Sot mbahet seanca ku UP-ja kërkon kthimin e pronës ku gjendet Kisha Ortodokse Serbe

Sot është caktuar të mbahet seanca përgatitore për rastin ku Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” (UP) ka paditur Komunën e Prishtinës dhe Kishën Ortodokse Serbe, për vërtetimin e së drejtës së shfrytëzimit dhe kthimit në posedim të pronës në kampus, ku dhe gjendet kisha, transmeton KultPlus.

Kjo seancë ishte caktuar fillimisht të mbahej më 25 mars të këtij viti, mirëpo e njëjta ishte shtyrë, për çka kishte raportuar “Betimi për Drejtësi”.

Kësisoj, seanca përgatitore pritet të mbahet sot nga ora 10:00.

Padia në këtë rast është ushtruar më 29 nëntor 2015.

Sipas padisë, Universiteti i Prishtinës ”Hasan Prishtina” në Prishtinë, që prej 12 dhjetorit 1975, e ka në shfrytëzim patundshmërinë në sipërfaqe prej 4.27.16 ha në Prishtinë, e cila gjatë gjithë kësaj kohe thuhet se është shfrytëzuar në mënyrë të papenguar, pasi që e njëjta ka qenë pjesë përbërëse e Kampusit Universitar sipas planit detal urbanistik të Qendrës Universitare në Prishtinë.

Në padi thuhet se e paditura e parë, Komuna e Prishtinës, në kundërshtim me planin urbanistik, pa bazë juridike dhe në mënyrë të kundërligjshme ia ka dhënë në shfrytëzim tani të paditurës së dytë, Kishës Ortodokse Serbe “Xh.Sh Nikolla Xh. Serpska” në Prishtinë, e cila thuhet se duke e uzurpuar tani pjesën kontestuese në mënyrë të kundërligjshme e ka ndërtuar Kishën Ortodokse “Sveti Sava”, në sipërfaqe prej 0.54.12 ha, me oborr në sipërfaqe prej 3.73.04 ha.

Tutje, në padi thuhet se bazuar në këto fakte tani paditësi sipas ligjit në fuqi, si bartës i së drejtës së shfrytëzimit të patundshmërisë, e ka të drejtën e kërkesës për kthimin e tani patundshmërisë kontestuese, pasi që e njëjta thuhet se e ka pasur në shfrytëzim dhe posedim në mënyrë të ligjshme këtë pronë.

Po ashtu, në padi thuhet se sipas Rregullores së UNMIK-ut nr.1999/24, parashihet se për të gjitha ligjet vendimet administrative dhe vendimet gjyqësore të nxjerra pas datës 22 mars 1989, që janë të natyrës diskriminuese nuk mund të zbatohen në Kosovë.

Po ashtu, në padi thuhet këto veprime janë të kundërligjshme  pasi që të njëjtat janë marrë nën masat e dhunshme nga autoriteti i dhunshëm ish-Këshilli Ekzekutiv Komunal, andaj sipas Rregullores së UNMIK-ut nr.1999/24, të gjitha ligjet vendimet administrative dhe vendimet gjyqësore të nxjerra pas datës 22 mars 1989, që janë të natyrës diskriminuese nuk mund të zbatohen në Kosovë.

Me anë të kësaj padie, UP-ja po kërkon nga gjykata që të aprovohet padia dhe kërkesëpadia e tij, të vërtetohet se i njëjti ka të drejtën e shfrytëzimit të patundshmërisë në sipërfaqen e përgjithshme prej 4.27.16 ha, në Prishtinë, të detyrohet Komuna e Prishtinës që të bëjë ndryshimin e bartësit të të drejtës së shfrytëzimit të paluajtshmërisë. Tutje, kërkohet që dy të paditurat t’ia kthejnë në shfrytëzim të lirë dhe të papenguar këtë patundshmëri, si dhe në mënyrë solidare të paditurat paditësit t’ia kompensojnë shpenzimet e procedurës. /gazetaeexpress/ KultPlus.com

UP-ja hap konkurs për pranimin e studentëve në nivelin bachelor

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, ka hapur sot konkursin për pranimin e studentëve të rinj në nivelin bachelor për vitin akademik 2021-22.

Në këtë vit të studimeve, UP-ja do të pranojë 6 mijë e 247 studentë të rregullt.

Afati aplikim online do të zgjas deri më 24 gusht, teksa afati për dorëzimin e dokumentacionit fizik do të bëhet nga data 25.08.2021 deri më datë 28.08.2021.

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” e shpall të hapur konkursin për pranimin e studentëve të rinj në vitin e parë të studimeve themelore për vitin akademik 2021-22.

UP-ja në vitin e parë të studimeve themelore, në afatin e parë të konkursit për këtë vit akademik, do të regjistrojë 6247 studentë të rregullt.

Aplikimi online nis nga sot, më datë 06.08.2021 dhe zgjat deri më datë 24.08.2021 në ora 16.00. Ndërkaq, dorëzimi i dokumentacionit fizik, vetëm për kandidatët të cilët kanë aplikuar online, do të bëhet prej datës 25.08.2021 deri më datë 28.08.2021.

Konkursi është publikuar në uebfaqen zyrtare dhe në platformat e tjera të UP-së. / KultPlus.com

Sa do t’i ndihmojë studentët heqja e pagesës për studime në universitete publike?

Heqja e pagesës për studentë në universitete publike, nuk ndikon drejtpërdrejt në përmirësimin e cilësisë së studimeve, e as në heqjen e barrës së shpenzimeve për studentë, thonë njohësit e çështjeve të arsimit.

Drejtoresha ekzekutive e organizatës joqeveritare “Admovere”, Aulonë Memeti, thotë se më me rëndësi janë reformat në arsim, pasi sipas saj me heqjen e tarifës vetëm rritet numri i studentëve analfabetë funksional sepse nuk ka cilësi në studime.

“Argumenti kryesor që kërkojnë për shkollimin universitar është argumenti i barazisë. Megjithatë unë mendoj se problemi duhet me u shtjellua ndryshe, ndoshta duhet te profilizimi i studentëve që nga shkolla e mesme dhe fillore. Ndoshta jo të gjithë janë për universitet ne dhe ashtu prodhojmë analfabetë funksional me diplomë fatkeqësisht dhe mendoj që ka ardhur koha për një qeveri që ta trajtojë këtë më ndryshe, mos me u marr me deklarata që janë shume populliste, siç është kjo arsimi i lartë pa pagesë, pasi në fund të fundit nuk është tarifë e lartë, por është më rëndësi me bë reforma të thella në arsimin e lartë, kjo nuk është aspak populiste, pasi kjo i hup qeverisë vota. Prandaj është shumë e rëndësishme që problemi të preket të cilësia”.

Tutje, Memeti thotë që duhet të bëhet ndarja e bursave me shuma më të dinjitetshme.

