhëna mbi përhapjen dhe menaxhimin e pandemisë Covid19 të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian.

-Ministria e Arsimit dhe Shkencës nuk i ka pasur parasysh nevojat e nxënësve të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian kur e ka filluar organizimin e mësimit nga distanca. Mungesa e qasjes në internet dhe mungesa e pajisjeve teknologjike (laptop, tabletë) ka ndikuar në pjesëmarrjen e ulët në procesin edukativo-arsimor të nxënësëve nga këto komunitete.

-Në komunën e Ferizajit, nga 828 nxënës të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian 425 ose 51% nuk e kanë ndjekur mësimin nga distanca. Nga gjithsej 1500 nxënës që nuk e kanë ndjekur procesin mësimor, 28% janë nxënës nga radhët e komuniteteve. Në asnjërin nga nivelet e arsimimit nuk ka ndonjë mësimdhënës të rregullt nga radhët e komuniteteve. Janë vetëm tre mësimdhënës të angazhuar në mësimin shtesë.

-Në komunën e Lipjanit, nga 411 nxënës të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, në nivelin fillor dhe të mesëm, mësimin nuk e kanë ndjekur 115 ose 26%, ndërsa në nivelin e mesëm të lartë, nga 30 nxënës, mëimin nuk e kanë ndjekur 19 ose 63% e tyre.

-Në komunën e Fushë Kosovës, mësimi në distancë është zhvilluar në të gjitha shkollat, që nga data 23 mars 2020. Mirëpo, pjesëmarrja në mësimin online e personelit shkollor, e as ajo e nxënësëve nga radhët e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian nuk është prezantuar numërikisht.

Ky raport u përkrah nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur dhe u botua nga ADMOVERE. / KultPlus.com

‘Admovere’ promovon ‘Sfidat e Komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë gjatë pandemisë’

Nesër duke filluar nga ora 11:00, në zyret e ADMOVERE-s, do të mbahet promovimi i raportit ‘Sfidat e Komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë gjatë pandemisë Covid19’, njofton KultPlus.

Raporti synon t’i identifikojë dhe analizojë masat e ndërmarra nga institucionet qendrore dhe lokale të Qeverisë së Kosovës, me theks te komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian, për parandalimin dhe menaxhimin e pandemisë Covid-19. Po ashtu, raporti ka për qëllim të shqyrtojë zbatimin dhe ndikimin e këtyre masave te këto komunitete.

”Ndërkaq disa nga pyetjet të cilave jemi munduar t’u japim përgjigje në këtë raport janë:

-Sa është numri total i të testuarve, i të vdekurve, i të shëruarve dhe i rasteve aktive me Covid-19 në nivel vendi deri më 1 qershor 2020?

-Sa është numri i të testuarve, i të vdekurve, i të shëruarve dhe i rasteve aktive me Covid-19 nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë?

-Sa prej vendimeve të Qeverisë së Kosovës për menxhimin e pandemisë Covid-19 lidhen me komunitetet romë, ashkalinj dhe egjiptianë?

-Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, sa është përhapja e pandemisë te komunitetet romë, ashkalinj dhe egjiptianë?

-Si ka shkuar mbarëvajtja e procesit mësimor në Komunën e Ferizajt, Lipjanit dhe Fushë Kosovës?

-Sa është përqindja e vijueshmërisë së nxënësve të komuniteteve romë, ashkalinj dhe egjiptianë në këto tri komuna?

-Sa është numri i të regjistruarve si të papunë gjatë muajit prill (pas fillimit të zbatimit të Pakos Emergjente Fiskale)? Sa prej tyre janë pjesëtarë të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian?

-Sa ëhtë numri i arrestimeve, shoqërimeve në polici dhe gjobave gjatë periudhës së pandemisë Covid19? Sa prej tyre janë pjesëtarë të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian?’, thuhet në njoftimin e ADMOVERE-S.

ADMOVERE, si organizatë joqeveritare angazhohet për ndërtimin e një shoqërie demokratike, promovimin e tolerancës e bashkëjetesës dhe luftimin e paragjykimeve; dialogun mes komuniteteve të ndara për t’i tejkaluar mosmarrëveshjet, si dhe promovimin e praktikave të mira për drejtësi dhe pajtim. Fushat kryesore të organizatës janë të drejtat e njeriut, me theks të veçantë te drejtësia transicionale, edukimi dhe ndërtimi i paqes. / KultPlus.com