Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor prezanton edicionin e gjashtë të Shkollës Verore si Shkollë

Programi mbahet nga 2 – 15 gusht 2021, përcjellë KultPlus.

Shkolla Verore si Shkollë 21 është dizajnuar si një program hibrid, që përfshinë praninë fizike të përmbajtjes dhe pjesëmarrësve dhe pani virtuale të përmbajtjes dhe pjesëmarrësve.

Programi do të zhvillohet rreth kurseve të mbyllura, programit publik me ligjerata, konferenca, performanca, programit të filmit shkollor, DJ sesione dhe ekspozita me artistë, shkrimtarë dhe studiues, duke përfshirë: Scott Anthony, Julieta Aranda, Isuf Berisha, Sezgin Boynik, Boris Buden, Keti Chukhrov, Goran Đorđević, Övül Ö. Durmusoglu, Freya Edmondes, Charles Esche, Patricia Falguières, Minna L. Henriksson, David Horvitz, Jeff Hou, Achim-Borchard Hume, Ishbel Tunnadine, Vatra Abrashi, Leutrim Fishekxhiu, Florina Jerliu, Urška Jurman, Sami Khatib, Esther Leslie, Suzana Milevska, Nebojsa Milikić, Miran Mohar, Jovanka Popova, Bernhard Rüdiger, Merita Selimi, Hito Steyerl, Branimir Stojanović, Ivana Vaseva, Anton Vidokle, Natalija Vujošević, Farah Wardani, Joanna Warsza, ndër të tjerë. 

Programi Publik i organizuar gjatë Shkollës Verore si Shkollë 2021 shërben si një platformë e përbashkët për trupin akademik, pjesëmarrësit dhe publikun.

Orari i Programit Publik të Shkollës Verore si Shkollë 2021:

E hënë, 2 gusht 2021
20:00 Hyrje (Klubi i Boksit – KB)
20:20 Prezantim nga Suzana Milevska (KB)
21:30 Prezentim dhe performancë nga Freya Edmondes (KB)

E martë, 3 gusht 2021
19:00 Prezantim nga Hito Steyerl (KB)
20:00 Prezantim nga Esther Leslie (KB)

E mërkurë, 4 gusht 2021
19:00 Prezantim nga Scott Anthony (KB)
20:00 Programi i Filmit Shkollor 1 (KB)

E enjte, 5 gusht 2021
19:00 Prezantim nga Goran Đorđević (KB)
20:00 Prezantim nga Miran Mohar (KB)

E premte, 6 gusht 2021
19:00 Prezantim nga Bernhard Rüdiger (KB)
20:00 Prezantim nga Nebojsha Milikić (KB)

E shtunë, 7 gusht 2021
18:00 Shkolla Verore si Shkolla 2021 Konferenca 1

E hënë, 9 gusht 2021
19:30 Prezantim nga Ishbel Tunnadine (KB)
20:00 Programi i Filmit Shkollor 2 (KB)

E martë, 10 gusht 2021
19:00 Prezantim nga Minna L. Henriksson (KB)
20:00 Prezantim nga Vatra Abrashi, Leutrim Fishekxhiu, Joanna Warsza dhe Övül. Durmusoglu (KB)

E mërkurë, 11 gusht 2021
19:00 Prezantim nga Julieta Aranda (KB)
20:00 Prezantimi nga David Horvitz (KB)
21:30 DJ Set nga Julieta Aranda (SCCA Garden)

E enjte, 12 gusht 2021
19:00 Prezantim nga Jeff Hou (KB)
20:00 Prezantim nga Urška Jurman (KB)

E premte, 13 gusht 2021
19:00 Prezantim nga Branimir Stojanović (KB)
20:00 Prezantim nga Isuf Berisha (KB)

E shtunë, 14 gusht 2021
18:00 Shkolla Verore si Shkolla 2021 Konferenca 2 (KB)
21:00 DJ Set nga Ekipi (SCCA Garden)