“Kur flasim për arsim të lartë pa pagesë nuk ka asgjë pa pagesë siç e dimë dikush ka me pagua. Kush ka me pagua? qytetarët, kështu që unë jam unë me u fokusua të cilësia e arsimit dhe po ashtu me pasë bursa. Dy lloje të bursave, bursa që u jepen studentëve të dalluar dhe bursa në bazë të nevojës për studentët që nuk i kanë kushtet me shku në universitet. Është shumë ma mirë me pasë bursa të dinjitetshme, dhe po ashtu me pasë prestigj kryerja e studimeve, me ditë që studenti që e ka përfunduar ta ketë njëfarë krenari. Nëse vazhdojmë kështu, kemi me rrit numrin e studentëve të cilët regjistrohen në universitete dhe vazhdojnë të bëhen analfabetë funksional…Unë mendoj që është shumë e nevojshme me u fokusua në krijimin e shkollave profesionale, edhe me u bo profilizimi edhe ndarja në shkollë fillore dhe pastaj në shkollën e mesme… Shumë studentë që e kryejnë studimet ende nuk e dinë dallimin në mes të trajtës së shquar dhe pashquar të emrit të vet, kjo është e tmerrshme. Prandaj mendoj që debati duhet të kthehet krejt tjetër kah”.

Drejtori i instituti “EdGuard”, Rinor Qehaja, thotë se shkollimi universitar është i mirëpritur, mirëpo nuk do të ndikojë në përmirësimin e situatës ekonomike të studentëve.

Po ashtu, edhe Qehaja thotë se përkushtimi i pushtetit ekzekutiv duhet të jetë në dhënien e bursave.


“Shkollimi universitar falas vlerësoj se është i mirëpritur nga kushdo i përfshi si studente, paraqet një politikë të kamotshme të partisë në pushtet, shpresoj që të mund të kontribuoj në mirëqenien socio-ekonomike të studentëve”.

Tutje, ai e sheh si padrejtësi përkrahjen e studentëve në universitete publike dhe jo edhe atyre në private.

“Ne nuk vlerësojmë se pagesa e semestrit është ndonjë ndihmues në vazhdim të studimeve ose në performancë të studentëve për shkak se është relativisht e vogël në krahasim me plotë shpenzime tjera që përbëjnë jetën akademike të një studenti, përfshi këtu literaturën, pagesën e qirasë dhe shumëçka tjetër. Signifikanca e kësaj pagese është shumë e vogël në krahasim  me gjithçka tjetër. Ne vlerësojmë që përkushtimi institucional duhet të jetë në përkrahje në formë të bursave, duhet të nxiten studentët më të mirë për një performancë më të mirë të studimeve dhe për përfundim të tyre. Ne po harrojmë që një numër i madh i studentëve ndërpresin studimet sepse nuk janë të nxitur për përfundim të studimeve. Ne vlerësojmë se pagesat falas si politikë sociale duhet të jetë një njëjtë për të gjithë pa përjashtim të studimeve në universitete publike dhe atyre private, si e tillë ne e perceptojmë si një padrejtësi ndaj studentëve që studiojnë në privat dhe një përkrahje për ata të publikut”.

Ndërsa, aktivistja në organizatën “Studim, kritikë, veprim”,  Dea Lala, tha se janë mirënjohëse Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit për realizimin e kërkesës së tyre për studime falas.

Sipas, studentes në fakultetin e Bujqësisë, presin nga MAShTI edhe lehtësime të tjera sa i përket anës financiare.

“Siç e dimë arsimi publik falas është një ndër kërkesat e kamotshme të studentëve të universiteti të Prishtinës. Kërkesë kjo që është një nder prioritet tona kryesore. Kësaj kërkese nuk iu janë përgjigjur qeveritë e kaluara dhe i jemi mirënjohëse që ministria e Arsimit i është përgjigjur pozitivisht kësaj kërkese. Kjo nuk është kërkesa e fundit, ne do t’i adresojmë ndaj Qeverisë për rritjen e cilësisë në arsim”.

“Çdo ndihmës si heqja e tarifave për literaturën, është ndihmesë e madhe, përpos që është një e drejtë kushtetuese, mendoj që është për shkak të gjendjes financiare që e kanë shumica e studentëve do të kishte qenë ndihmë shumë e madhe”, u shpreh Lala për EO.

Sipas llogarisë së Ministrisë, shtatë universitetet publike në Kosovë, nga pagesat e studentëve përfitojnë rreth 1.6 milion euro në vit.

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka filluar diskutimet për heqjen e pagesës për studentë në universitete publike.

“Ideja është që studentët e nivelit Bachelor dhe Master të lirohen nga këto pagesa me rastin e regjistrimit të semestrit për herë të parë. Në këtë mënyrë, të gjithë vihen në pozitë të barabartë dhe, njëkohësisht, nxiten që t’i kryejnë me kohë obligimet e tyre në mënyrë që të mos shpenzojnë kot për përsëritje të panevojshme të semestrave. Jemi duke analizuar mundësinë që edhe studentët e doktoratës t’i lirojmë nga disa pagesa që nuk janë në konformitet me praktikat ndërkombëtare dhe rajonale. Kur bëhet fjalë për pagesat administrative (aplikimi me rastin e regjistrimit në Universitet, lëshimi i dokumenteve duplikat, ndërrimi i programit të studimeve, etj.) ato mbeten sepse bëjnë pjesë në kategorinë e shërbimeve që nuk kanë një dinamikë të përcaktuar dhe mund të kërkohen disa herë. Besojmë se gjatë muajit gusht drafti i Udhëzimit Administrativ të rishikuar do të del në konsultim publik me ç’ rast mirëpresim kontributin tuaj përmes platformës qeveritare të konsultimeve publike”, thuhet në përgjigjen e MAShTI drejtuar organizatës “Studim, kritikë, veprim”. / Express / KultPlus.com

Mosakreditimi rrezikon shtyrjen e fillimit të vitit të ri akademik në Universitetin e Prishtinës

Shtyrja e afatit për hapjen e konkursit për pranimin e studentëve të rinj në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, si rezultat i mos përfundimit të procesit të akreditimit, mund të ndikojë që viti i ri akademik të mos nis përnjëherë për të gjithë studentët.

Rektori i këtij universiteti, Naser Sahiti, thotë se mësimi për të gjithë studentët në tetor mund të nisë vetëm nëse konkursi hapet në fund të këtij muaji, në të kundërtën thotë se afati i dytë për pranimin e studentëve do të zhvillohet tek në muajin tetor.

Ai shprehet se hapja e konkursit varet nga vendimi i Këshillit Shtetëror të Cilësisë për akreditimin e programeve të UP-së, e që thotë se në skenarin më të mirë një gjë e tillë mund të bëhet deri në fund të këtij muaji.

“Sipas analizës rezulton që nëse konkursi nuk arrin që të shpallet më herët sesa në fund të gushtit atëherë ne nuk kemi mundësi që të dy afatet t’i realizojmë brenda shtatorit, por njërin prej afateve po. Ne teorikisht do të mund të fillonim me 1 tetor vitin akademik, por jo me të gjithë studentët, për arsye se afati i dytë do të duhej të vazhdojë edhe në tetor. Nëse shpallet në fund të korrikut atëherë natyrisht na mundësohet që të dy afatet t’i realizojmë gjatë shtatorit dhe të shkojmë me vit akademik me të gjithë studentët përnjëherë”, thotë ai.

Ai i bënë ftesë Këshillit Shtetëror të Cilësisë që të punojnë me një dinamikë të shtuar, në mënyrë që procesi i akreditimit të përfundojë në kohë e që UP të mund të hap dyert për studentët e rinj.

Duke qenë se ende nuk dihet nëse do të akreditohen të gjitha programet e UP-së, Sahiti thotë se nuk kanë mundur të specifikojnë ende numrin e saktë të studentëve që do të pranojnë për vitin akademik 2021/2022.

