“Çka ka më të frikshme se plagjiatura”, ORCA shpërndan maska me “fytyrat e plagjiatorëve” për Halloween

Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim (ORCA) ka zhvilluar sot një aksion simbolik para Rektoratit të Universitetit të Prishtinës, duke e ndërlidhur me festën e Halloween-it.

Aktivistët e ORCA-s kanë shpërndarë maska me “fytyrat e frikshme të atyre që janë përreth plagjiaturës të përbashkuar”.

Sipas tyre Nuk ka gjë më të frikshme se kur plagjiatorët guxojnë të jenë në pozita udhëheqëse edhe pasi janë vërtetuar dyshimet për plagjiaturat e tyre.

Ky është postimi i plotë i ORCA-s:

ÇKA KA MË TË FRIKSHME SE PLAGJIATURA?

Sot për Halloween, na aktivistët e ORCA-s vendosëm të dalim e të shpërndajmë maska me fytyrat e frikshme të atyre që janë përreth plagjiaturës të përbashkuar. Nuk ka gjë më të frikshme se shkatërrimi i arsimit të një vendi që shumicën dërrmuese të popullsisë e ka më të re se mosha 35 vjeçare. Nuk ka gjë më të frikshme se kur plagjiatorët guxojnë të jenë në pozita udhëheqëse edhe pasi janë vërtetuar dyshimet për plagjiaturat e tyre. Nuk ka gjë më të frikshme se kur Qeveria nuk merr masa për t’i zhdukë nga jeta publike, por koketon me ta për interesa të ngushta.

Prandaj, sot, për Halloween ne do të shpërndajmë maska të frikshme me fytyrat e frikshme të arsimit të lartë, të Universitetit të Prishtinës, le ta dijnë të gjithë sa e frikshme është situata në të cilën ndodhemi si shoqëri e në të cilën ndodhet universiteti më i rëndësishëm i vendit tonë.

Plagjiatura nuk kalon! / KultPlus.com

ORCA dorëzon ankesë, kërkon përjashtimin nga Universiteti të profesorëve Bujar Dugolli dhe Ardian Kastrati

Sot ORCA ka dorëzuar ankesën për Senatin e Universitetit të Prishtinës (si shkalla e parë ankimuese) mbi vendimin e Këshillit të Etikës (të datës 16.06.2022) për plagjiaturën e profesorëve Bujar Dugolli dhe Ardian Kastrati.

ORCA kërkon që dy profesorëve të ju hiqet titulli akademik, sipas tyre i fituar përmes plagjiaturës, si dhe të përjashtohen nga universiteti.

KultPlus ju sjell reagimin e ORCA-s:

Vendimi i Këshillit të Etikës thotë që dy profesorët kanë bërë shkelje të rëndë të të drejtës së autorit dhe etikës në publikimet shkencore, si dhe kanë shkelur standardet e ndershmërisë intelektuale. Për këto shkelje të rënda, Këshilli i Etikës ka propozuar masa qesharake.

Dy profesorëve i është dhënë vendimi që: artikulli i plagjiarizuar nuk konsiderohet më punim i botuar nga autori dhe nuk mund të shfrytëzohet për avancim akademik. E për profesor Dugollin kanë vendosur që t’i ndalohet mentorimi i temave të diplomës në nivelet master dhe doktoratë për 2 vite, e profesor Kastratit t’i ndalohet mentorimi në të gjitha nivelet e studimit për tre vite.

Vendimi ia ndalon profesorëve shfrytëzimin e punimit (tashmë plagjiat) për avancim akademik. Kjo masë është nul dhe si e tillë nuk mund të konsumohet. Profesorët tashmë e kanë shfrytëzuar këtë punim për avancim akademik, dhe për më tepër profesor Dugolli veçse e ka titullin më të lartë akademik dhe kontratën e përjetshme me universitetin.

Vendimi po ashtu referohet mbi Rregulloren për Masat dhe Procedurat Disiplinore ndaj Personelit Akademik, ku thuhet që mund të merret masa “mohim i përfshirjes në mentorim të të gjitha niveleve për një (1) vit vijues” pasi që shkelja është kategorizuar si e rëndë.

Vendimi i marrë nga Këshilli i Etikës është i pabazuar, ngase masa specifikon elementin e mohimit të përfshirjes në të gjitha nivelet: “për një (1) vit”. Vendimi specifikon “mohimin e përfshirjes në mentorim në të gjitha nivelet” dhe si kohështrirje “tre vite”. Këshilli i Etikës duke mos pasur mundësi t’i ikte kategorizimit si shkelje e rëndë , ka vendosur të caktojë masën më të lehtë të mundshme nga ky kategorizim, por gjoja duke e “përforcuar” masën e dhënë duke e zgjatur kohën e masës ndëshkimore pa bazë juridike.

