Hapet thirrja për ‘Artistët e përsosur’, afati deri më 11 shkurt

Organizata Stacion ka hapur thirrjen për Artistët e përsosur, thirrje që do të jetë e hapur deri më 11 shkurt, shkruan KultPlus. Moduli 2 Artistët e Përsosur si pjesë AFER-A nga Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë e udhëhequr nga Ivana Vaseva organizohet në Prishtinë nga 22 deri më 26 shkurt 2022.

Rreth kësaj thirrje, organizatorët kanë njoftuar për kushtet e aplikimit, dhe KultPlus ju sjell njoftimin e  plotë.

Moduli 2 pjesë e programit AFER-A përdor programin diskursiv – edukativ Artisti i Përsosur i kuruar nga Ivana Vaseva.

Artisti i Përsosur është një kurs praktik dhe teorik i destinuar kryesisht për artistët e rinj, me një ide për të zgjeruar fushëveprimin e interesave të tyre artistike, për të krijuar një hapësirë ​​për analizë kritike dhe shqyrtim të prodhimit të artit brenda kontekstit të përgjithshëm shoqëror dhe politik, si dhe si ofrojnë mjete praktike për të ushqyer praktikën e tyre artistike.

Realiteti neoliberal ka dëbuar shpërndarjen e barabartë të arteve, duke thelluar pasigurinë. Kështu, mungesa e të drejtave të punës së punonjësve të kulturës, e mundësive për punë në fushën e artit, mungesa e fondeve dhe fondeve zhvillimore që do të nxisnin ngritjen e mundësive dhe aspiratave artistike, si dhe sistemi arsimor retrograd, janë arsyet. zhvillimin e këtij programi. Rrjedhimisht, ideja është të fokusohet në analizën kritike të kontekstit të përgjithshëm dhe implikimet e tij në art dhe kulturë, dialog, shkëmbim përvojash dhe debati, si nëpërmjet praktikës ashtu edhe teorisë, një përpjekje që mund të krijojë përfshirjen sociale të artistëve të rinj dhe të tyre. edukimin politik dhe social.

Moduli 2 Artistët e Përsosur si pjesë AFER-A nga Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë e udhëhequr nga Ivana Vaseva organizohet në Prishtinë nga 22 deri më 26 shkurt 2022. Konkursi për pjesëmarrje është i hapur deri 11 shkurt 2022.

Programi fokusohet kryesisht në dhjetë artistë të rinj të përzgjedhur kosovarë nën moshën 35 vjeçare; megjithatë, të gjithë të interesuarit mund të marrin pjesë. Programi pesë-ditor do të përfshijë prezantime të projekt propozimeve, prezantime të CV-ve, portofoleve, prezentime dhe bashkëbisedime me artistët, shfaqje, prezantime nga ligjerues të ftuar, ripërpunim të CV-ve dhe portofoleve, dhe komentim e diskutim të prezantimeve dhe projekt propozimeve të artistëve të përzgjedhur nën 35 vjeç që punojnë në Kosovë.

Artisti i Përsosur u organizua për herë të parë në Maqedoninë e Veriut në vitin 2017, si një nga segmentet programore të Fakultetit të gjërave që nuk mund të mësohen – FR~U, i zhvilluar për Çmimin e Artistëve të Rinj Pamor Denes.

Çmimi Denes është një çmim për artistët e rinj pamor nën 35 vjeç në Maqedoninë e Veriut, i themeluar në vitin 2002, i ngjashëm me çmimin Artistët e së nesërmes që organizohet në Kosovë nga Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë. Çmimi Denes dhe çmimi Artistët e së nesërmes janë pjesë e rrjetit ndërkombëtar Çmimet e Artistëve të Rinj Pamor – YVVA në Evropën Qendrore dhe Juglindore, që shpërblejnë artistëte rinj një rezidencë artistike dymujore në Nju Jork.

Çdo modul dhe aktivitet i Programit AFER-A do të respektojë masat e sugjeruara nga Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Kosovës kundër përhapjes dhe infektimit me virusin Covid-19. AFER-A mbështetet nga Departamenti i Rinisë në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve./ KultPlus.com

Stacion, qendra për art bashkëkohor hap konkursin për çmimin ‘Artistët e së nesërmes’

Stacion – Qendra per Art Bashkëkohor Prishtinë ka hapur konkursin për çmimin “Artistët e së nesërmes” 2021 për artistët e rinj të Kosovës deri në moshën 35 vjeçare.

Ky çmim i rëndësishëm i pavarur organizohet në bashkëpunim me Residency Unlimited (RU) në Nju Jork dhe mbështetët nga The Trust for Mutual Understanding në New York.

Konkursi është hapur me 10 shtator 2021.

Afati i fundit për aplikim është 1 tetor 2021.

Rezultatet e konkursit do të shpallen më së voni deri më 10 tetor 2021. Artistët që punojnë në fushën e artit bashkëkohor, që përfshijnë punën në pikturë, skulpturë, grafikë, vizatim, instalacion, fotografi, video, mediat e reja dhe art performues inkurajohen të aplikojnë.

Artistët nuk mund të aplikojnë me film artistik apo punë në artet aplikative, dizajn, teatër, vallëzim.

Aplikimi për çmimin “Artistët e së nesërmes” 2021 bëhet nëpërmes regjistrimit online, duke e plotësuar Formularin e aplikimit, dhe duke dërguar dokumentacionin e kërkuar nëpërmes Formularit të aplikimit, që gjendet në webfaqen e Stacion – Qendra per Art Bashkëkohor Prishtinë.

Anëtarët e Jurisë të çmimit “Artistët e së nesërmes” 2020 janë Anne Barlow, drejtore e TATE St Ives, Britani e Madhe, Qëndresë Deda, artiste, fituese e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2018, Minna Henriksson, artiste, Adam Kleinman, kurator i pavarur dhe shkrimtar, si dhe kurator rajonal për Amerikën Veriore në Fondacionin Kadist Art, dhe Nebojša Milikić, punëtor kulturor dhe menaxher, hulumtues dhe aktivist që punon në Beograd.