Por, nëse do të bëhet akreditimi i të gjitha programeve, ai thekson se numri i studentëve që do të pranojnë do të jetë 6 mijë e 700 studentë.

Planifikimet që i kemi bërë me shifrat që na kanë ardhur nga njësitë akademike për programet që janë në proces të ri-akreditimit dhe ato të akredituara, nëse të gjitha ato programe akreditohen planifikojmë diku rreth 6 mijë e 700 studentë të ri t’i regjistrojmë në vitin akademik që pason. Në mesin e këtij numri 12 përqind janë si zakonisht të ndara për komunitetin joshumicë, 5 përqind për shqiptarët që jetojnë në viset përreth vendit tonë”, thekson ai për KosovaPress.

Rektori Sahiti deklaron se viti akademik që tashmë ka përfunduar është përcjell me shumë sfida si shkak i pandemisë COVID-19.

Sipas tij, cilësia e studimeve gjatë asaj periudhe nuk ka qenë ajo që kanë dëshiruar, megjithatë rënia e numrit të rasteve pozitive thotë se i bënë optimist që viti i ri akademik do të nisë me prezencë fizike në universitete.

“Nuk mund të pretendojmë që cilësia e studimeve ka qenë ajo që pritet dhe që është dashur të jetë në rastet kur është mbajtur me prezencë fizike. Prandaj, ne çdo herë kemi provuar që varësisht nga zhvillimi i shifrave të marrim vendime për të kaluar me prezencë fizike, natyrisht çdo herë duke respektuar rekomandimet e institucioneve përkatëse. Siç thash nuk kemi arritur që të kthehemi e prezencë fizike, të gjithë e dimë që shifrat kanë qenë vazhdimisht të larta, por tash javëve të fundit po shohim që kemi një rënie të madhe të shifrave me të infektuar, kjo bënë që ne të jemi pak optimist ndoshta nga viti i ardhshëm akademik të kthehemi të gjithë me prezencë fizike”, thotë ai.

Sa i përket cilësisë që ofron Universiteti i Prishtinës, i pari i këtij institucioni, potencon se nëse e krahasojnë më të kaluarën është shumë më mirë, por që thotë se nuk duhet të kënaqen me këtë gjendje.

“Edhe kjo çështje është dinamike, nuk është diçka e mbërrin dhe pastaj duhet ta ruash, por ajo kërko punë të vazhdueshme për arsye se cilësia është diçka që mund të përmirësohet në vazhdimësi pavarësisht gjendjes në të cilën ndodhesh. Ne momentalisht nëse e krahasojmë cilësinë e programeve studimore aktuale është më e mirë sesa që ka qenë në të kaluarën, por nuk është ajo me të cilën ne të themi jemi të kënaqur dhe nuk kemi ambicie për më shumë”, thotë ai.

Plagjiatura është një nga sfidat që po përballen universitet publike në Kosovë, e në funksion të zvogëlimit të kësaj dukurie, Sahiti thotë se janë duke punuar edhe me Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit.

Krijimi i një softueri për detektimin e plagjiaturës, sipas tij do të ndikojë që të zvogëlohet plagjiatura në punimet e studentëve apo edhe të stafit akademik.

“Kjo është një temë që i përcjell të gjitha universitetet, në këtë kuadër natyrisht edhe Universitetin e Prishtinës. Është një çështje që ka qenë brengë dhe vazhdon të jetë edhe më tutje. Ne para ca kohësh kemi provuar që të angazhojmë një kompani të caktuar për të zhvilluar një softuer për parandalim të plagjiarizmit, por procedurat nuk kanë rezultuar të suksesshme. Në ndërkohë e kemi sensibilizuar Ministrinë e Arsimit për këtë problem që ekziston dhe duke e pas parasysh që ky problem nuk është vetëm për UP-në po edhe të gjitha universitetet e tjera publike, kemi kërkuar nga ministria e Arsimit të na ndihmojë në pajisjen me një softuer i cili do të lehtësonte kontrollin në kontekst të plagjiaturës. Nga kontaktet që kemi me ministrinë e Arsimit ata kanë shprehur gatishmërinë edhe kanë futur në planet e tyre, në agjendën e tyre sigurimin e një softueri të tillë në nivel kombëtar. Mendojmë që në këtë formë ne do ta zbutshim dukshëm një dukuri të tillë”, thotë ai.

Ai shprehet se janë të gatshëm që të ndihmojnë Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në mënyrë që të arrihet realizimi i një softueri të tillë. / Gazeta Express / KultPlus.com

Qeveria e Kosovës planifikon heqjen e pagesës për studime në universitete publike

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë ka filluar diskutimet lidhur me mundësinë e heqjes së pagesës për studentë në universitete publike. Arsimi publik falas është njëra ndër pikat e programit të Qeverisë së kryeministrit Albin Kurti.

Blerja e mjeteve për përgatitjen e një punimi gjatë studimeve për edukim parafillor, studentes së Universitetit të Gjilanit, Shpresa Sabedini, i ka kushtuar gati sa pagesa për të gjithë semestrin.

Ajo është njëra nga studentët e nivelit bachelor në universitetet publike në Kosovë, të cilët paguajnë 25 euro për semestër, përveç vitit të parë të studimeve që është falas.

Tarifat e tjera në të gjitha universitetet publike në Kosovë përfshijnë pagesën prej 150 eurosh për semestër në nivelin master dhe 500 euro për semestër në nivelin e doktoraturës.

Sipas Sabedinit, edhe pse pagesa në nivelin bachelor nuk është shumë e madhe, heqja e saj mund të ndihmojë në lehtësimin e barrës për studentë, që kanë shpenzime të tjera gjatë studimeve.

“Nëse e krahason me fakultetet private, nuk besoj që është shumë e madhe, por pasi që shumë studentë nuk janë në punë, pse mos ta largojnë krejtësisht pagesën? Do të ishte në favor të shumë studentëve”, thotë Sabedini.

Edhe për Dardan Kajdomqajn, student i juridikut në Universitetin e Prishtinës, heqja e pagesës është ide e mirë, pasi, sipas tij, do të krijonte edhe barazi për studentët me kushte më të rënda ekonomike.

Përveç semestrit, Kajdomqaj tregon se shpenzimet e studentëve përfshijnë pagesën e qirave, librave dhe gjërave të tjera gjatë studimeve.

“Kur të mblidhen, arrihet një shumë dhe të hiqet kjo (pagesa e semestrit) do të na lehtësonte. Nuk është mrekulli, por është pozitive”, thotë ai.

Tarifat nuk hiqen për studentët që ngelin

Zëvendësministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Dukagjin Pupovci, konfirmoi se plani për heqjen e tarifave pritet të realizohet më së voni vitin e ardhshëm.

Sipas tij, po planifikohet që tarifat të mos hiqen për studentë që e përsërisin vitin dhe për studentët e doktoraturës, pasi, sipas tij, “janë në shumicë të punësuar”.

“Tarifat për pagesa do të hiqen dhe këto ditë do të formohet grupi i punës për ndryshimin e udhëzimit administrativ. Me siguri që do t’i jepet përparësi heqjes së tarifave për studentët që regjistrojnë vitin për herë të parë, jo edhe për ata që e përsërisin vitin”, tha Pupovci.