Vendimi për mos mentorimin e temave të diplomës për kohë të caktuar nuk është proporcional, si rrjedhojë nuk preventon përsëritjen e veprimit nga anëtarë të tjerë të stafit akademik, përkundrazi është ftesë masive për plagjiaturë. Sipas parimit të përfitimit më të madh secili anëtar i stafit akademik në universitete publike do ta “sakrifikonte” mentorimin e diplomave për tre vite në këmbim të një titulli më të lartë akademik të fituar përmes plagjiaturës.

Plagjiatura është shkelja më e rëndë akademike. Në të gjitha vendet e botës dhe institucionet kredibile të tyre, plagjiatura përbën fundin e tolerancës disiplinore. Raste të ndryshme në botë, sidomos në vendet e BE-së, të njerëzve me pushtet si ministra a zyrtarë të tjerë të lartë shtetëror, kanë përfunduar me largimin e tyre nga jeta publike dhe heqjen e titujve e gradave shkencore të përfituara nga plagjiatura.

Prof. Ass. Ardian Kastrati veçse është dënuar me datën 07.06.2021 nga Këshilli i Etikës, me rastin e ofendimit publik të Presidentes të Republikës, Vjosa Osmani. Këshilli i Etikës mes tre masave të vendosura ka përfshirë edhe: mohimin e përfshirjes në mentorim në të gjitha nivelet për dy vite.

Kjo i bjen që Këshilli i Etikës është i bindur që mohimi i përfshirjes në mentorim është masë e lehtë ndëshkimore dhe si rrjedhojë ORCA konkludon që masa e shqiptuar në rastin e plagjiaturës, që konsiderohet shkelja më e rëndë akademike, është joproporcionale me shkeljen e konstatuar.

ORCA kërkon që konform me rregulloren për masa disiplinore në UP, Senati i Universitetit të Prishtinës të marr masën disiplinore “ndërprerje e marrëdhënies së punës”, dhe në të kundërtën minimalisht duhet të ja u tërheqin titujt akademikë të marrë përmes plagjiaturës konform me masën “ulje në thirrje akademike”. / KultPlus.com

Këshilli i Etikës i dënon Bujar Dugollin dhe Ardian Kastratin për plagjiaturë

Nesër bëhen 1 vit nga denoncimi i parë publik i ORCA-s për plagjiaturat e dy profesorëve të Fakultetit Filozofik, Bujar Dugollit dhe Ardian Kastratit. Të dy profesorët e kanë shfrytëzuar punimin me përmbajtje të plagjiaturës duke vjedhur nga burime të ndryshme dhe përmes kësaj vjedhjeje janë ngritur në pozita më të larta akademike, përcjellë KultPlus.

KultPlus ju sjell njoftimin e plotë nga ORCA:

Më 1 tetor 2021, ORCA kishte dorëzuar në Këshillin e Etikës të Universitetit të Prishtinës prova përfundimtare mbi plagjiaturën e dy profesorëve, pas 6 muajsh Këshilli i Etikës më 10 mars 2022 i ka kthyer ORCA-s një përgjigje zyrtare duke thënë se ata kanë vendosur që çështjen e referuar për pretendimet e plagjiaturës ta administrojnë përmes ekspertizës profesionale.

Pas kësaj përgjigje skandaloze të Këshillit të Etikës, ORCA kishte ndërmarr një hap tjetër duke vënë kontaktet e para me revistën botuese të punimit duke ia bashkangjitur të gjitha provat dhe dëshmitë e plagjiaturës, sikurse e kishte bërë në tetor të vitit 2021 me Këshillin e Etikës.

Më 25 mars 2022, revista i është përgjigjur ORCA-s duke konstatuar dhe verifikuar plagjiaturën e punimit të profesorëve Dugolli dhe Kastrati. Në përgjigjën zyrtare të pranuar nga ta thuhet se punimi do të hiqet menjëherë nga revista dhe se politikat e revistës nuk e lejojnë plagjiaturën në asnjë formë. Rrjedhimisht, pas disa ditësh punimi është hequr nga revista, duke faktuar përtej çdo dyshimi që punimi i profesorëve përmban plagjiaturë.

Me të marr këtë përgjigje nga revista, ORCA i është drejtuar edhe njëherë Këshilli të Etikës duke paraqitur prova shtesë për plagjiaturën, me ç’rast e ka plotësuar denoncimin fillesat të datës 1 tetor 2021.

Me 6 qershor 2022, Këshilli i Etikës i ka kthyer përgjigje ORCA-s duke konstatuar përfundimisht se punimi i paraqitur nga profesorët Dugolli dhe Kastrati ka përmbajtje të theksuar të plagjiaturës dhe si rrjedhojë i ka shkelur të gjitha standardet e ndershmërisë akademike dhe kredibilitetit në publikime shkencore. Por, pavarësisht konfirmimit të plagjiaturës, Këshilli i Etikës edhe pse i ka cilësuar si shkelje të rënda veprimet e profesorëve, ka marrë masa qesharake ndaj tyre.