Juria ndërkombëtare do të zgjedhë tre finalistët që do të prezantojnë punën e tyre në ekspozitën e finalistëve të çmimit “Artistët e së nesërmes” 2021, që do të hapet me 10 nëntor 2021 në Klubin e Boksit në Prishtinë.

Finalistët e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2021 do të përzgjedhen në bazë të shqyrtimit të portfolios së tyre artistike, arritjeve dhe ekspozitave të mëparshme dhe potencialit të demonstruar. Fituesi/ja e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2021 do të përzgjedhet në bazë të shqyrtimit të portfolios së tij/saj artistike, projekteve dhe veprave të artit të ekspozuara në ekspozitën e finalistëve, arritjeve dhe ekspozitave të mëparshme, bashkëbisedimit me jurinë dhe potencialit të demonstruar. Juria do të shpallë fituesin/en me 11 dhjetor 2021, në mbylljen e ekspozitës të finalistëve të çmimit “Artistët e së nesërmes” 2021 që do të mbahet në Klubin e Boksit në Prishtinë.

Fituesi/ ja i/e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2021 do të shpërblehet me qëndrim dy mujor në Nju Jork, SHBA, në programin rezidencial për artistë të Residency Unlimited, gjatë periudhës prill / maj 2022, dhe ekspozitë personale në kuadër të programit vjetor të ekspozitave të Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë të vitit 2023.

Mbështetësit kryesor të çmimit “Artistët e së nesërmës” 2021 janë: Trust for Mutual Understanding (TMU), Independent Curators International (ICI), Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Komuna e Prishtinës. Lista e plotë e donatorëve dhe partnerët bashkëpunues do të shpallet me kohë. Informatat e plota për çmimin “Artistët e së nesërmes” mund të gjeni në këtë vegëz në webfaqen e Stacion – Qendra per Art Bashkëkohor Prishtinë, dhe faqet e institucionit në rrjetet sociale. / KultPlus.com

Prezantimi nga Isuf Berisha, pjesë e programit publik të Shkollës Verore si Shkolla 2021

Stacion – Qendra e Artit Bashkëkohor Prishtinë ka kënaqësinë të shpallë prezantimin nga Isuf Berisha pjesë e Programit Publik të Shkollës Verore si Shkolla 2021.

E Premte, 13 Gusht 2021, 20:00 – Prezantim nga Isuf Berisha (KB) Isuf Berisha: Identiteti dhe Tjetri/Të Tjerët.

Duke marrë marrëdhëniet me Tjetrin/Të Tjerët si një moment përcaktues të identitetit, autori i këtij prezantimi merr parasysh formimin dhe/ose proceset e transformimit dhe mekanizmat e identiteteve shoqërore. Autori prezanton konceptet situata identiteti dhe funksioni i identitetit në mënyrë që të shpjegojë më tej procesin e transformimit të identiteteve shoqërore.

Situata e identitetit të entitetit shoqëror përcaktohet nga marrëdhëniet e tij me të tjerët, në të cilat ose përmes të cilave formohen ose transformohen identitete të caktuara. Subjektet ose entitetet shoqërore hyjnë në marrëdhënie me Tjetrin/Të Tjerët në mënyrë që të arrijnë qëllime të caktuara. Të gjitha njësitë shoqërore para çdo marrëdhënieje të parashikuar me Tjetrin/Të Tjerët dhe/ose gjatë asaj marrëdhënie kryejnë një riorganizim të përhershëm racional, ekonomik të të gjitha burimeve të tyre simbolike ose momenteve të identifikimit për të arritur rezultatet më të mira në qëllimet e tyre të parashikuara në këto marrëdhënie. Rezultati optimal i këtij vetë-organizimi racional, ekonomik të njësisë shoqërore është vetë-identifikimi i tij me qëllim të arritjes së qëllimeve të tij të parashikuara në marrëdhëniet me Tjetrin/Të Tjerët. Në vend të koncepteve binomikë të përdorur gjerësisht për identitetin “e vërtetë” dhe “të rreme”, që në fakt nuk e artikulojnë dhe mësojnë në mënyrë adekuate këtë çështje, autori përdor termin identitet performues, i cili është në një lidhje konstante dinamike të përkufizimit reciprok me – të ashtuquajturën identitet “intim” ose “real”.

Biografia

Isuf Berisha është filozof dhe sociolog. Ai ka përfunduar studimet Bachelor në Universitetin e Prishtinës (Kosovë), ndërsa studimet MA dhe PhD në Universitetin e Zagrebit (Kroaci). Ai punoi për shumë vite në pozicione të ndryshme mësimore pothuajse në të gjitha nivelet e arsimit. Ai dha mësim filozofi, logjikë, mendim kritik, studime kulturore, sociologji, sociologji ekonomike, metoda kërkimore dhe shkrime akademike.

Për shumë vite ai ishte i angazhuar në fushën e medias në role të ndryshme (gazetar/shkrimtar, zhvillim i mediave, rregullim dhe mësimdhënie mediatike). Ai gjithashtu ishte i përfshirë në fushën e shoqërisë civile; ai punoi si koordinator/menaxher programi për Fondacionin Kosovar për Shoqëri të Hapur dhe gjithashtu shërbeu si anëtar bordi i grupeve të ndryshme të instituteve kërkimore dhe instituteve kërkimore. Ai ishte kryetar i Shoqatës së Filozofëve dhe Sociologëve të Kosovës dhe gjithashtu shërbeu si anëtar i komitetit redaktues për revista shkencore, profesionale dhe kulturore. Ai është autor dhe bashkëautor i disa botimeve dhe dhjetëra artikujve dhe eseve. Libri i tij i fundit Sjećanje, povijest, identitet (Kujtesa, Historia, Identiteti) u botua në fillim të këtij viti nga Shoqata Filozofike Kroate në Zagreb (Kroaci). / KultPlus.com

Scott Anthony dhe programi i filmit shkollor në programin publik të Shkollës Verore si Shkollë 2021

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë ka kënaqësinë të prezentoj Scott Anthony pjesë e Programi i Filmit Shkollor /Programit Publik të Shkolla Verore si Shkollë 2021.