Sipas llogarisë së Ministrisë, shtatë universitetet publike në Kosovë, nga pagesat e studentëve përfitojnë rreth 1.6 milion euro në vit dhe, sipas Pupovcit, kjo nuk është ndonjë shumë e papërballueshme për kompensim nga Qeveria.

Prorektorja për Financa në Universitetin e Prishtinës, Mihane Berisha, tha se buxheti total i këtij universiteti për këtë vit është mbi 31 milionë euro.

Sipas saj, nga kjo shumë, 12.49 për qind e mjeteve vijnë nga të hyrat vetanake dhe pjesa tjetër nga buxheti i shtetit.

Ajo tha se deri më tani, UP-ja nuk ka ndonjë njoftim nga Ministria e Arsimit lidhur me planet për heqjen e tarifës.

ORCA: Heqja e pagesës, premtim sipërfaqësor

Investimi në infrastrukturë dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me ngritjen e cilësisë në arsim, sipas Organizatës për Rritjen e Cilësisë në Arsim (ORCA), do të duhej të ishin priorite për Qeverinë.

Dibran Hoxha, nga kjo organizatë, tha se heqja e kësaj pagese nuk ndikon drejtpërdrejt në përmirësimin e cilësisë së studimeve, e as në heqjen e barrës së shpenzimeve për studentë.

“Shpenzimet tjera që lidhen me infrastrukturën, me literaturën – sidomos që duhet ta sigurojnë studentët… Do të duhej që në këtë aspekt të bëhen lehtësime, e jo në këto tarifa që, fundja, më shumë janë taksë administrative, sesa, ku ta dimë, çfarë pagese apo shpenzimi për studentë”, tha Hoxha.

Sipas Hoxhës, ky premtim është “shumë sipërfaqësor për arsimin e lartë” dhe me “elemente populiste”.

Sipas një studimi që ORCA e ka bërë në vitin 2019, i quajtur “Shporta e Studentit“, studentët shpenzojnë mesatarisht 37.7 euro për semestër në literaturë të nevojshme për studime.

“Përveç literaturës së nevojshme për studime, studentët gjithashtu kanë shpenzime të materialeve të tjera të nevojshme. Këto shpenzime variojnë nga fakulteti në fakultet dhe mund të përfshijnë: hamerat, çantat speciale, stilolapsa specialë për fakultetet teknike, mantelin e bardhë, doreza, kapuçat dhe maskat e të tjera”, thuhet në raportin e ORCA-s.

Por, pandemia e sëmundjes COVID-19, sipas Erblin Hoxhës, kryetar i Parlamentit të Studentëve në Universitetin e Prishtinës, e ka bërë edhe më të nevojshme heqjen e pagesës për studime.

“Pandemia i ka larguar shumë studentë nga puna që kanë punuar me gjysmë orari ose me orar të plotë dhe nuk kanë pasur mundësi të bëjnë pagesa”, tha ai.

Të dhënat tregojnë se Kosova është një ndër vendet e vetme në Ballkan që aplikon pagesë të njëjtë për studentë të të gjitha drejtimeve.

Në Serbi, studentët në universitetin publik mund të paguajnë nga 350 euro në vit për inxhinieri mekanike e deri në 2,100 euro për drejtime si arkitektura, përpos nëse performojnë mirë në testin aplikues dhe përfitojnë bursë shtetërore.

Të dhënat në studimin e ORCA-s, në anën tjetër, thonë se studentët në Maqedoninë e Veriut paguajnë 200 deri në 400 euro në vit dhe studentët në Shqipëri paguajnë 160 deri në 330 euro në vit, varësisht se çka studiojnë./rel/ KultPlus.com

Kur do të fillojë regjistrimi i studentëve të rinj në UP?

Mbledhja e Këshillit Shtetëror të Cilësisë pritet që të mbahet më 27 korrik, ku vendoset për akreditim.

Brenda kampusit të Universitetit të Prishtinës, çdo vit shtohen mijëra studentë. E për këtë vit, po planifikohet që për studime themelore, të pranohen edhe 6500 të rinj.

Sipas Mimoza Dibranit, prorektore për mësimdhënie dhe çështje për studentë, ky numër është i krahasueshëm me vitet e kaluara.

Megjithatë, procesi i fillimit të regjistrimit po vonohet, pasi që akoma nuk dihet nëse të gjitha programet e studimeve do të akreditohen.

Edhe kësaj radhe, testimi i studentëve do të bëhet duke i përfillur të gjitha rregullat anti-covid. Por, përgjigje nëse programet e tyre do të akreditohen, UP-ja nuk do të marrë deri në fund të muajit korrik.

Sipas kryesueses të Këshillit Shtetëror të Cilësisë, Hasnije Ilazit, takimi do të mbahet më 27 korrik.

Ilazi ka sqaruar arsyet pse është shkaktuar kjo vonesë, ku ndër të tjera është edhe materiali voluminoz për trajtim.

Ilazi ka bërë thirrje që institucionet që janë në procedurë të vlerësimit, të mos hapin konkurset pa vendime përfundimtare. /gazetaexpress/ KultPlus.com

Publikohet revista vjetore ‘Fryma’, sjell prurje unike letrare

Sot doli nga shtypi numri i katërt i revistës vjetore letrare ‘Fryma’, revistë kjo që udhëhiqet nga studentët e Fakultetit të Filologjisë dhe krijohet me shkrimet e tyre, shkruan KultPlus.

Nga studentët për studentët

Kjo revistë ashtu si është ideuar më herët, iu jep hapësirë të gjithë studentëve që merren me shkrime të dalin para lexuesit me krijime të ndryshme, të cilat tregojnë angazhimin në fushën e letërsisë. Andaj, duke pasur parasysh fushën e gjerë të letërsisë këto shkrime vijnë para publikut në formë të recensionit, poezisë, prozës dhe përkthimit, si kategori në të cilat kanë punuar më shumë studentët. Po ashtu, revista konsiderohet si një bazë shumë e mirë për nisjen e mendimeve kritike dhe  paraqitjen e shkrimeve të ndryshme letrare.                                                                                               

Revista ‘Fryma’ hapet me ligjëratën e shkrimtarit dhe studiuesit të letërsisë Sabri Hamitit me titullin “Mësimi i letërsisë”, mbajtur në Seminarin Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare. Rubrika e radhës përmban intervistën e realizuar mbi krijimtarinë letrare të shkrimtarit, studiuesit e botuesit Ag Apolloni.

Nga kritika përfshihen:

Diana Rexhepi – Kërkimi absurd i vetvetes tek “Kafka në breg” nga Haruki Murakami

Halim Halimi – Fatkeqësia e njohjes

Albenita Xhemajli – Pritja si pafundësi në dramën “Duke pritur Godonë”

Leonora Hajra – Odisejada spirtuo-racionale e Siddhartës së Hesses

Ardit Mehmetaj – Filozofia e hiҫit e reprezentuar nga Gjon Zaveri i Spasses

Eriola Ҫoҫaj – Kanga e jetës në veprën “Me sy kange” të Rrahman Dedaj

Nga proza përfshihen:

Rrezarta Morina – Gjahu

Nga poezia përfshihen:

Dea Basha – Afrodiziak

Pranvera Qerimi – Ftesë mishi

Valëza Fusha – Mos ma përmend

Bleona Arifi – Këmbët e frikës

Era Berisha – Unë e bardha djegem pas saj

Edon Thaqi – Sinoatrial

Fatjona Gashi – Zymti e paharrueshme

Blerta Haradinaj – Qenie

Kaltrina Berisha – Bohemia

Nga përkthimi përfshihen:

Leonora Hajra – Tu ec Magdalena

Malsore Ballabani – Vdekja fuqi nuk paska

Fatijona Bajrar – Hej

Rrezarta Morina – Anabel Li.