Në vendim thuhet se profesorit Bujar Dugolli i ndalohet mentorimi i temave të diplomës së masterit dhe doktoratës për dy vite, ndërsa Ardian Kastratit i ndalohet mentorimi i temave të të gjitha niveleve për 3 vite. Dhe si masë ndëshkuese e përbashkët, të dy profesorëve nuk punimi plagjiat nuk konsiderohet si punim i botuar në revista shkencore dhe si rrjedhojë nuk mund të përdoret për avancime akademike.

Kjo masë ndëshkuese është skandaloze dhe e papranueshme dhe e palogjikshme, e para sepse Këshilli i Etikës përmes kësaj mase e ka legjitimuar plagjiaturën, kjo masë i bën thirrje indirekte profesorëve për të plagjiuar ngase pyetja shtrohet cilit prej profesorëve të universitetit i bëhet vonë nëse nuk mentoron tema të diplomës për dy a tre vite, kur ai/ajo tashmë është rahatuar në pozitën e profesorit/es edhe përmes shkeljeve që ka kryer.

Dhe e dyta, vendimi është i palogjikshëm sepse e kundërshton vetveten. Të dy profesorët janë avancuar në tituj më të lartë akademik përmes këtij punimi, por Këshilli i Etikës lëre që nuk e merr në konsideratë kërkesën paraprake të ORCA-s për heqjen e titujve të fituar nga profesorët, por u thotë atyre tash e tutje këtë punim nuk mund ta përdorni për avancime akademike. Ky është kulmi i absurditetit.

ORCA nuk do të ndalet. Ne do të vazhdojmë t’i përshkallëzojmë masat që do të marrim. Nëse konsiderojmë se rrugët institucionale janë shtjerrë, kjo që po shihni sot është thjesht dhe vetëm, një hyrje në vazhdën e aksioneve e protestave.

Për të mos shkuar tutje me masa më të rënda, ORCA kërkon me urgjencë që:

Këshilli i Fakultetit Filozofik ta heq nga roli i senatorit të këtij fakulteti Bujar Dugollin. Nuk bën dhe nuk mundet, nja plagjiator të jetë përfaqësues i Fakultetit në Senat, organin që merret me çështje akademike, madje edhe me integritetin akademik.

Së dyti, Senati i UP-së si organi më i lartë akademik i institucionit të mos e aprovojë vendimin e Këshillit të Etikës për masat e lehta që i ka propozuar ndaj Dugollit e Kastratit, por t’i përjashtojë të dy nga universiteti siç ndodh në çdo vend të botës kur dikujt i vërtetohet plagjiatura. E pakta që mund të bëjnë tash për tash është heqja e titujve akademikë të fituar përmes plagjiaturës. / KultPlus.com

ORCA alarmon institucionet e arsimit, Kosova rrezikohet për mospërputhjen e tregut të punës

Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim (ORCA), gjatë prezantimit të raportit, janë alarmuar institucionet e arsimit për mospërputhje të veprimtarive të arsimit të lartë me nevojat e tregut të punës.

Në forumin alarmues për gjendjen në arsimin e lartë, drejtori ekzekutiv i ORCA-s, Rron Gjinovci tha se të gjeturat e këtij raporti paralajmërojnë katastrofën dhe rrezikun që po i vije Kosovës në aspektin e mospërputhjes së nevojave të tregut të punës.

“Pse erdhën te ‘zilja’, është që, kur erdhi kjo qeveri patën pakë shpresa që mos po ndryshon diçka, dhe sa po e pamë që nuk është duke ndryshuar asgjë qysh ne kemi pritë, bëmë lëvizjen tonë të fundit ‘zilja’, raporti i paralajmërimit të hershëm. Pra, ideja e këtij forumi është me paralajmëruar pakë herët për katastrofën që po na vjen. Dhe çka më mirë se një raport që tregon për mospërputhjen e nevojave të tregut të punës dhe se çka po studiojnë studentët mund ta ilustrojë këtë rrezik që po na kanoset neve si shoqëri”, theksoi Gjinovci.

Prorektori për zhvillim dhe cilësi në Universitetin “Hasan Prishtina”, Elton Bahtiri ka kundërshtuar të gjeturat e këtij raporti sa i përket çështjes se Universiteti nuk ka politika orientuese për hartimin e programeve të reja.

“Ndonëse kemi pasur intervistën, unë sa i përket intervistës meqenëse është titull i madh, “Universiteti nuk ka politika orientuese për hartimin e programeve të reja”, për këtë që në fillim duhet me shfaq mos pajtimin tim, sepse unë kam deklaruar se si hartohet programi i ri. Ne në rundin e vitit të kaluar të akreditimit kemi pasur vetëm një program të ri studimor. Ne nuk mundemi si me shkop magjik t’i largojmë këto programet që ekzistojnë me dekada”, theksoi ai.