EKSPOZITAT

DO IT and DO IT (HOME) 
Kuruar nga Hans Ulrich Obrist

PUBLISHING AGAINST THE GRAIN
Organizuar nga Curators Independent International (ICI)
Vendi: Klubi i Boksit, Rr. Mark Isaku nr.8, Prishtinë 10000, Kosovë

MUZEU I ARTIT AMERIKAN NË PRISHTINË
Vendi: Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë, Rr. Henrik Bariç Nr.23, Prishtinë 10000, Kosovë

Për shkak të pandemisë COVID-19, publiku i gjerë që nuk është pjesë në kurset e mbyllura që zhvillohen gjatë Shkollës Verore si Shkollë mund ta rezervojnë pjesëmarrjen e tyre në ngjarjet e programit publik duke dërguar një email në [email protected]

Shkolla Verore si Shkollë organizohet nga Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë.

Institucionet kryesore partnere të Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë për Shkolla Verore si Shkolla 2021 janë École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, grupi IRWIN, Lublanë, Qendra Kulturore Rex / Fund b92, Beograd, Press to Exit Project Space, Shkup, Qendra për Art Bashkëkohor ZETA, Tiranë, Instituti për Art Bashkëkohor, Podgoricë, Shoqata Sonemus, Sarajevë, International Curators International – ICI, New York.

Shkolla Verore si Shkollë 2021 është mbështetur nga The Trust for Mutual Understating, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve e Republikës së Kosovës, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës, Komuna e Prishtinës, Fondacioni Friedrich-Ebert-Stiftung në Kosovë, Ambasada e Republikës së Sllovenisë në Prishtinë, Galeria Kombëtare e Kosovës, Biblioteka Kombëtare e Kosovës Pjetër Bogdani, Pallati i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve “Boro dhe Ramizi”, Fakulteti i Arteve i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, Galeria e Fakultetit të Arteve, Rrjeti i Institucioneve të Pavarura të Artit dhe Kulturës – RRIPAK, X -Print dhe DZG. / KultPlus.com

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtina hapë thirrjen për pjesëmarrës Shkollën Verore

Shkolla Verore si Shkollë 21 është dizajnuar si një program hibrid, që përfshinë praninë fizike të përmbajtjes dhe pjesëmarrësve dhe pani virtuale të përmbajtjes dhe pjesëmarrësve.

Shkolla Verore si Shkollë është një platformë bashkëpunuese ndërkombëtare me bazë në Prishtinë, e cila bashkon një grup ndërkombëtar të artistëve, arkitektëve, kuratorëve, filozofëve, akademikëve, pjesëmarrësve dhe studentëve për të menduar, bërë dhe bashkëpunuar në kontekstin e një planprogrami ndërdisiplinor.

Shkolla Verore si Shkollë 2021 përmban një program prej njëmbëdhjetë kurseve eklektike për pjesëmarresit e zgjedhur. Kurset adresojnë një gamë të gjerë çështjesh e tematikash brenda fushave si studime muzeale dhe trashëgimi, kritikë arti, estetikë dhe aktivizëm, studime për hulumtues në gazetari, media dhe filozofi.

Përveç diskutimit intim dhe kritik që do të zhvillohet brenda këtyre kurseve të brendshme, Shkolla Verore si Shkollë gjithashtu pret një seri ligjeratash publike, programin e ekspozitave të zgjedhura, shfaqje filmash, DJ sesioneve, dhe punëtori nga artistë, arkitektë, kuratorë, filozof, shkrimtarë dhe studiues të ftuar.

Shkolla Verore si Shkolla 2021 do të ofrojë një mundësi emocionuese që krijimi, spekulimi artistik e akademik dhe shkëmbimi ndërdisiplinor të lulëzojnë.