Punimet e portreteve të shkrimtarëve brenda revistës janë vepër e Fatlum Mehollit.

Këtë vit revista i përkushtohet profesorit Sabri Hamitit, për nder të veprimtarisë e punës së tij për një kohë shumë të gjatë me studentët e këtij Fakulteti dhe për kontributin e tij në pasurimin e letërsisë dhe studimit të saj.

Revista udhëhiqet nga: Eriola Çoçaj, Ardit Mehmetaj, Leonora Hajra, Rrezarta Moria dhe Zamira Rexhepaj; me lektore Rina Kryeziun dhe dizajnere Gjyljana Ramën e Valentina Arifin. / KultPlus.com

UP paralajmëron veprime ligjore pas liturgjisë së djeshme: Po tentohet të ndikohet në procesin gjyqësor

Universiteti i Prishtinës, përmes një komunikate dërguar për media ka reaguar pas liturgjisë që është mbajtur dje në kishën që gjendet kampusin e UP-së.

Në këtë komunikatë, UP-ja ka thënë se liturgjinë e djeshme e shohin si ndikim në procesin gjyqësor, duke e ditur se ky institucion është në procedurë kontestimore në Gjykatë Themelore për lokacionin e ndërtimit të kishës.

“Universiteti i Prishtinës ‘Hasan Prishtina’ shpreh shqetësimin e thellë për ceremoninë fetare të organizuar dje nga Kisha Ortodokse Serbe, në objektin e ndërtuar ilegalisht prej ish-regjimi serb në kampusin e UP-së. UP-ja njofton opinionin e gjerë që procesi dhe lokacioni i ndërtimit të këtij objekti janë aktualisht në procedurë kontestimore në Gjykatën Themelore të Prishtinës, prandaj zhvillimin e djeshëm e sheh si tentim të sjelljes së UP-së para aktit të kryer, si dhe tentim për ndikim në procesin gjyqësor”, thuhet tutje në komunikatë, derisa, UP-ja ka paralajmëruar se do të ndërmerr veprime ligjore për këtë rast.

“Universiteti i Prishtinës do të ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme ligjore për lirimin e kampusit universitar nga të gjitha objektet e ndërtuara pa leje, ku përfshihet edhe objekti në të cilin është organizuar ceremonia në fjalë. Njëherësh, UP-ja fton të gjithë akterët e përfshirë në proceset nëpër të cilët po kalon Kosova, t’i kontribuojnë qartësimit të kësaj situate, në përputhje me normat ligjore. UP-ja rithekson edhe një herë qëndrimin që kampusi universitar është i dedikuar vetëm për studentët dhe për aktivitete akademike, si dhe dënon çdo sjellje e cila paraqet provokim për studentët, stafin dhe qytetarët e vendit. Rektorati i Universitetit të Prishtinë”, përfundon komunikata.

Dje për liturgjinë që është mbajtur në oborrin e Kishës, Qeveria ka bërë të ditur se nuk kanë pasur informacione as ata e as policia e Kosovës./Express/KultPlus.com

Lista e 11 deputetëve që u pezulluan nga puna në Universitetin e Prishtinës


11 profesorët e Universitetit të Prishtinës duhet që t’i lirojnë pozitat pasi që janë zgjedhur deputetë në Kuvendin e Kosovës.

Kjo vjen pas vendimit të UP-së që profesorët e zgjedhur deputetë do të pezullohen nga puna.

Këta profesor janë deputet që vijnë nga të gjitha partitë parlamentare dhe që punojnë në fakultete të ndryshme.

Më poshtë gjeni listën e plotë:

Prof.dr. Enver Hoxhaj, (Fakulteti Filozofik);

Prof.ass.dr.Ardian Kastrati, (Fakulteti Filozofik);

Prof.ass.dr. Ardian Gola, (Fakulteti Filozofik);

Ass.dr.Fitim Uka, (Fakulteti Filozofik);

Prof.dr. Kujtim Shala, (Fakulteti Filologjik);

Prof.dr. Avdullah Hoti, (Fakulteti Ekonomik);

Prof.ass.dr. Hikmete Bajrami, (Fakulteti Ekonomik);

Ass. Eliza Hoxha, (Fakulteti I Arkitekturës);

Prof.asoc.dr. Ferat Shala, (Fakulteti Inxhinierisë Mekanike);

Prof.asoc.dr. Shemsedin Dreshaj, (Fakulteti i Mjekësisë) dhe

Prof.ass.dr.Albena Reshitaj, (Fakulteti i Mjekësisë)./ KultPlus.com

Merret vendimi: Profesorët e zgjedhur deputetë duhet të pezullojnë punën në universitete

I gjithë stafi akademik dhe administrativ që janë zgjedhur deputetë duhet ta pezullojnë pozitën e mbajtur deri tash në Universitet.

Ky vendim vjen duke u bazuar në Ligjin për zyrtarët publikë, që ka hyrë në fuqi vitin e kaluar.

“Në rast se nën punësi i shërbimit publik zgjedhet Deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, atëherë rastin e tij Ligji Nr.06/L-114 për Zyrtarët Publik në nenin 22, paragrafi 6 e ka përcaktuar kësisoji: “Në rastin e zgjedhjes në Kuvendin e Republikës së Kosovës, zyrtari publik, i cili pranon mandatin, pezullon marrëdhënien e punës prej datës së certifikimit të zgjedhjes së kandidatit deri në përfundim të mandatit përkatës, në pozitë ekuivalente”, thuhet në opinion ligjor. / KultPlus.com

Sot, 51-vjetori i themelimit të Universitetit të Prishtinës

Universiteti i Prishtinës është universiteti më i madh në Kosovë dhe njëri nga më të mëdhenjtë në rajon.

UP u themelua me Ligjin mbi themelimin e Universitetit të Prishtinës, të cilin e miratoi Kuvendi i Kosovës më 18 nëntor 1969.

Themelimi i Universitetit të Prishtinës ishte një ngjarje historike për popullin e Kosovës dhe sidomos për kombin shqiptar.

Kuvendi themelues i Universitetit të Prishtinës u mbajt më 13 shkurt 1970, kurse dy ditë më vonë , më 15 shkurt 1970 u mbajt edhe mbledhja solemne e Kuvendit dhe data e 15 shkurtit u shpall Ditë e Universitetit të Prishtinës. / KultPlus.com

Ministrja Dumoshi priti në takim përfaqësuesit e Parlamentit Studentor të Universitetit të Prishtinës

Ministrja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Vlora Dumoshi priti sot në takim përfaqësues të Parlamentit Studentor të Universitetit të Prishtinës, në krye me Erzen Hysenin.

 Ministrja Dumoshi u shpreh shumë e lumtur që i mirëpret në takim, meqenëse rinia është fokus i saj prej marrjes së mandatit.

Ministrja i informoi për ndryshimet që po bëhen në Ligjin për Rininë i cili do të parashohë ndryshime të shumta pozitive për të rinjtë e Kosovës. Vlen të përmendet ndryshimi i moshës nga 15-24 vjeç në 15-29 vjeç si dhe për njohjen e vullnetarizmit si përvojë punë.