Hasnije Ilazi, kryetare e Këshillit Shtetëror të Cilësisë, tha se nuk ka mekanizma përmes të cilëve Agjencioni mund t’i imponojë programet ose orientimet universiteteve.

“Natyrisht krejt dilemat në orientim se kah duhet me shkuar edhe tregu i punës , është diçka përtej kompetencave tona dhe kjo i përket vendimmarrjes politike. Ajo çka lidhet me kompetencë të Agjencisë së Akreditimit nga raporti i juaj, një prej tyre është që ky agjencion nuk ka politika orientuese mbi programet e akreditimit. Duhet ta dimë që ato politika orientuese në një farë forme mund të jenë vetëm sugjerime, i cili bazohet dhe duhet të bazohet në hulumtime për të cilat Agjencioni, pajtohem plotësisht, deri tash ka qenë i mangët… Ky orientim duhet gjithsesi të ketë parasysh edhe lirinë akademike të institucioneve të arsimit të lartë, sepse nuk ka mekanizma përmes të cilëve ku agjencioni mundet me i imponuar programet ose orientimet”, theksoi ajo.

Në këtë raport, ORCA ka hulumtuar përputhshmërinë e rezultateve të të nxënit në katër programe(banka financa dhe kontabilitet, elektron-energjetike, inxhineri komjuterike dhe gazetari me nevojat e tregut të punës në këto katër fusha.

Adea Kondirolli, menaxhere në e projekteve në ORCA, theksoi se sa i përket mospërputhjes së nevojave të tregut të punës, ankesat e bizneseve më të mëdha janë në sektorin e bankave dhe mediave.

“(Bizneset) Nuk që thonë se nuk dinë asgjë hiq, por tek bankat janë ankuar më shumë se sa në fushat tjera, ndërsa në inxhinieri kanë dhënë mendim që janë në rregull. Ndërkaq, në sektorin e bankave dhe gazetarisë ndoshta punët janë më specifike janë ankuar pak më shumë në aspektin e përgatitjes që ata e kanë ne nivelin teorik edhe ne nivelin e shkrimit”, theksoi ai.

Në raportin “Konfuzioni i madh – Pse nuk përputhet veprimtaria e institucioneve të arsimit të lartë me nevojat e tregut të punës”, është adresuar edhe një preokupim që asnjë prej institucioneve të arsimit të lartë nuk bën matje të punësimit për studentët e diplomuar./ KultPlus.com

Publikohet raporti i ORCA-së, tregon pagesat shtesë të stafit akademik

Organizata për rritjen e cilësisë në arsim ka publikuar raportin “Transparenca dhe llogaridhënia në universitetet publike të Kosovës: Menaxhimi i financave”, e cila tregon pagat e stafit akademik, shkruan KultPlus.

Përmes këtij raporti, bëhet e ditur se në vitin 2019 ka pasur rënie të pagesave shtesë të stafit menaxherial të shtatë universiteteve publike krahasuar me vitin 2018, mirëpo për ORCA-në kjo prapë mbetet shqetësuese për përdorimin efikas të fondeve publike.

Personi nga stafi akademik i cili ka të ardhurat më të larta sipas deklarimeve të pasurisë për vitin 2019 mbetet rektori i Universitetit të Gjilanit, Bajram Kosumi.

“Të ardhurat e tij mujore arrijnë shifrën 2,973 euro në muaj. Prej tyre, 1,690 Euro janë shtesa apo 132% e pagës mujore e cila është 1,283 euro”, thuhet në njoftimin e ORCA-së, shifër kjo e cila e tejkalon edhe pagën e Presidentit të vendit.

Pas Kosumit, personi akademik që paguhet më së shumti mbetet Myrvete Badivuku Pantina e cila është prorektore në Universitetin e Prishtinës me një pagë prej 2.930 euro, 1.429 euro prej të cilëve janë rrogë bazë, ndërkaq 1.501 euro janë pagesa shtesë.

I treti me radhë është prorektori i Universitetit të Prishtinës, Hysen Bytyqi me pagë totale 2.894 euro, 1.429 euro rrogë bazë ndërkaq 1.465 euro shtesa.

Prorektori i Universitetit të Prizrenit, Afrim Sylaj sipas këtij raporti është personi i katërt me pagën më të lartë prej 2.828 eurove, 1.283 euro prej të cilëve janë rrogë bazë, ndërkaq shtesa që merr përbën shifrën 1.545 euro.

I pesti me radhë është rektori i Universitetit të Prizrenit, Ismet Temaj me pagë 2.738 euro me pagë, 1.335 euro prej të cilëve i ka rrogë bazë, ndërkaq merr shtesë 1.403 euro.

Në raport tutje thuhen se 5 pjesëtarët e stafit menaxherial me të ardhurat më të larta paguhen mesatarisht nga 2,873 euro në muaj, ku 1,521 euro prej tyre janë shtesa janë shtesa.