4 gusht 2021
Vendi: Klubi i Boksit
E mërkurë, 4 gusht 2021
19:00 Prezantim nga Scott Anthony
20:00 Programi i Filmit Shkollor 1

Tregimi për Filmin Propagandisitk

“I gjithë arti është propagandë, “shkroi George Orwell,” por jo edhe gjithë propaganda është art”. “[I] Diçka e ngjashme mund të thuhet për kinemanë. Praktikat e propagandës kanë ndryshuar filmin, ndërsa filmi ka formuar vazhdimisht forma të reja të propagandës. Për dy vitet e fundit kam punuar për Institutin Britanik të Filmit në një projekt që shqyrton historinë e filmit propagandistik. Ndërsa programi dhe sezoni i digjitalizimit në Bregun Jugor të Londrës nuk do të përfundojnë deri në fund të vitit të ardhshëm, në këtë prezantim unë do të paraqes shkurtimisht disa hipoteza pune në lidhje me zhvillimin e filmit propagandistik në Perëndim nga Lufta e Dytë Botërore e deri më sot. Prezantimi do të përfshijë shfaqjen e disa filmave të shkurtër propagandistik.

Biografia

Scott Anthony është një shkrimtar dhe historian me qendër aktualisht në Singapor. Së bashku me një karrierë ku përfshin shkrime në Future Publishing, The Guardian dhe The Times, në Mbretërinë e Bashkuar ai ka punuar për BBC, Victoria dhe Albert Museum, Instituti Britanik i Filmit, Muzeu i Shkencës dhe Muzeu Kombëtar i Futbollit në një sërë projektesh, ngjarjesh dhe ekspozitat. / KultPlus.com

Hito Steyerl dhe Esther Leslie pjesë e programit publik të Shkollës Verore si Shkollë 2021

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë ka kënaqësinë të prezentoj Hito Steyerl dhe Esther Leslie pjesë e Programin Publik të Shkolla Verore si Shkollë 2021.

3 gusht 2021
Vendi: Klubi i Boksit
20:20 Prezentim nga Hito Steyerl
21:30 Prezentim nga Esther Leslie

Hito Steyerl (lindur më 1966 në Mynih, Gjermani) është një regjisore, artiste vizuale, shkrimtare dhe inovatore të dokumentarit të eseve.
Filmat dhe shkrimet e saj zënë një pozicion shumë diskursiv midis fushave të artit, filozofisë dhe politikës, duke përbërë një eksplorim të thellë të imagjinatave shoqërore, kulturore dhe financiare të kapitalizmit të vonë.
Filmat dhe ligjëratat e saj i janë drejtuar gjithnjë e më shumë kontekstit prezantues të artit, ndërsa shkrimi i saj ka qarkulluar gjerësisht përmes publikimit në revista akademike dhe artistike, shpesh në internet.

Ajo studioi Drejtimin e Filmit Dokumentar në Institutin Japonez të Imazhit Lëvizës dhe në HFF – Universiteti i Televizionit dhe Filmit në Mynih. Më pas ajo studioi Filozofi në Akademinë e Arteve në Vjenë, ku mori doktoraturën
Ajo është profesoreshë për Film dhe Video Eksperimentale në UdK – Universiteti i Arteve, Berlin, ku themeloi Qendrën Kërkimore për Politikat Proxy së bashku me Vera Tollmann dhe Boaz Levin.

Ajo ka pasur ekspozita personale në K21, Düsseldorf (2020), Art Gallery of Ontario, Toronto, Park Avenue Armory, New York, Serpentine Galleries, London (2019); Kunstmuseum, Basel, Castello di Rivoli, Torino (2018); Instituti i Artit Bashkëkohor, Boston (2017); Muzeu i Artit Bashkëkohor, Los Angeles (2016); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, Spanjë; Artistët Space, New York; Instituti i Artit Modern, Brisbane, Australi (2015); Van Abbemuseum, Eidenhoven, Hollandë; ICA, Londër, MB; Künstlerhaus Stuttgart, Gjermani (2014); Muzeu i Artit Bashkëkohor Çikago (2013); Instituti i Artit i Çikagos; E-flux, Nju Jork (2012); Galeria Chisenhale, Londër, MB (2010); Neuer Berliner Kunstverein (2009); dhe Moderna Museet, Stokholm (2008).

Ekspozitat në grup përfshijnë May You Live In Interesting Times, Bienaleja e 58 -të e Venecias, Venecia Itali; Muzeu i Artit Bashkëkohor, Çikago (2018); Castello di Rivoli (2017); Muzeu Whitney i Artit Amerikan, Nju Jork (2016); Pavijoni Gjerman, Bienaleja e 56 -të e Venecias, Venecia, Itali; Hannover Kunstverein, Hannover, Gjermani; CAC Vilnius, Vilnius, Lituani (2015); Cut to Swipe, Muzeu i Artit Modern, Nju Jork; The Darknet, Kunst Halle Sankt Gallen, Zvicër; Bienal de la Imagen en Movimento, Goethe- Institut Buenos Aires, Argjentinë (2014); Rruga e Lopatës: Arti si Arkeologji, MCA Chicago; Nëntë Artistë, Walker Art Center, Minneapolis; Muzeu Stedelijk Amsterdam, Amsterdam, Hollandë; Trienaleja e Bergenit, Bergen, Norvegji; Bienaleja e Venecias (2013); Bienaleja e Taipeit; Bienaleja e Gwangju (2010); documenta 12, Kassel (2007) dhe Manifesta 5, San Sebastian (2004).