Gjithashtu i njoftoi për mbështetjen financiare që u është bërë të rinjve përmes thirrjes publike ku MKRS ka ndarë 500.000 euro për ndërmarrësi, 100.000 mijë euro për integrim shoqëror, 120.000 euro për promovim dhe edukim shëndetësor dhe 100.000 euro për edukim jo-formal në fushën e rinisë.

 Të njëjtat çështje ishin fokus i interesimit edhe nga ana e përfaqësuesit e Parlamentit Studentor të cilët u shprehën shumë të lumtur që ka zhvillime për të mirën e të rinjve të Kosovës.

Përfaqësuesit e Parlamentit Studentor e njoftuan për punën e tyre dhe angazhimin e vazhdueshëm brenda Universitetit të Prishtinës, ndonëse në periudhë pandemie.

Ndër të tjera shpalosën edhe dy ide për projekte për të cilat kërkuan ndihmën e MKRS-së.

Ministrja Dumoshi u shpreh e angazhuar dhe e determinuar të mbështesë secilën iniciativë që vjen nga të rinjtë dhe për të rinjtë. / KultPlus.com

Ejup Statovci, “arkitekti historik” i Universitetit të Prishtinës

Tetori brenda kujtesës sonë na rikthen në qëndresën studentore, atëherë kur individi përfaqësonte vullnetin e grupeve, e grupet brohoritnin interesat e Kosovës të viteve të 90-ta. Mirëpo, një rol kyç për protestat studentore të asaj kohe padyshim që kanë pasur edhe profesorët, të cilët në vijën e parë të frontit i qëndronin besnik kërkesave për Universitetin, shkruan KultPlus.

Një ndër emrat kryesorë që i dhuronin shtysë studentëve, ishte edhe akademiku Ejup Statovci. I shkolluar në Zagreb, Lubjanë, Kembrixh e Harvard, gjithë jetën ia dedikoj akademizmit dhe jetës universitare. Ai kishte marrë pjesë edhe në hartimin dhe komentimin e Kushtetutës së Kaçanikut. Ndërkaq, rezistenca e tij e shkëlqyeshme shfaqet më së miri në vitet përgjatë të cilave Universiteti i Prishtinës kishte kohën e saj më të rëndë.

Periudha 1991-1997 do ta gjente profesorin universitar në Fakultetin Juridik në pozitën e rektorit, duke i kthyer këto vite në përpjekje krahë më krahë me studentët, për të vetmin qëllim, arsimimin dhe Kosovën e lirë.

Arsimimi shqip dhe liria universitare kanë burim te figura të mëdha përgjatë historisë, të cilët përmes aksioneve të veta kishin bërë një kthesë të madhe të gjendjes. Ejup Statovci e bëri këtë përmes punës së tij për institucionalizimin juridik të Universitetit, duke nxjerrë Dekretligjin mbi shkollimin e lartë dhe Statutin e Universitetit; duke e transformuar atë në një Universitet të kohës sipas përvojës evropiane dhe botërore, duke e afirmuar dhe pranuar atë brenda dhe jashtë si Institucion shtetëror.

Sot, qëndrueshmëria e themelit universitar iu atribuohet këtyre figurave, e një ndër ta padyshim edhe Statovci. Kontributi i tij i madh si rektor, u kurorëzua me një mirënjohje nga Universiteti i Prishtinës, më 15 shkurt 1999, atëherë sa akademiku ishte ende gjallë.

Ndërkaq, “mirënjohje post mortum për kontributin e veçantë për rifillimin e punës së Universitetit të Prishtinës dhe për udhëheqjen e tij në kushte të jashtëzakonshme në periudhën 1991-1997”, iu nda edhe me rastin e 30-Vjetorit të themelimit të Universitetit të Prishtinës, më 16 maj 2000.

Ejup Statovci i mbylli sytë më 19 tetor të vitit 1999, për të mbetur një ndër arkitektët e Universitetit të Prishtinës./KultPlus.com

Universiteti i Prishtinës do të vazhdoj me mësim të kombinuar, fizikisht dhe online

Universiteti i Prishtinës ka marrë vendim që të vazhdoj mësimin e kombinuar, fizikisht dhe online varësisht sipas gjendjes në vazhdimësi, shkruan KultPlus.

Lajmin e ka bërë të ditur faqja zyrtare e Universitetit të Prishtinës.

“Njoftoheni se në mbledhjen e mbajtur më 7 tetor, Senati i Universitetit të Prishtinës ka marrë vendim që për shkak të pandemisë COVID-19, procesi mësimor (ligjëratat, mësimi klinik, ushtrimet laboratorike dhe numerike apo mësimi nga fusha e arteve) të mbahet në formë të kombinuar (fizike ose online)”, thuhet në njoftim.

Çdo Fakultet në kuadër të Universitetit të Prishtinës do të shqyrtoj mundësitë se cila formë e mësimit do të jetë ajo adekuatja, varësisht sipas gjendjes me Covid 19. Deri më tani ligjëratat në këtë Universitet janë zhvilluar online, ndërkaq provimet kanë qenë të kombinuara disa fizikisht e disa nëpërmjet komunikimit virtual./KultPlus.com

Universiteti i Prishtinës: Isa Mustafa s’ka marrë rrogë nga ne që nga viti 2016

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, ka reaguar ndaj lajmit se kryetari i LDK’së Isa Mustafa, i cili është është profesor në Fakultetin Ekonomik, është duke u paguar nga UP’ja pa mbajtur mësim.

Në reagimin e UP’së thuhet se Mustafa nuk është paguar që nga dhjetori i vitit 2016.

“Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” reagon ndaj qarkullimit në medie dhe në platforma të tjera online, të një lajmërimi që prof. dr. Isa Mustafa është duke u paguar nga ana e UP-së pa mbajtur mësim. Me anë të këtij sqarimi për medie dhe për opinion publik, informoheni që profesor Isa Mustafës nuk i është ekzekutuar asnjë pagesë nga UP-ja që nga dhjetori i 2016-tës”, thuhet në reagim.

Ky reagim i UP’së vjen pasi kryetari i Organizatës për Monitorimin e Universiteteve Publike në Kosovë “Organizata studentore”, Mexhid Ramusa, kishte deklaruar se Mustafa po paguhet nga UP’ja pa shkuar fare në fakultet.

“Reagimi jonë është në lidhje me Fakultetin Ekonomik, ku ish-kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa merr rrogë më shumë se katër vite pa ardhë asnjë ditë në universitet dhe pa mbajtur asnjë orë mësimi. Këtë ua dëshmoj unë qartë se jam edhe student i këtij universiteti i nivelit Master dhe i kam dy landë tek i njëjti profesor dhe nuk ka ardhë asnjë orë me mbajt mësim. Ne si organizatë për monitorimin e Universiteteve Publike e kemi monitoru dhe hulumtu këtë rast dhe është 100 përqind i vërtetë. Kërkojmë nga rektorati dhe Prokuroria e Shtetit që të merren masa jo vetëm ndaj këtij profesori por të gjithë profesorëve që janë me ndikim politik dhe marrin paga dhe dëmtojnë buxhetin e universitetit pa mbajtë asnjë orë” ka deklaruari ai. / KultPlus.com

Universiteti i Prishtinës zë vendin e 11-të si më i miri në rajon

Universiteti i Prishtinës ka kryesuar në renditjen e universiteteve në mesin e institucioneve shqipfolëse.