Rektorët paguhen nga 2,597 euro në muaj dhe prej tyre, 1,244 euro janë shtesa.

Prorektorët paguhen 2,132 euro në muaj, nga të cilat mesatarisht 863 Euro janë shtesa.

Dekanët paguhen 2,066 euro në muaj, nga të cilat mesatarisht 837 euro janë shtesa.

Ndërkaq prodekanët paguhen 1798 euro në muaj, nga të cilat mesatarisht 581 euro janë shtesa./KultPlus.com

ORCA: Universiteti i Gjakovës ka shënuar përmirësime në rrafshin e publikimeve shkencore

Rron Gjinovci dhe Gramos Buçinca nga Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim (ORCA), kanë zhvilluar takim me Rektorin e Universitetit të Gjakovës Artan Nimani dhe Prorektoren Vjollca Dibra me ç’rast kanë diskutuar për mundësinë që ORCA të ndihmojë në zhvillimet e mëtutjeshme akademike të Universitetit të Gjakovës, si dhe bashkëpunimin e mundshëm në të ardhmen.

Përmes komunikatës thuhet se gjatë një vizite monitoruese në Universitetin e Gjakovës ORCA, është informuar për dy zhvillime të rëndësishme si hap i mëtutjeshëm në avancimin shkencor dhe të transparencës së Universitetit të Gjakovës.

“ORCA ka evidentuar rregulloren e vetme deri më tash nga ndonjë institucion i arsimit të lartë në Kosovë, e cila parasheh kompensime në shuma të caktuara për autorët e punimeve në revista shkencore që ndodhen në platformat e përcaktuara me rregullativat në fuqi.

Kjo rregullore ka hyrë në fuqi në Universitetin e Gjakovës në vitin 2020. Kjo mënyrë afirmative e rritjes së punimeve shkencore në nivel universiteti dhe në nivel vendi është e bazuar në sistemin çek të financimit të hulumtimit shkencor.

Megjithëse ka vend për përmirësime, këtë hap ORCA e konsideron jashtëzakonisht pozitiv.Po ashtu, ORCA ka pranuar numrin e parë të Buletinit Shkencor i vitit 2020 i Universitetit të Gjakovës, i cili përmban të gjitha punimet e stafit akademik të universitetit të cilat janë të botuara në platformat e pranuara për botim në vendin tonë.

Ky është një hap i rëndësishëm drejt rritjes së transparencës në institucionet publike të arsimit të lartë në Kosovë. ORCA mbetet e përkushtuar që rregullativat e botimit shkencor të avancohen më tutje dhe të bëhen më rigoroze në nivel vendi e po ashtu është e gatshme për t’i ndihmuar institucionet publike të arsimit për t’u avancuar në këtë drejtim.

ORCA do të vazhdojë rolin e saj monitorues dhe kritik për institucionet publike të arsimit me qëllim të avancimit të tyre”, thuhet tutje.

ORCA: 55 për qind e profesorëve në UP nuk justifikojnë titullin e tyre akademik

Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim (ORCA) ka publikuar raportin “Integriteti akademik, publikimi shkencor dhe justifikimi i titujve në Universitetin e Prishtinës”, përmes të cilit u bë e ditur se 55 për qind e profesorëve nuk e justifikojnë titullin e tyre akademik dhe se 39 për qind prej tyre nuk kanë asnjë publikim shkencor të shënuar në CV-në e tyre.

Zëvendës drejtori i ORCA-s, Gramos Buçinca tha se për 3 vite me radhë ORCA ka bërë matjen e justifikimit të titujve akademik të profesorëve në UP, përmes identifikimit dhe numërimit të punimeve të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, të nevojshme për secilin nga titujt akademik, transmeton Klan Kosova.

”Në vitin 2019 nga 479 profesorë në UP, 262 apo 55% e tyre nuk e justifikojnë titullin e tyre akademik. Kjo është një e dhënë shqetësuese, ndonëse paraqet një përmirësim nga viti 2017 kur përqindja e mos-justifikimit të titullit ishte 72%, dhe nga viti 2018 kur e njëjta ishte 59%.Sa më i lartë titulli akademik, aq më e keqe situata. 66% apo rreth 2/3 e profesorëve të rregullt nuk e justifikojnë titullin e tyre akademik, krahasuar me profesorët e asocuar me 60% dhe profesorët asistentë me 40%”, deklaron ai.

Sa i përket mosjustifikimit të titujve akademikë, Buçinca theksoi se ai rritet në proporcion të drejtë me moshën e profesorëve, ku 69% e atyre mbi moshën 50 vjeçare nuk e justifikojnë titullin, krahasuar me 31% të atyre mes moshës 40 dhe 50, dhe 12% të atyre nën moshën 40 vjeçare.

Ai shtoi se kjo tregon që profesorët e rinj, formalisht i plotësojnë kriteret disa-fish më shumë sesa kolegët e tyre më të vjetër.