Një përzgjedhje e eseve të saj, të botuara në vende të ndryshme, përmblidhen në katër libra: Die Farbe der Wahrheit (Ngjyra e së Vërtetës; Vjenë: Turia Kant, 2008), Të Mjerët e ekranit (Berlin: Sternberg Press, 2012), Përtej Përfaqësimi (Berlin 2016), dhe Arti pa Duty – Arti në Epokën e Luftërave Civile Planetare (Londër: Verso, 2017 / Cyrih: Diaphanes, 2018).
Steyerl jeton dhe punon në Berlin.

Për më shumë informata: https://www.stacion.org/en/Public-Program-2021

Lajme Rreth Atomeve

Pika fillestare për këtë ligjëratë është rishikimi i Walter Benjamin “Lajmet për Lulet”, i cili merret me atë që i ndodh natyrës në Karl Blossfeldt’s Urformen der Kunst, portretet e tij botanike të zmadhuara. Këtu ne eksplorojmë teknikat më të reja të imazhit – ato në shkallë molekulare – veçanërisht imazhe qelizore që qarkullojnë për një vlerësim të gjerë – dhe marrin parasysh pasojat politike të koncepteve të tilla si “çështje aktive”, në lidhje me filozofinë materialiste, poetikën, praktikën politike dhe shoqërore. Çfarë i bën botës dhe nesh për të ‘parë’ në thellësitë e qelizës dhe për ta lyer atë me ngjyra të bukura? Çfarë përpiqet të na tregojë modelimi shkencor bashkëkohor për veten tonë dhe jo veten tonë? Për kë dhe për çfarë mundet ontologjia të inxhinierohet?

Biografia

Esther Leslie është Profesoreshë e Estetikës Politike në Birkbeck, në Universitetin e Londrës. Librat e saj përfshijnë studime të ndryshme dhe përkthime të Walter Benjamin, si dhe Hollywood Flatlands: Animacion, Teoria Kritike dhe Avant Garde (Verso, 2002); Bota sintetike: natyra, arti dhe industria kimike (Reaktion, 2005); Derelicts: krimbat e mendimeve nga rrënojat (Unkant, 2014), Kristale të lëngëta: Shkenca dhe Arti i një forme fluide (Reaktion, 2016) dhe më të thellë në Piramida (me Melanie Jackson: Banner Repeater, 2018). Puna në të ardhmen përfshin kërkime për një ekspozitë në Institutin e Artit Modern të Middlesbrough mbi industritë kimike të veri-lindjes së Anglisë dhe rëndësinë poetike dhe politike të gjalpit në Irlandë për Bienalen e Limerick 2020. / KultPlus.com

Suzana Milevska dhe Freya Edmondes, pjesë e programit publik të Shkollës Verore si Shkollë 2021

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë ka kënaqësinë të prezentoj Suzana Milevska dhe Freya Edmondes pjesë e Programin Publik të Shkolla Verore si Shkollë 2021.

2 gusht 2021
Vendi: Klubi i Boksit
20:00 Prezentimi i Shkollës Verore si Shkollë 2021
20:20 Prezentim nga Suzana Milevska
21:30 Prezentim/Performancë nga Freya Edmondes

Mungesa dhe “Shtesa” a saj: Pakalueshmëria e kryqëzueshmërisë kombëtare, gjinisë dhe seksualitetit në kulturën pamore dhe artin bashkëkohor.

Konceptet kryesore: kultura vizuale, arti publik, ndryshimet gjinore dhe seksualiteti, kryqëzueshmëria, identiteti kombëtar, monumentet.
Qëllimi kryesor i kësaj ligjerate është të hulumtoj dhe zbërthejë kryqëzimet hierarkike të kombit, gjinisë dhe seksualitetit në kontekstin e artit bashkëkohor, kulturës vizuale dhe hapësirës publike. Dua të argumentoj se ky çekuilibër, në një rreth reciprok dhe shpesh vicioz, ndërton dhe përforcon një kulturë vizuale dhe hapësira publike që “amplifikohen” me burrëri, agresion, dhunë dhe tropi tipike militante. Unë do të ofroj një analizë të asaj që mungon (ose fshihet, zbrazet, riemërtohet) dhe asaj që ofrohet si një “shtesë”. Strategjia e qartë e lënies jashtë përfaqësimeve vizuale të rolit shoqëror të gruas nga hapësirat publike përdor si kompensim figurën e gruas shtatzënë dhe nënës ose përfaqësimeve të objektifikuara dhe erotizuara të grave.

Kryqëzueshmëria është kështu veçanërisht e rëndësishme kur diskutohet për përmendoret, monumentet dhe skulpturat e tjera në hapësirat publike që përfaqësojnë ngjarje të caktuara traumatike nga e kaluara. Strukturat dhe strategjitë socio-politike dhe kulturore që kërkojnë mbishkrimin e rrëfimeve të ndryshme historike shpesh nxisin zhvendosjen ose shkatërrimin e monumenteve nga epokat e mëparshme në një lloj “monumentomakie” dhe “memorie machie”- konkurrenca të panevojshme dhe mosbalancim midis simboleve të ndryshme kolektive dhe simbolet që ndahenw komunitete e ndryshme.