Ligjeruesit e zgjedhur për edicionin 2021 të Shkollës Verore si Shkollë përfshijnë: Scott Anthony, Julieta Aranda, Marwa Arsanios, Sezgin Boynik, Boris Buden, Keti Chukhrov, Goran Đorđević, Övül Ö. Durmusoglu, Freya Edmondes, Charles Esche, Patricia Falguières, Lek M. Gjeloshi, Minna L. Henriksson, David Horvitz, Achim-Borchard Hume, Florina Jerliu, Urška Jurman, Sami Khatib, Esther Leslie, Suzana Milevska, Nebojsa Milikić, Miran Mohar, Jovanka Popova, Bernhard Rüdiger, Branimir Stojanović, Gáspár Miklós Tamás, Ivana Vaseva, Marina Otero Verzier, Anton Vidokle, Gëzim Visoka, Natalija Vujošević, Joanna Warsza.

Informacione të tjera në lidhje me edicionin 2021 të Shkollës Verore si Shkollë, përfshirë informacionin e aplikimit, mund të gjenden në faqen e internetit të Stacion, në vegzën më poshtë.

110 aplikantë do të zgjidhen për të marrë pjesë në program, që do të zhvillohet në gjuhën angleze.Deri në dhjetë aplikantë do të zgjidhen për të marrë pjesë në secilin kurs.

Aplikantët mund të regjistrohen për të ndjekur më shumë se një kurs. Edicioni i fundit i mbajtur në 2019 përfshiu pjesëmarrjen e 121 pjesëmarrësve dhe 39 ligjëruesve nga 32 vende.

Programi Publik i Shkollës Verore si Shkolla 2021 do të shpallet në Korrik 2021.

Vizitoni vegzën në faqen tonë të internetit për të gjetur informacione të mëtejshme mbi Shkollën Verore si Shkollë dhe për aplikim për pjesëmarrje: http://www.stacion.org/en/Summer-School-as-School-2021 / KultPlus.com

Hapet Konkursi për çmimin ‘Artistët e së nesërmes’ për vitin 2020

Stacion – Qendra per Art Bashkëkohor Prishtinë ka hapur Konkursin për çmimin “Artistët e së nesërmes” 2020 për artistët e rinj të Kosovës deri në moshën 35 vjeçare.

Ky çmim i rëndësishëm i pavarur organizohet në bashkëpunim me Residency Unlimited (RU) në Nju Jork dhe mbështetët nga The Trust for Mutual Understanding në Nju Jork.

Konkursi është hapur me 2 shtator 2020, ndërsa afati i fundit për aplikim është 2 tetor 2020.

Rezultatet e konkursit do të shpallen më së voni deri më 9 tetor 2020.

Artistët që punojnë në fushën e artit bashkëkohor, që përfshijnë punën në pikturë, skulpturë, grafikë, vizatim, instalacion, fotografi, video, mediat e reja dhe art performues inkurajohen të aplikojnë. 

Artistët nuk mund të aplikojnë me film artistik apo punë në artet aplikative, dizajn, teatër, vallëzim.

Aplikimi për çmimin “Artistët e së nesërmes” 2020 bëhet nëpërmes regjistrimit online, duke e plotësuar Formularin e aplikimit, dhe duke dërguar dokumentacionin e kërkuar nëpërmes Formularit të aplikimit, që gjendet në web faqen e Stacion – Qendra per Art Bashkëkohor Prishtinë.

Anëtarët e Jurisë të çmimit “Artistët e së nesërmes” 2020 janë Anne Barlow, drejtore e TATE St Ives, Britani e Madhe, Qëndresë Deda, artiste, fituese e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2018, Flaka Haliti, artiste, Adam Kleinman, kurator i pavarur dhe shkrimtar, si dhe kurator rajonal për Amerikën Veriore në Fondacionin Kadist Art, dhe Nebojša Milikić, punëtor kulturor dhe menaxher, hulumtues dhe aktivist që punon në Beograd.

Juria ndërkombëtare do të zgjedhë tre finalistët që do të prezantojnë punën e tyre në ekspozitën e finalistëve të çmimit “Artistët e së nesërmes” 2020, që do të hapet me 6 nëntor 2020 në Klubin e Boksit në Prishtinë.

Finalistët e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2020 do të përzgjedhen në bazë të shqyrtimit të portfolios së tyre artistike, arritjeve dhe ekspozitave të mëparshme dhe potencialit të demonstruar. 