”Personi më i ri në moshë me titullin akademik “profesor i rregullt”, pra që ka kontratë permanente të punës, që nuk e justifikon këtë titull, do të pensionohet në vitin 2040. Kjo do të thotë që një fëmijë që sot është 8 vjeç dhe që vendosë të studiojë në UP, nëse supozohet se ndjek të gjitha nivelet e shkollimit me sukses të plotë, ka mundësi që të mentorohet në të gjitha gradat shkencore (Bachelor, Master, Doktoraturë) nga një profesor jomeritor”, deklaron zëvendësdrejtori i ORCA-s.

Tutje Buçinca tregoi që për herë të parë, ORCA ka bërë edhe analizën gjinore të justifikimit të titullit akademik, sipas të cilës ka rezultuar se 39% e grave profesoresha në UP nuk e justifikojnë titullin akademik, krahasuar me 60% të profesorëve burra.

”Profesorët aktualë në UP-së kanë publikuar 2042 punime në revista shkencore. Kjo paraqet një rritje prej 307 publikimeve nga viti 2018.  Vetëm në 2017-ën u publikuan 263 punime shkencore, më së shumti në një vit që nga 1988 kur u regjistrua botimi i parë i tillë. Janë mesatarisht 4.26 punime të botuara në revista shkencore për profesor në UP. Janë 532 punime të botuar në revista të dyshimta nga 152 profesorë”, vazhdoi ai. Klan Kosova / KultPlus.com

Aktivisti Gjinovci lirohet nga policia pasiqë ekspozita nuk kishte elemente të veprës penale

Sot, duke filluar nga ora 11:00 në sheshin ‘Zahir Pajaziti’, është mbajtur ekspozita e parë e plagjiaturës në Kosovë, e cila erdhi pas një pune 3 vjeç e gjysmë të ORCA-s, në të cilën u shfaqën plagjiaturat e ministrit të arsimit, Ramë Likaj, njofton KultPlus.

Mirëpo, aktivisti Rron Gjinovci i cili ishte edhe organizator i kësaj ekspozite, sot u shoqërua në polici. Ai përmes një statusi në llogarinë e tij personale në Facebook, ka njoftuar për rastin.

”Qytetarë, sapo u shoqërova në stacionin policor Qendra për shkak të ekspozimit të plagjiaturave të Ministrit Ramë Likaj. Kjo nuk ka ndodhë asnjëherë më parë. Kjo po ndodh kur Ministër i Brendshëm është Agin Veliu i qeverisë jolegjitime Hoti’, është shprehur Gjinovci në statusin e tij.
Ndërkaq ky i fundit është liruar menjëherë pasi u konstatua se aktiviteti i sotëm nuk kishte elemente të veprës penale.

”Ju njoftojmë se aktivisti Rron Gjinovci u lirua nga stacioni i policisë pasi u konstatua nga prokurori kujdestar se aktiviteti i sotëm nuk kishe elemente të asnjë vepre penale. Atij iu shqiptua vërejtje verbale për mosrespektim të procedurave për lajmërimin e aktivitetit.”, njoftoi ORCA. / KultPlus.com

ORCA: Emërimi i mashtruesit si ministër i arsimit, sulm mbi cilësinë

ORCA ka pranuar me shqetësim propozimin e Ramë Likajt të AAK-së për emërim si Ministër i Arsimit. ORCA konsideron se ky propozim është i dëmshëm për arsimin në Kosovë në përgjithësi dhe për arsimin e lartë në veçanti.

Ramë Likaj është i përfshirë në skandalin më të madh të Universitetit të Prishtinës si një nga profesorët e avancuar përmes plagjiaturës dhe mashtrimit akademik i njohur si rasti i Supermenëve të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike.

Ramë Likaj është avancuar nga pozita e profesorit të asocuar në atë të profesorit të rregullt në vitin 2018 përmes një procesi mashtrues. Ramë Likaj me rastin e avancimit të tij ka paraqitur 19 punime shkencore brenda 1 viti e gjysëm, sa 19 fishi i kolegëve të tij norvegjezë që arrijnë të publikojnë jo më shumë se 1 punim në vit.

Së bashku me 7 profesorë të tjerë Likaj është avancuar përmes punimeve në revista fallce të cilat u kanë mundësuar atyre që përmes mashtrimeve akademike të fryjnë numrin e punimeve. ORCA ka zhvilluar një hulumtim të gjerë për të gjitha punimet e profesorëve të denoncuar dhe ka formuar dosje masive prej 492 faqesh, që i është dërguar Këshillit të Etikës së Universitetit të Prishtinës. Në këtë dosje ka dëshmi të qarta se në punimet e përmendura të 8 profesorëve përfshirë dhe Ramë Likajn, ka kopjim pa citim – pra plagjiaturë, gabime drejtshkrimore e gramatikore, si dhe paraqitje të së njëjtës përmbajtje me dy tituj, si dy punime të ndryshme.