Sipas rangimit të fundit të Webometrics-it, në kategorinë e Transparencës, Universiteti i Prishtinës zë vendin e 1745-të në botë dhe është universiteti i 11-të më i mirë në rajon.

Rangimi i Transparencës merr parasysh citimet nga profilet institucionale në Google Scholar. Për secilin universitet nxirren të dhënat e citimeve nga 210 profilet publike me më shumë citime, prej të cilëve mënjanohen 20 autorët më të cituar.

Kjo metodë siguron pavarësi nga ndikimi i madhësisë së institucionit dhe përfaqësueshmëri nga profilet e mbetura. / KultPlus.com

Universiteti i Prishtinës mundëson ndjekjen e mësimeve online

Universiteti i Prishtinës ka bërë të ditur se tashmë studentët mund të ndjekin mësimet e tyre në platformën online, shkruan KultPlus.

Kjo platformë u mundëson studentëve që të mos ndërpresin mësimet gjatë kësaj periudhe të përhapjes së virusit.

Lajmi është bërë i ditur në llogarinë zyrtare të Universitetit në Facebook.

Më poshtë mund të lexoni lajmin e plotë ku janë dhënë edhe detaje se si mund të kyqeni në ndjekjen e mësimeve online.

‘Të dashur studentë,
UP-ja ju njofton se janë finalizuar përgatitjet për të vijuar me mësim virtual.
Secilit prej jush i është krijuar e-mail i personalizuar në Google “G Suit for Education”, në mënyrë që ju të mund të vazhdoni mësimin online, pa pengesë, gjatë kohës së masave të marra për evitim të kontaktit fizik.

Për detajet se si do të funksionojë kjo për ju, klikoni linkun në vijim: https://uni-pr.edu/page.aspx?id=1,4,1077
Ruaj vetën, familjen dhe shoqërinë! / KultPlus.com

Gabime drejtshkrimore në broshurat informuese të Universitetit të Prshtinës

Sot për nder të 50 vjetorit të themelimit të Universitetit të Prishtinës, u mbajt një ceremoni ku të pranishëm ishin qeveritarë, rektorë ndërkombëtarë e vendorë, profesorë, studentë etj, shkruan KultPlus.

Mirëpo edhe pse shënohen 50 vjet të një institucioni, funksioni i të cilit është dija dhe arsimi, është bërë një gabim në broshurat informuese të UP-së.

Në ballinën e broshurës shkruhej ‘“50 Years Universitety of Prishtina”, e që do të duhej të ishte ’50 Years University of Prishtina’ në vend të ’50 Years Universitety of Prishtina’. / KultPlus.com

Osmani: 50 vjet jetë të një institucioni që ka bartur një barrë të rëndë, ta mbajë gjallë vetëdijen për kombin

Sot shënohet 50-vjetori i themelimit të Universitetit të Prishtinës, ku për të nderuar gjysmë shekulli jetë të këtij Universiteti, mbajti fjalim edhe Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani.

Më poshtë KultPlus ju sjell një pjesë nga fjalimi i Osmanit.

‘Të dashur miq të dijes dhe të arsimit është krenari të jem sot në mesin tuaj. Ne sot kremtojmë 50 vjetorin e jetës së UP/

Ndoshta 50 vjet jetë nuk janë edhe shumë, por për një institucion nismtëar të arsimit të lartë, të parit në vend e të dytit në hapësirat shqiptare, 50 vjet jetë janë 50 vjet përkushtimi, përjetësim të rilindësve tanë për arsimim e dije, janë 50 vjet të jetesës së një institucioni i cili e ka bartur barrën e rëndë që jo vetëm të përgatisë kuadro të arsimuara por edhe ta mbajë gjallë vetëdijen për kombin e për shoqërinë duke qenë jo rrallë prijëtare e ideve për lirinë tonë.

Të dashur miq të universitetit, në këtë ditë të shënuar për Universitetin por edhe për gjithë popullin e Kosovës, duam që të kujtojmë themeluesit dhe anëtarët e parë të këtij Universiteti, të cilët në një kohë të pakohë thuajse ju përkushtuan krijimit të hapësriave të arsimimit të të rinjve tanë, që ishin fort të bindur që kështu po u shërbenin dyfish atyre, duke hapur shtigje drejt arsimimit më të mirë dhe ppashtu duke u krijuar një hapësirë në të cilën fjala e lirë, mendimi kritik e gjykimi i lirë zhvillohen e promovojnë liri individuale e kolektive në këtë hapësirë.

Kujtojmë rektorin e parë Dervish Rozhaja si gje gjithë atë brez të dijetarëve të shquar të cilët i vunë themelet e këtij institucioni të arsimit të lartë në Kosovë.

Kujtojmë atë brez të jashtëzakonshëm të studentëve, të pedagogëve, administratorëve e menagjerëve të këtij institucioni të cilët iu bashkuan thirrjes për të mos u dorëzuar kurrë para presionit dhe të cilët në emër të lirisë organizuan sistemin paralel të arsimit si shtylla themelore e shtetit dhe shtetësisë sonë brenda lëvizjes së madhe të vitetve të 90′, për pavarësi e liri të udhëhequr nga presidenti ynë historik, Ubrahim Rugova.’ / KultPlus.com

50-vjetori i themelimit të Universitetit të Prishtinës

Universiteti i Prishtinës sot mban manifestimin qendror të shënimit të 50-vjetorit të themelimit.

Siç njofton UP, në ceremoninë e 50 vjetorit të UP-së të pranishëm do të jenë qeveritarë, rektorë ndërkombëtarë dhe vendorë, përfaqësues të misioneve diplomatike, donatorë e partnerë të tjerë.

Universiteti i Prishtinës është universiteti më i madh në Kosovë dhe njëri nga më të mëdhenjtë në rajon.

UP u themelua me Ligjin mbi themelimin e Universitetit të Prishtinës, të cilin e miratoi Kuvendi i Kosovës më 18 nëntor 1969.

Themelimi i Universitetit të Prishtinës ishte një ngjarje historike për popullin e Kosovës dhe sidomos për kombin shqiptar. Kuvendi themelues i Universitetit të Prishtinës u mbajt më 13 shkurt 1970, kurse dy ditë më vonë , më 15 shkurt 1970 u mbajt edhe mbledhja solemne e Kuvendit dhe data e 15 shkurtit u shpall Ditë e Universitetit të Prishtinës. / KultPlus.com

Universiteti i Prishtinës në pullë postare

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, ka promovuar pullën postare me logon e 50 vjetorit për nder të themelimit të Universitetit të Prishtinës.

Promovimin e kësaj pulle e ka bërë Posta e Kosovës me rast të shënimit të pesë dekadave të themelimit të Universitetit të Prishtinës si institucioni më i rëndësishëm arsimor, shkencor dhe kulturor në Republikën e Kosovës.

Rektori i Universitetit të Prishtinës, Marian Dema tha se promovimi i kësaj pulle postare është aktivitet i rëndësishëm për Universitetin e Prishtinës si shpërblim i punës së madhe të këtij universiteti.