Fituesi/ja e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2020 do të përzgjedhet në bazë të shqyrtimit të portfolios së tij/ saj artistike, projekteve dhe veprave të artit të ekspozuara në ekspozitën e finalistëve, arritjeve dhe ekspozitave të mëparshme, bashkëbisedimit me jurinë dhe potencialit të demonstruar.

Juria do të shpallë fituesin/en me 11 dhjetor 2020, në mbylljen e ekspozitës të finalistëve të çmimit “Artistët e së nesërmes” 2020 që do të mbahet në Klubin e Boksit në Prishtinë.

Fituesi/ ja i/e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2020 do të shpërblehet me qëndrim dy mujor në Nju Jork, SHBA, në programin rezidencial për artistë të Residency Unlimited, gjatë periudhës prill / maj 2021, dhe ekspozitë personale në kuadër të programit vjetor të ekspozitave të Stacion – Qendra per Art Bashkëkohor Prishtinë të vitit 2021.

Mbështetësit kryesor të çmimit “Artistët e së nesërmës” 2020 janë: Trust for Mutual Understanding (TMU), Zyra e Kryetarit të Kosovës, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Republikës së Kosovës, Komuna e Prishtinës. Lista e plotë e donatorëve dhe partnerët bashkëpunues do të shpallet me kohë. 

Informatat e plota për çmimin “Artistët e së nesërmes” mund të gjeni në këtë vegëz në web faqen e Stacion – Qendra per Art Bashkëkohor Prishtinë, dhe faqet e institucionit në rrjetet sociale. / KultPlus.com

Qendra për Art Bashkëkohor sjellë në Prishtinë Alenka Zupančič

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtina do të prezentoj “Fundi i qeshjes” nga Alenka Zupančič si pjesë e “Shkolla Verore si Shkollë 2018” në kuadër të programit publik, shkruan KultPlus.com

Prezantimi fillon me kryeveprën e Preston Sturges, “Udhëtimet e Sullivan-it”. Kjo komedi ‘screwball’ (ekscentrike) përfaqëson një pjesë të të ashtuquajturit “Hollivud i vjetër” dhe trajton problemin se si arti, dhe nëse arti duhet t’iu përgjigjet problemeve aktuale (shoqërore).

Nga kjo perspektivë specifike, prezantimi do të propozojë disa ide të mëtutjeshme në funksionin dhe në funksionimin e ‘seriozitetit’ në art, si dhe në atë se çfarë në përgjithësi quhet ‘kritikë shoqërore’.

Alenka Zupančič është filozofe dhe teoriciene sociale sllovene. Ajo doktoroi në Universitetin e Lubjanës dhe në Universitetin e Parisit VIII. Ajo punon si këshilltare për hulumtim në Institutin e Filozofisë, në Qendrën Shkencore për Hulumtim të Akademisë së Shkencave në Slloveni. Ajo gjithashtu është profesoreshë në Fakultetin ZRC SAZU (Ljubljanë) dhe në Fakultetin Evropian (Saas Fee).

Bashkë me Slavoj Žižek dhe Mladen Dolar, Zupančič është një nga anëtarët më të spikatur të “Shkollës së Psikoanalizës në Ljubljanë”. Ajo njihet për punën e saj në ndërthurjen e filozofisë dhe psikoanalizës, si dhe për teoritë e saj origjinale filozofike të komedisë. Ajo ka publikuar disa libra dhe mbi 150 artikuj. Punët e saj më të reja merren me marrëdhënien ndërmjet seksualitetit dhe ontologjisë.

Disa nga publikimet e saj të përzgjedhura janë: What is Sex? Cambridge (Ma) & London, The MIT Press 2017; The Odd One In: On Comedy, Cambridge (Ma) & London, The MIT Press 2008; Why Psychoanalysis: Three Interventions, Uppsala, NSU Press 2008; The Shortest Shadow: Nietzsche’s Philosophy of the Two, Cambridge (Ma) & London, The MIT Press 2003; dhe Ethics of the Real: Kant and Lacan, London & New York, Verso 2000, 2011. /KultPlus.com

Lola Sylaj e Dardan Zhegrova sonte me ekspozitë në Stacion

Qendra për Art Bashkëkohor-Stacion, sonte hap ekspozitën personale ‘Rosehip’ (Trëndafili i egër) nga artistët Lola Sylaj dhe Dardan Zhegrova, shkruan KultPlus. Kjo ekspozitë hapet sonte më 27 shtator me fillim nga ora 20:00 në Klubin e Boksit në kryeqytet ndërsa do të qëndroj e hapur deri më 21 tetor.