Për më tepër, një vit më vonë në vitin 2019 platforma indeksuese SCOPUS i ka përjashtuar revistat që i kanë publikuar këto punime pasi ORCA i ka denoncuar ato revista edhe në SCOPUS. Pra nuk ka dyshim se punimet e kandidatit për ministër ishin mashtruese dhe se avancimi i tij është jomeritor.

ORCA e sheh këtë emërim potencial si sulm direkt mbi cilësinë në arsim në Kosovë. ORCA do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për ta parandaluar dhe luftuar një sulm të tillë duke përdorur të gjitha mjetet demokratike në dispozicion.
—————————————————————
Kronologjia e ngjarjeve

Më 8 tetor 2018, ORCA ka dorëzuar para Këshillit të Etikës së UP-së, denoncimin për 8 profesorë të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, të cilët janë avancuar me punime në revista mashtruese. 8 profesorët kishin publikuar nga 7 deri në 19 punime secili brenda një periudhe 1 vjeçare e gjysmë. Kjo gjë është e pamundur, nëse për asgjë tjetër atëherë për faktin e thjeshtë se një profesor i inxhinierisë mekanike në Norvegji, arrin të publikojë 0.96 punime në vit, pra as një punim të plotë.
Këta 8 veta u avancuan përmes një grumbulli punimesh. Shumica e punimeve përmbajnë plagjiaturë, gabime në drejtshkrim dhe gramatikë në gjuhën angleze, gjë që e bën të pamundur që ato të botohen në revista cilësore. Megjithatë, revistat ku ishin botuar këto punime ishin të indeksuara në platformën SCOPUS.

ORCA paralelisht me këtë denoncim, më 6 korrik 2018, i është drejtuar SCOPUS për të ngritur dyshimet për revistat.
Ndërkohë, ORCA ka zhvilluar një hulumtim të gjerë për të gjitha punimet e profesorëve të denoncuar dhe ka formuar këtë dosje masive prej 492 faqesh, që i është dërguar Këshillit të Etikës. Në këtë dosje ka dëshmi të qarta se në punimet e përmendura të 8 profesorëve, ka kopjim pa citim – pra plagjiaturë, gabime drejtshkrimore e gramatikore, si dhe paraqitje të së njëjtës përmbajtje me dy tituj, si dy punime të ndryshme.

Më datën 23 prill 2019, SCOPUS ka njoftuar ORCA-n se revistat nuk janë më pjesë e indeksimit për vitin 2019 e tutje: “publikuesi [i revistave] është informuar se mbulimi i SCOPUS për të dy titujt nuk vazhdon për vitin 2019 e tutje.”

Ky njoftim nga SCOPUS më 8 maj 2019 iu dorëzua Këshillit të Etikës.

Vendimi i SCOPUS për t’i hequr nga lista për vitin 2019 këto revista shkencore, është mbështetur në vlerësimin për veprimtarinë e tyre gjatë vitit 2017/2018, kur edhe kanë publikuar e kur janë avancuar 8 profesorët.

Pra, mund të thuhet përtej çdo dyshimi të bazuar se: Ahmet Shala, Ramë Likaj, Azem Kyçyku, Mirlind Bruçi, Naser Lajqi, Nexhat Qehaja, Rexhep Selimaj, Xhevat Berisha, janë avancuar me punime të publikuara në revista mashtruese.

Megjithatë Këshilli i Etikës nuk ka marrë ende vendim përfundimtar për këtë rast duke e lënë ende pezull atë. /KultPlus.com

ORCA: 31 profesorë në Universitetin e Prizrenit nuk kanë asnjë punim shkencor

Organizata për arsim, ORCA, ka publikuar sot një raport për integritetin akademik në Universitetin e Prizrenit, dhe sipas të dhënave të këtij raporti 31 profesor të këtij universiteti nuk e kanë asnjë punim shkencor, shkruan KultPlus.com

Vërejte në rrafshin shkencor janë gjetur edhe në kredibilitetin e revistave ku janë publikuar disa punime shkencore.

Këtu keni të plotë postimin e ORCA-së

“PRIZRENI PROBLEME ME INTEGRITETIN AKADEMIK

31 profesorë (55%) në Universitetin e Prizrenit nuk kanë asnjë punim shkencor. 64% e profesorëve nuk i justifikojnë titujt e tyre akademikë. Profesorët në këtë universitet kanë publikuar 55 punime në revista kredibile, ndërsa kanë botuar 120 punime në revista të dyshimta.

Këto dhe shumë të dhëna të tjera të detajuara, ORCA i ka publikuar në tryezën e mbajtur për raportin “Integriteti Akademik dhe Publikimi Shkencor në Universitetin e Prizrenit”.