“Sot është aktiviteti i tretë që do të promovohet pulla postare, 50 vjetori i Universitetit të Prishtinës. Kjo pullë postare vjen si shpërblim i punës së ma dhe që ka bërë Universiteti i Prishtinës për 5 kjo është një vlerë e veçantë, që besoj se është edhe një vlerë e veçantë për Postën e Kosovës sepse e nderon një tempull i cili për 50 vite ka dhënë dritë, ka dhënë profesionist, ka dhënë kontribute në të gjitha fushat”, deklaroi Dema.

Dema shtoi se shtetin e Kosovës e ka lindur ky universitet, prandaj është i lidhur ngushtë me fatin e popullit të Kosovës dhe është obligim për secilin që ta rrisë dhe zhvillojë atë.

“Historikisht fati i Universitetit të Prishtinës ka qenë i lidhur ngushtë me fatin e popullit të Kosovës, po jo vetëm aq, ndoshta nuk është edhe e rëndësishme që këto dy data, data e themelimit të Universitetit të Prishtinës, dhe data e pavarësisë janë kaq afër që do të thotë se këtë shtet e ka lind ky Universitet dhe e kemi obli gim ta rrisim, ta zhvillojmë dhe ta bëjmë një shtet që do të jetë i këndshëm, që do t’i trajtojë të gjithë në mënyrë të barabarta, në të cilin çdonjëri ta realizojë ëndrrën e vet”, tha Dema.

Kryeshefi ekzekutiv i postës së Kosovës, Shefqet Avdija tha janë krenarë që kanë bërë promovimin e pullës postare për Universitetin e Prishtinës me qëllim të promovimit të vlerave në Republikën e Kosovës.

Avdija tha se historia e Universitetit të Prishtinës është e pandashme me historinë e popullit, andaj edhe kjo pullë postare do të udhëtojë kudo nëpër botë me imazhin e tempullit të arsimit si institucioni më i rëndësishëm në Kosovë.

“Që nga themelimi historia e këtij universiteti mbetet e pandashme me historinë e popullit të Kosovës, universiteti i Prishtinës për dallim n ga Universitetet e Evropës veprimtarinë e kanë zhvilluar në dy fronte atë të luftës për dije dhe atë të luftës për liri. Kjo dëshmoi edhe një herë se shkolla arsimi dhe dija janë parakusht për ndërtimin e lirisë shpirtërore si hap i parë në realizimin e lirisë fizike, prandaj kjo pullë postare do të udhëtojë kudo nëpër botë me imazhin e tempullit tonë të arsimit dhe të dijes”, deklaroi Avdija

UP u themelua me Ligjin mbi themelimin e Universitetit, të cilin e miratoi Kuvendi i ish-Krahinës Socialiste të Kosovës më 18 nëntor 1969.

Kuvendi themelues i Universitetit “Hasan Prishtina” u mbajt më 13 shkurt 1970.

Ndërsa, me 15 shkurt 1970 u mbajt mbledhja solemne e Kuvendit dhe kjo datë u shpall Dita e Universitetit të Prishtinës./Koha.net / KultPlus.com

Rrezikohet mbyllja e disa fakulteteve të Universitetit të Prishtinës

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” është duke u përballur me mungesë të stafit akademik në disa fakultete, ku në rast të mosplotësimit me kuadro rrezikohet edhe mbyllja e tyre.

Por një gjë e tillë është mohar nga zyrtarë të Rektoratit të UP-së, të cilët pohuan se janë duke hapur konkurse për rekrutim të stafit në fakultetet ku ka mungesë të tyre, shkruan sot gazeta Zëri.

Ndër problemet e shumta me të cilat po vazhdon të përballet Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” është edhe mungesa e kuadrove profesionale në disa programe të studimit.

Ndër fakultetet me mungesë të theksuar të stafit akademik në UP janë: Fakulteti i Inxhenierisë Elektrike dhe Kompjuterike (FIEK), Fakulteti i Bujqësisë dhe i Veterinarisë dhe Fakulteti i Mjekësisë.

E për njohësit e çështjeve të arsimit në vend mungesa e kuadrove profesionale në UP nuk është risi. Në këtë gjendje ky universitet, sipas tyre, është duke u ballafaquar tash dy dekada. /KultPlus.com

28 vjet nga masat e dhunshme të Serbisë në Universitetin e Prishtinës

Me ardhjen e kriminelit Sllobodan Millosheviq në krye të Serbisë, shkolla shqipe në Kosovë, në veçanti Universiteti i Prishtinës, mori goditje të mëdha që çuan deri në rrezikimin serioz me përmasat e shkatërrimit të arsimit shqip.

Pushteti nacionalist serb u angazhua për ndryshimin dhe ndalimin e shollës shqipe në Kosovë. Gjendja në universitet erdhi duke u përkeqësuar, krahas gjendjes në gjithë Kosovën. Qendra Universitare nuk ishte më streha e studentëve dhe as e profesorëve shqiptarë. Sapo u mbyll semestri veror i vitit akademik 1990/91 të Universitetit të Prishtinës, më 28 qershor 1991, në ditën e Vidovdanit, (festë fetare serbe) Kuvendi i Serbisë vendosi masat e dhunshme në Universitetin e Prishtinës.

Gjatë vitit të ri akademik udhëheqësja e dhunshme, e dominuar nga kuadrot serbo-malaziase, e rritën numrin e studentëve për 923 studentë, kryesisht studentë serbë të sjellë nga viset e ndryshme të Serbisë dhe të Malit të Zi. Më 21 gusht 1991 grupi i Helsinkit në Vjenë lëshoi një deklaratë, ku konstatohej se arsimi shqiptar në Kosovë më nuk ekziston dhe se është shkatërruar nga Serbia. Porse, me fillimin e vitit 1992, synohet të gjenden mundësitë dhe format që shkolla shqipe të fillojë të jetë aktive. Më 14 shkurt 1992 Universiteti i Prishtinës njofton se më datë 17 shkurt të po këtij viti do të fillonte mësimi në nivelin universitar në shkollat shtëpi. /Insajderi / KultPlus.com

49 vjetori i themelimit të Universitetit të Prishtinës vjen përmes një ekspozite

Koalicioni për Integritet dhe Transparencë në Universitet (KITU) ju fton të merrni pjesë në ngjarjen gjithë-ditore “Odisejë: Universiteti i Prishtinës ndër vite” që do të mbahet më 13 shkurt 2019 në Modelariumin e Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”.

Për të shënuar 49 vjetorin e themelimit të Universitetit të Prishtinës, KITU organizon një ekspozitë për historinë e Universitetit, panele diskutimi dhe një mbrëmje argëtuese.

Hapja solemne do të mbahet të mërkurën në ora 10:30, dhe programi do të vazhdojë me ekspozitën dhe dy panel diskutime paradite.

Në ora 11:00 përfaqësuesit e organizatave anëtare të Koalicionit do të prezantojnë punën e realizuar gjatë vitit 2018 dhe do të diskutojnë sfidat kyçe të arsimit të lartë në Kosovë.

Në ora 13:00, do të mbahet një diskutim mes rektorit të UP-së Marjan Dema, Ministrit të Arsimit Shyqyri Bytyqi, dhe drejtorit të Qendrës për Arsim e Kosovës, Dukagjin Pupovci, moderuar nga Adriatik Kelmendi, i cili do të transmetohet në emisionin Rubikon në Kohavision.

Në ora 19:00 mbahet një koktej rasti me muzikë live të performuar nga Bibera Trio.

Ekspozita do të jetë e hapur prej orës 10:30 deri në ora 21:30. /KultPlus.com