Biografia
Suzana Milevska është kuratore dhe teoriciente e kulturës pamore me qendër në Shkup. Interesat e saj kuratoriale spikasin tematika nga kritika postkoloniale dhe feministe e regjimeve përfaqësuese të fuqisë hegjemonike, deri te projektet e artit bashkëpunues dhe pjesëmarrëse në komunitetet e margjinalizuara. Në vitin 2019 Milevska kuroi ekspozitën Contentious Objects/Ashamed Subjects në Universitetin Politeknik, Milano, si Hetuese kryesore për projektin TRACES – Horizon 2020 (2016-2019). Që nga vitet 1990 ajo ka kuruar ekspozita të shumta ndërkombëtare, siç janë: The Renaming Machine, Roma Protocol (Parlamenti Austriak, Vjenë), dhe Call the Witness, BAK Utrecht. Ajo ishte iniciatorja e Call the Witness – Pavilion i Romës, Bienalja e Venecias (2011). Milevska ishte profesoreshë e Historisë së Artit të Evropës Qendrore dhe Juglindore, Akademia e Arteve të Bukura Vjenë, 2013-2015. Ajo mban një doktoraturë në Kulturat Vizuale nga Kolegji Goldsmiths në Londër dhe ishte një studente Fulbright. Në vitin 2010 ajo botoi librin e saj “Gender Difference in the Balkans” dhe redaktoi shkrimin “The Renaming Machine: The Book”. Ajo redaktoi gjithashtu librin “On Productive Shame, Reconciliation, and Agency”, Sternberg Press, 2015 që ishte si rezultat i konferencës ndërkombëtare nga e cila kishte marr emrin që kuroi në 2014 në Akademinë e Arteve të Bukura në Vjenë. Në vitin 2012 Milevska fitoi çmimin ALICE për kurimin politik dhe çmimin Igor Zabel për Kulturë dhe Teori.

Prezentim do të përfshijë fragmente nga projektet e ardhshme të lindura në mes të pandemisë, reflektime mbi ndryshimet dhe mutacionet ideologjike që po ndodhin dhe përvoja e punës nomade për shkak të mbylljes në kohë të pandemisë. Ajo do të diskutojë metodën audio-vizuale të kontekstit reciprok, dhe përdorimin e ekstremitetit estetik si kufizim emocional kundër desensitizimit funksional psiko-normativ.
Freya Edmondes AKA Elvin Brandhi është një artiste e performancës audio-vizuele, një improvizuese e çrregullt nomade ndërdisiplinore që shprehet për të gërmuar kushtet e subjektivitetit kolektiv në mënyrë që të trajtojë realitetin përtej funksionit.
Apopleksia e konsumatorit.

The full Schedule of Public Program of Summer School as School 2021 can be found at: https://stacion.org/en/Summer-School-as-School-2021 / KultPlus.com

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor prezanton edicionin e gjashtë të Shkollës Verore si Shkollë

Programi mbahet nga 2 – 15 gusht 2021, përcjellë KultPlus.

Shkolla Verore si Shkollë 21 është dizajnuar si një program hibrid, që përfshinë praninë fizike të përmbajtjes dhe pjesëmarrësve dhe pani virtuale të përmbajtjes dhe pjesëmarrësve.

Programi do të zhvillohet rreth kurseve të mbyllura, programit publik me ligjerata, konferenca, performanca, programit të filmit shkollor, DJ sesione dhe ekspozita me artistë, shkrimtarë dhe studiues, duke përfshirë: Scott Anthony, Julieta Aranda, Isuf Berisha, Sezgin Boynik, Boris Buden, Keti Chukhrov, Goran Đorđević, Övül Ö. Durmusoglu, Freya Edmondes, Charles Esche, Patricia Falguières, Minna L. Henriksson, David Horvitz, Jeff Hou, Achim-Borchard Hume, Ishbel Tunnadine, Vatra Abrashi, Leutrim Fishekxhiu, Florina Jerliu, Urška Jurman, Sami Khatib, Esther Leslie, Suzana Milevska, Nebojsa Milikić, Miran Mohar, Jovanka Popova, Bernhard Rüdiger, Merita Selimi, Hito Steyerl, Branimir Stojanović, Ivana Vaseva, Anton Vidokle, Natalija Vujošević, Farah Wardani, Joanna Warsza, ndër të tjerë. 

Programi Publik i organizuar gjatë Shkollës Verore si Shkollë 2021 shërben si një platformë e përbashkët për trupin akademik, pjesëmarrësit dhe publikun.

Orari i Programit Publik të Shkollës Verore si Shkollë 2021:

E hënë, 2 gusht 2021
20:00 Hyrje (Klubi i Boksit – KB)
20:20 Prezantim nga Suzana Milevska (KB)
21:30 Prezentim dhe performancë nga Freya Edmondes (KB)

E martë, 3 gusht 2021
19:00 Prezantim nga Hito Steyerl (KB)
20:00 Prezantim nga Esther Leslie (KB)

E mërkurë, 4 gusht 2021
19:00 Prezantim nga Scott Anthony (KB)
20:00 Programi i Filmit Shkollor 1 (KB)

E enjte, 5 gusht 2021
19:00 Prezantim nga Goran Đorđević (KB)
20:00 Prezantim nga Miran Mohar (KB)

E premte, 6 gusht 2021
19:00 Prezantim nga Bernhard Rüdiger (KB)
20:00 Prezantim nga Nebojsha Milikić (KB)

E shtunë, 7 gusht 2021
18:00 Shkolla Verore si Shkolla 2021 Konferenca 1

E hënë, 9 gusht 2021
19:30 Prezantim nga Ishbel Tunnadine (KB)
20:00 Programi i Filmit Shkollor 2 (KB)

E martë, 10 gusht 2021
19:00 Prezantim nga Minna L. Henriksson (KB)
20:00 Prezantim nga Vatra Abrashi, Leutrim Fishekxhiu, Joanna Warsza dhe Övül. Durmusoglu (KB)

E mërkurë, 11 gusht 2021
19:00 Prezantim nga Julieta Aranda (KB)
20:00 Prezantimi nga David Horvitz (KB)
21:30 DJ Set nga Julieta Aranda (SCCA Garden)

E enjte, 12 gusht 2021
19:00 Prezantim nga Jeff Hou (KB)
20:00 Prezantim nga Urška Jurman (KB)