Rezultatet u publikuan në prani të rektorit, prorektorëve, dekanëve, prodekanëve, si dhe profesorëve të tjerë. Shumica e pjesëmarrësve u pajtuan që të gjeturat nga hulumtimi janë shqetësuese dhe se mungesa e Integritetit Akademik paraqet një problem serioz në të cilën duhet të intervenohet menjëherë.

Gjatë diskutimit u evidentua gatishmëri nga stafi dhe menaxhmenti i universitetit për të rritur publikimin shkencor në revista kredibile dhe për t’iu shmangur publikimeve në revista të dyshimta. Për më tepër, përfaqësuesit e stafit akademik u zotuan se do t’i përditësojnë CV-të dhe do t’i heqin publikimet në revista të dyshimta.

Megjithatë, ORCA theksoi një dukuri pozitive për faktin se ndonëse profesorët e Universitetit të Prizrenit kanë publikuar shumë punime në revista të dyshimta, gjatë viteve 2018 dhe 2019 ka rënie drastike të publikimeve në revista të tilla.

Përmes QAINT do të vazhdohet mbështetja e universiteteve publike në ngritjen e cilësisë, transparencës dhe llogaridhënies, ndërsa ORCA do të vazhdojë monitorimin këtyre universiteteve.

Raportin me të gjetura mund ta gjeni në linkun:

http://orca-ks.org/…/Raporti-Universiteti-te-Prizrenit-02.p…/ KultPlus.com

Urime Shën Valentinin për Fatmir Limajn dhe Kadri Veselin!

ORCA – Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim ka vendos që për ditën e të dashuruarve t’i uroj kryetarin e PDK-së Kadri Veselin, Kryetarin e NISMA-s Fatmir Limajn dhe Konferencën e Rektorëve të cilët në kohën kur u tërhoqën akreditimet në mënyrë profesionale nga Agjencia e Kosovës për Akreditim, patën takime flirtuese elektorale me mes vete ku shefat e partive ju premtonin rektorëve se do të jenë të paprekshëm pavarësisht cilësisë së munguar në këto universitete.

ORCA uron që ky flirtim të kurorëzohet me dashuri të sinqertë e të njëmendtë, mbase me ndonjë bashkim të ri të ndonjë rektori me partitë në fjalë ose edhe me rikthim të dashurive të vjetra të tyre pra rikthim të disa rektorëve në partitë ku dikur kanë qenë.

Urime pra Shën Valentini!

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

“Të shkarkohet prorektorja dhe të hetohen ngacmimet seksuale në Universitetin e Prishtinës”

ORCA – Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim, përmes një reagimi ka kërkuar të shkarkohet prorektorja Teuta Pustina, shkruan KultPlus.

Ky reagim e shumë të tjerë në lidhje me shkarkimin e prorektores, ka ardhë si rezultat i deklaratave të saj në lidhje me viktimat e sulmeve dhe ngacmimeve seksuale në Universitetin e Prishtinës. Pustina, tha që gratë të mos vishen në mënyrë provokative, për t’iu shmangur ngacmimeve seksuale në institucione arsimore.

Në vijim sjellim reagimin e plotë të ORCA:

“Të shkarkohet prorektorja!
ORCA është thellësisht e indinjuar me deklaratat dhe tentim sqarimin e prorektores Pustina e cila ka fajësuar viktimat e sulmeve dhe ngacmimeve seksuale. Ngacmimet seksuale dhe keqpërdorimi i autoritetit për favore seksuale në Universitetin e Prishtinës po shndërrohet në dukuri nga një pjesë e stafit akademik.
ORCA kohëve të fundit ka pranuar me shqetësim raportime të ndryshme të studenteve të cilat kanë treguar për forma të ndryshme të sulmeve dhe ngacmimeve seksuale nga një pjesë e stafit akademik i Universitetit të Prishtinës.
Edhe më shqetësues është fakti që Universiteti i Prishtinës nuk ka politikë për luftimin e kësaj dukurie dhe mbrojtjen e viktimave të këtyre sulmeve. Në anën tjetër deklaratat që përfaqësojnë një pozicion ekstremist të patriarkalizmit, si ajo e prorektores Pustina, është stimulues e sulmuesve për të vazhduar me aktivitetin e tyre të paligjshëm pa u penguar.
ORCA kërkon përgjegjësi maksimale të institucionit që do të thotë:
1. Kërkim falje në emër të institucionit për deklaratën e prorektores Pustina;
2. Shkarkim të prorektores Pustina;
3. Krijimin e një komisioni të posaçëm me pjesëmarrje të gjerë për hetimin e ngacmimeve seksuale në Universitetin e Prishtinës.
ORCA i bën thirrje të gjitha institucioneve dhe organizatave që ta trajtojnë me seriozitet këtë çështje në mënyrë që të krijohet një standard bashkëkohor i diskursit publik ku nuk tolerohet më gjuha seksiste dhe mizogjene”./ KultPlus.com