Rosehip kontsruktohet mbi hulumtimin artistik me vendndodhje në New York, bazuar në film, performancë dhe muzikë. Ky projekt rikrijon skena filmash të njohur që kanë pasur identitet vizual të madh të cilin e kanë transmetuar përmes kinemasë.
Duke qenë fizikisht prezent në një vend të përjetuar së pari virtualisht dhe duke ndjerë që “magjia” e kinematografisë tashmë është larguar, artistët sjellin pyetjen se çfarë na servohet për perceptim por dhe në të njëjtën kohë sjell nevojën tonë për të arrirë dhe mishëruar këtë magji nëpërmjet Rosehip.

Ne jemi ajo çka shohim në televizion dhe në mediet e popullarizuara. Pa marrë parasysh ku jetojmë, identiteti ynë ndikohet shumë më shumë nga filmat, muzika dhe media sesa ambienti që na rrethon.

Stereotipet e konstruktuara nga reportazhet mediale mund të shihen si modele për të tu ndjekur dhe në të njëjtën kohë të funksionojnë si memorial që është neglizhuar nga vetëdija kolektive. Ajo që ne përjetojmë virtuailsht mund të mos jetë e vërtetë por formëson idetë dhe gjykimet tona mbi normat dhe shoqërinë.

Trëndafili i egër je ti, Trëndafili i egër jam unë, Trëndafili i egër jemi ne, Trëndafili i egër janë ata, Trëndafili i egër është ai dhe ajo, Trëndafili i egër është një qen, Trëndafili i egër është një shishe, Trëndafili i egër është një tavolinë.

Pas zbarkimit në lokacionin e hulumtimit magjia humbi, artistët ishin duke e kërkuar magjinë dhe vazhdonin ta shihnim larg. Trëndafili i egër është një lule e egër e rritur pa diell, pa kujdes, rritet në hije, gjithkund.

E gjitha është vetëm një tortë!

Lola Sylaj dhe Dardan Zhegrova punojnë si duo por edhe në mënyrë të pavarur me artistë të tjerë.

Lola Sylaj është pjesë e HAVEIT, një kolektiv i 4 grave artiste arti i të cilave rebelohet me furi kundër fuqisë, nacionalizmit, diskriminit ndaj LGBT-ve dhe shtypjes së grave që dominon në shoqërinë e Kosovës. Ato poashtu punojnë për të ilustruar përpjekjen e tyre me vështirësitë e përditshme me të cilat konfrontohen shumica e qytetarëve sot. Performancat e tyre artistike shpesh vihen në skenë nëpër hapësirat publike.

Puna e Dardan Zhegrovës luan me rrjedhjen në mes gjuhës dhe përkthimit të saj në një reprezentim vizual. Në veprat e tij emocioni përdoret si medium artistik që potencialisht mund të veprojë si qëllim për të vënë në pyetje supozimet tona mbi intimitetin dhe të shprehurit. I njohur më së shumëti për videot e realizuara, artisti mund të shikohet si poet në një kohë ku përafrimi fizik po zëvendësohet nga disponueshmëria e kudogjendur përmes mjeteve moderne të komunikimit.
Dardan Zhegrova përfaqësohet nga LambdaLambdaLambda.

‘Rosehip’ me Lola Sylajn dhe Dardan Zhegrovën është pjesë e programit vjetor të ekspozitave të Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë dhe pjesë përbërëse e çmimit “Artistët e së nesërmes”.

Lola Sylaj dhe Dardan Zhegrova janë fituesit e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2016./ KultPlus.com