E premte, 13 gusht 2021
19:00 Prezantim nga Branimir Stojanović (KB)
20:00 Prezantim nga Isuf Berisha (KB)

E shtunë, 14 gusht 2021
18:00 Shkolla Verore si Shkolla 2021 Konferenca 2 (KB)
21:00 DJ Set nga Ekipi (SCCA Garden)

EKSPOZITAT

DO IT and DO IT (HOME) 
Kuruar nga Hans Ulrich Obrist

PUBLISHING AGAINST THE GRAIN
Organizuar nga Curators Independent International (ICI)
Vendi: Klubi i Boksit, Rr. Mark Isaku nr.8, Prishtinë 10000, Kosovë

MUZEU I ARTIT AMERIKAN NË PRISHTINË
Vendi: Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë, Rr. Henrik Bariç Nr.23, Prishtinë 10000, Kosovë

Për shkak të pandemisë COVID-19, publiku i gjerë që nuk është pjesë në kurset e mbyllura që zhvillohen gjatë Shkollës Verore si Shkollë mund ta rezervojnë pjesëmarrjen e tyre në ngjarjet e programit publik duke dërguar një email në [email protected]

Shkolla Verore si Shkollë organizohet nga Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë.

Institucionet kryesore partnere të Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë për Shkolla Verore si Shkolla 2021 janë École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, grupi IRWIN, Lublanë, Qendra Kulturore Rex / Fund b92, Beograd, Press to Exit Project Space, Shkup, Qendra për Art Bashkëkohor ZETA, Tiranë, Instituti për Art Bashkëkohor, Podgoricë, Shoqata Sonemus, Sarajevë, International Curators International – ICI, New York.

Shkolla Verore si Shkollë 2021 është mbështetur nga The Trust for Mutual Understating, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve e Republikës së Kosovës, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës, Komuna e Prishtinës, Fondacioni Friedrich-Ebert-Stiftung në Kosovë, Ambasada e Republikës së Sllovenisë në Prishtinë, Galeria Kombëtare e Kosovës, Biblioteka Kombëtare e Kosovës Pjetër Bogdani, Pallati i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve “Boro dhe Ramizi”, Fakulteti i Arteve i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, Galeria e Fakultetit të Arteve, Rrjeti i Institucioneve të Pavarura të Artit dhe Kulturës – RRIPAK, X -Print dhe DZG. / KultPlus.com

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtina hapë thirrjen për pjesëmarrës Shkollën Verore

Shkolla Verore si Shkollë 21 është dizajnuar si një program hibrid, që përfshinë praninë fizike të përmbajtjes dhe pjesëmarrësve dhe pani virtuale të përmbajtjes dhe pjesëmarrësve.

Shkolla Verore si Shkollë është një platformë bashkëpunuese ndërkombëtare me bazë në Prishtinë, e cila bashkon një grup ndërkombëtar të artistëve, arkitektëve, kuratorëve, filozofëve, akademikëve, pjesëmarrësve dhe studentëve për të menduar, bërë dhe bashkëpunuar në kontekstin e një planprogrami ndërdisiplinor.

Shkolla Verore si Shkollë 2021 përmban një program prej njëmbëdhjetë kurseve eklektike për pjesëmarresit e zgjedhur. Kurset adresojnë një gamë të gjerë çështjesh e tematikash brenda fushave si studime muzeale dhe trashëgimi, kritikë arti, estetikë dhe aktivizëm, studime për hulumtues në gazetari, media dhe filozofi.

Përveç diskutimit intim dhe kritik që do të zhvillohet brenda këtyre kurseve të brendshme, Shkolla Verore si Shkollë gjithashtu pret një seri ligjeratash publike, programin e ekspozitave të zgjedhura, shfaqje filmash, DJ sesioneve, dhe punëtori nga artistë, arkitektë, kuratorë, filozof, shkrimtarë dhe studiues të ftuar.

Shkolla Verore si Shkolla 2021 do të ofrojë një mundësi emocionuese që krijimi, spekulimi artistik e akademik dhe shkëmbimi ndërdisiplinor të lulëzojnë.

Ligjeruesit e zgjedhur për edicionin 2021 të Shkollës Verore si Shkollë përfshijnë: Scott Anthony, Julieta Aranda, Marwa Arsanios, Sezgin Boynik, Boris Buden, Keti Chukhrov, Goran Đorđević, Övül Ö. Durmusoglu, Freya Edmondes, Charles Esche, Patricia Falguières, Lek M. Gjeloshi, Minna L. Henriksson, David Horvitz, Achim-Borchard Hume, Florina Jerliu, Urška Jurman, Sami Khatib, Esther Leslie, Suzana Milevska, Nebojsa Milikić, Miran Mohar, Jovanka Popova, Bernhard Rüdiger, Branimir Stojanović, Gáspár Miklós Tamás, Ivana Vaseva, Marina Otero Verzier, Anton Vidokle, Gëzim Visoka, Natalija Vujošević, Joanna Warsza.

Informacione të tjera në lidhje me edicionin 2021 të Shkollës Verore si Shkollë, përfshirë informacionin e aplikimit, mund të gjenden në faqen e internetit të Stacion, në vegzën më poshtë.

110 aplikantë do të zgjidhen për të marrë pjesë në program, që do të zhvillohet në gjuhën angleze.Deri në dhjetë aplikantë do të zgjidhen për të marrë pjesë në secilin kurs.

Aplikantët mund të regjistrohen për të ndjekur më shumë se një kurs. Edicioni i fundit i mbajtur në 2019 përfshiu pjesëmarrjen e 121 pjesëmarrësve dhe 39 ligjëruesve nga 32 vende.

Programi Publik i Shkollës Verore si Shkolla 2021 do të shpallet në Korrik 2021.

