Teatri Kombëtar i Kosovës hapë konkurs për regjisor

Teatri Kombëtar i Kosovës ka hapur sot konkurs për regjisor për Skenën e vogël të TKK-së për vitin 2022.

Skena e Vogël e TKK, si një laborator për kultivimin e shprehjeve inovative dhe eksperimentale teatrore, është krijuar për të mbështetur dhe nxitur idetë dhe format e reja kërkimore teatrore duke synuar të jetë strehë e të gjithë atyre që teatrin e shohin si mjet të shprehjes.

Gjithnjë duke synuar realizimin e këtyre që u thanë më lartë, menaxhmenti i Teatrit Kombëtar të Kosovës ka shpallur konkurs publik për regjisor të projektit.

Ky është njoftimi i plotë nga TKK:

Në bazë të Ligjit për Teatrot Nr. 04/L – 106 Neni 10 paragrafi 1.9, Statutit të Teatrit Kombëtar të Kosovës Neni 10, si dhe të Rregullores Nr. 04/2016 për Punën e Këshillit Drejtues të Teatrit Kombëtarë Kosovës Neni 3 dhe Neni 12, në bazë të Rregullores Nr. 03/2019 për skenën e vogël të Teatrit Kombëtar; dhe vendimit të KD të TKK të datës 2 Qershor 2022, Drejtori i përgjithshëm i TKK merr vendim për shpallje të konkursit publik për Skenën e vogël:

Konkurs publik për përzgjedhjen e regjisorëve për projekte të Skenës së vogël të Teatrit Kombëtar të Kosovës për vitin 2022:

Shfaqje autoriale me temën “ Personat me aftësi të kufizuar”

Kushtet për aplikantët:

1. Regjisori konkurron me projekt skenik /vizion dhe ide/ si dhe propozon qasjen dhe platformën regjisoriale

2. Regjisori nuk ka të drejtë të konkurroj për dy projekte në të njëjtin vit.

3. TKK organizon intervistë me regjisorët me rastin e përzgjedhjes.

4. Regjisorët përzgjidhen për idenë dhe vizionin më të mirë nga një komision profesionist i cili përbëhet prej tre deri pesë (3-5) anëtarë.

5. Komisioni përzgjedhës përbëhet ekskluzivisht nga profesionist të teatrit, autor të njohur dhe të verifikuar të kësaj lëmie

6. Regjisori i përzgjedhur nga komisioni ka të drejtë ekskluzive të përzgjedh ekipin kreativ të projektit.

7. Të drejtë aplikimi kanë të gjithë regjisorët vendës dhe ndërkombëtar

8. Për inskenim do të përzgjidhen dy platforma regjisoriale.

9. Aplikimet mund të bëhen përmes e-mailit [email protected] ose edhe duke i dorëzuar fizikisht në TKK tek asistentja e Drejtorit të TKK -së.

Konkursi është i hapur deri më 15.09.2022. Të gjitha aplikacionet pas kësaj date nuk do të pranohen. / KultPlus.com

Këshilli Drejtues i TKK-së, miraton repertorin e skenës së vogël për vitin 2018-të

Këshilli Drejtues i Teatrit Kombëtar të Kosovës, sot ka aprovuar repertorin për skenën e vogël të vogël të Teatrit Kombëtar të Kosovës, shkruan KultPlus.

Nga tetë projekte të propozuara nga udhëheqësi artistik në koordinim me drejtorin e përgjithshëm të TKK, KD, ka aprovuar katër projekte për të u realizuar përgjatë vitit 2018-të.

Në vijim ju sjellim projektet që do të jetësohën në skenën e vogël të vogël të Teatrit Kombëtar të Kosovës, në vitin 2018-të.

“Bardh” Dubravko Mihanovic, regjia Fatos Berisha, “Ana dhe Zefi” nga Ad de Bont, regjia Erson Zymberi, “Hamleti im” nga Ag Apolloni, regjia Ilirjan Himaj dhe “Si ta vrasim presidentin” Miro Gavran, regjia Marigona Bekteshi./ KultPlus.com