Vizitoni vegzën në faqen tonë të internetit për të gjetur informacione të mëtejshme mbi Shkollën Verore si Shkollë dhe për aplikim për pjesëmarrje: http://www.stacion.org/en/Summer-School-as-School-2021 / KultPlus.com

Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë shpallë ekspozitën e finalistëve të çmimit “Artistët e së nesërmes” 2020.

Çmimi “Artistët e së nesermës” është një projekt unik që u ofron artistëve të arteve pamore nën moshën 35 vjeçare mundësinë të krijojnë vepra të reja, të bëhen pjesë e një procesi specifik që përfshinë vlerësimin e veprave dhe artistëve nga një juri kredibile ndërkombëtare, mundësi që të bashkëpunojnë me ekipin kuratorial të Stacion – Qendrën për Art Bashëkohor Prishtinë dhe të marrin pjesë në ekspozitën vjetore të finalistëve të çmimit “Artistët e së nesermës” edhe të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të përjetojnë dinamikën e skenës artistike të Nju Jork-ut, për dy muaj qëndimi në Residency Unlimited. Pas kthimit nga SHBA artistët fitues bëhen pjesë e programit vjetor të Stacion- Qendra për Art Bashkëkohor në Prishtinë me ekspozitën personale që shfaqet në Klubin e Boksit në Prishtinë.

Juria e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2020, e përbërë nga Anne Barlow, drejtore e TATE St Ives, Britani e Madhe, Qëndresë Deda, artiste, fituese e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2018, Flaka Haliti, artiste, Adam Kleinman, kurator i pavarur dhe shkrimtar, si dhe kurator rajonal për Amerikën Veriore në Fondacionin Kadist Art, dhe Nebojša Milikić, punëtor kulturor dhe menaxher, hulumtues dhe aktivist që punon në Beograd, ka zgjedhur tre finalistët e çmimit “Artistët e së nesërmës” 2020 bazuar në propozimet e tyre premtuese dhe punën egzistuese. 

Laureta Hajrullahun është përzgjedhur në listën e ngushtë për projektin dhe qasjen e saj poetike ndaj çështjeve kritike të kohës sonë – si marrëdhënjet midis jetës sintetike dhe organike, natyrës dhe civilizimit, dhe qenieve njerëzore dhe teknologjisë – dhe konsideratën se çka sfidat shoqërore ose realitetet e reja që ato i sjellin. Në punën e saj, Hajrullahu i sheh mediat digjitale si tipar përcaktues të jetës bashkëkohore dhe mjet me të cilin mund të zbërthehen kufijtë midis botës fizike dhe asaj virtuale.

Laureta Hajrullahu (1997) ka lindur në Preshevë. Është artiste vizuale në fillim të karrierës së saj. Shkollën fillore dhe të mesmen e kreu në të njejtin vend. Më pas, vazhdoi studimet në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës. 
Interesat artistike të Lauretës qëndrojnë në temat e privatësisë, gjinisë, intimitetit, ekosistemeve digjitale, udhëtimit në kohë, dritës artificiale dhe të ardhmet e pamundshme… Prandaj, ajo paraqet një larmi pikëpamjesh kritike mbi realitetin duke dekonstruktuar dhe vazhdimisht duke rikrijuar kufijtë midis botës virtuale dhe asaj fizike, duke përdorur media digjitale.

Finalisti i dytë është Shkamb Jaka, pikturat e të cilit me forma abstrakte dhe figurative përmbajnë imazhe të koduara që kanë të bëjnë me përvoja reale ose të imagjinuara, ose ato që ai i konsideron si “në mes”. Juria ishte e interesuar për procesin artistik të Jakës që përfshin dekonstruktimin e sjelljeve njerëzore dhe mënyrën e të menduarit dhe më pas “ri-materializimin” e tyre, kryesisht përmes mediumit të pikturës dhe së fundmi, me një masë humori, në film.

Shkamb Jaka është i lindur në vitin 1997 në Gjakovë. Në 2017 ai u zhvendos në Prishtinë për të studiuar pikturën në Fakultetin e Arteve në Univesitetin e Prishitnës, ku edhe diplomoj në vitin 2020. Gjatë studimeve ai ka qenë pjesë e disa ekspozitave grupore dhe ekspozitës personale “DisDeKodim” të mbajtur në “Menza Ramiz Sadiku” në vitin 2020. Puna e tij fokusohet në pikturë mirëpo hulumton edhe media të tjera.

Finalisti i tretë është Brilant Milazimi, pikturat figurative të të cilit duken edhe të afërta dhe të frikshme në përshkrimin e tyre të formave të zgjatura njerëzore brenda një hapësire të papërcaktuar ose disi të luhatshme. Duke u bazuar në rrëfime personale dhe kolektive, puna e Milazimit pasqyron një hulumtim të vazhdueshëm të zhvillimit shoqëror dhe politik të shoqërisë civile në Kosovë dhe asaj që ai e sheh si një “psikologji shoqërore” më të madhe të formuar nga sfidat rreth lirisë së shprehjes dhe lëvizshmërisë.

Brilant Milazimi është i lindur më 1994, në qytetin e Gjilanit, ku e kreu edhe shkollën e mesme profesionale të artit “Adem Kastrati” në drejtimin e pikturës. Diplomoi ne Fakultetit e Arteve në Prishtinë. Milazimi është një ndër themeluesit e “Hap” – komunitetit për art bashkëkohor, përbërë prej 4 artistëve, të cilët vazhdojnë të japin kontributin e tyre në drejtimin e artit bashkëkohor që nga viti 2017. 


Ekspozita e parë personale e Brilant Milazimit ishte “Woke” (2019) e mbajtur në “LambdaLambdaLambda”, Prishtinë, Kosovë. Ai, gjithashtu ka qenë pjesë e ekspozitave kolektive, në vitin 2020 me ekspozitën “Keeping the Balance” në Ludwig Museum, ekspozitë e përkohshme që paraqet rreth gjashtëdhjetë punime nga Art Collection Telekom dhe ekspozitën virtuale “Artistët në karantinë” organizuar nga Shtëpia e Evropës në Prishtinë ne bashkëpunim me Galerinë Kombëtare të Kosovës.


Në vitin 2019 ka marrë pjesë në ekspozitat: “A Pristine Blind Date”, ekspozitë e realizuar si pjesë e punëtorisë mbajtur nga Petrit Halilaj dhe Elise Lamme; ekspozita “Artistët e Rinj”, në Galerinë Kombëtare të Kosovës; Çmimi “Gursel Sylejmani”, Galeria e Arteve, Ferizaj; “External”, interevenim publik, instalacion në kuadër të “Hap”, përballë Galerisë Kombëtare. Në kuadër të “Hap”, në vitin 2018 ka realizuar intervenimin në hapësirë publike, instalacion/performacë, “You need we need!” në oborrin e Fakultetit të Arteve, Prishtinë dhe me 2017 si pjesë e ekspozitës “Emerge” në hapësirat e Fakultetit të Arteve, Prishtinë.

Fituesi i çmimit “Artistët e së nesërmes” 2020 do të shpallet me 11 dhjetor 2020 në Klubin e Boksit në Prishtinë, në mbylljen e ekspozitës së finalistëve të “Artistët e së nesërmes” 2020. 

Çmimi “Artistët e së nesërmes” është çmimi kryesor për art për artistët e rinj bashkëkohor në Kosovë i organizuar në bashkëpunim me Residency Unlimited në New York dhe The Trust for Mutual Understanding në New York. 

Qëllimi i çmimit “Artistët e së nesërmës”, i organizuar në Kosovë nga Stacion – Qendra per Art Bashkëkohor Prishtinë, është që të ofrojë mbështetje artistëve të rinj dhe të lehtësoj vazhdimin e punës së tyre duke i zhvendosur ata nga një rol margjinal në një rol qendror në shoqëri.

Çmimi “Artistët e së nesërmes” është pjesë e programit të çmimeve për artistët e rinj pamor – YVAA (Young Visual Artists Awards) – që është një rrjet i dhjetë çmimeve të ngjashme nga Evropa Qendrore dhe Lindore, dhe i cili u themelua në vitin 1989 në Çekosllovaki nga Kryetari Vaclav Havel, Wendy Luers dhe artistët disidentë, që kishin për qëllim përkrahjen e ngritjes dhe zhvillimit të artit bashkëkohor dhe shoqërisë civile.

Qëllimi i Kryetarit Havel, organizatorëve dhe themeluesëve të Çmimeve YVAA ishte të shpërblejnë artistët e rinj me një rezidencë artitike në SHBA, dhe për t’i ekspozuar ata në botën jashtë vendeve të tyre dhe për të teksuar rolin e kulturës në demokratizimin e shoqërisë dhe rolin e kulturës në shoqërinë civile. Ata themeluan një garë transparente dhe të hapur vjetore, që vlerësohej nga juritë e pavarura dhe që ndrroheshin, pa nepotizëm dhe favorizim. Ky mision themelues dhe kjo kornizë programore, për të përkrahur artin bashkëkohor, për të njohur dhe shpërblyer ekselencën artsitike, për të ngjizur shkëmbimin kulturor dhe për të ndërtuar kapacitetin e institucioneve të pavarura të artit dhe shoqërisë civile, janë edhe udhërrëfyes për Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë për organizmin e çmimit “Artistët e së nesërmes”. 


Në vitin 2015, Residency Unlimited (RU) u angazhua si organizator i programit YVAA dhe nikoqir i programit rezidencial në Nju Jork. Në shtator të vitit 2015, Stacion – Qendra për Art Bashkëohor Prishtinë është ftuar për të marrë përsipër organizmin dhe udhëheqjen e çmimit “Artistët e së nesërmës” në Kosovë, duke filluar me edicionin e parë të vitit 2016.

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë synon të rrisë potencialin dhe ndikimin e çmimit “Artistët e së nesërmes” në zhvillimit e gjithmbarshme në artin bashkëkohor, në tërë territorin e Kosovës.

Çmimi “Artistët e së nesërmës” organizohet nga Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë. Mbështetësit kryesor të çmimit “Artistët e së nesërmës” 2020 janë: Trust for Mutual Understanding (TMU), Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Republikës së Kosovës, Komuna e Prishtinës. Lista e plotë e donatorëve dhe partnerët bashkëpunues do të shpallet me kohë.

Ekspozita do të mund të vizitohet nga të gjithë të interesuarit që gjatë vizitës ndërmarrin masat e nevojshme për mbrojtje personale nga COVID-19, duke mbajtur maska higjenike, duke mbajtur dorëza apo pastruar duart në hyrje dhe duke respektuar distancën e rekomanduar nga vizitorët e tjerë gjatë vizitës në hapësirën ekspozuese. / KultPlus.com

Hapet Konkursi për çmimin ‘Artistët e së nesërmes’ për vitin 2020

Stacion – Qendra per Art Bashkëkohor Prishtinë ka hapur Konkursin për çmimin “Artistët e së nesërmes” 2020 për artistët e rinj të Kosovës deri në moshën 35 vjeçare.

Ky çmim i rëndësishëm i pavarur organizohet në bashkëpunim me Residency Unlimited (RU) në Nju Jork dhe mbështetët nga The Trust for Mutual Understanding në Nju Jork.

Konkursi është hapur me 2 shtator 2020, ndërsa afati i fundit për aplikim është 2 tetor 2020.

Rezultatet e konkursit do të shpallen më së voni deri më 9 tetor 2020.

Artistët që punojnë në fushën e artit bashkëkohor, që përfshijnë punën në pikturë, skulpturë, grafikë, vizatim, instalacion, fotografi, video, mediat e reja dhe art performues inkurajohen të aplikojnë. 

Artistët nuk mund të aplikojnë me film artistik apo punë në artet aplikative, dizajn, teatër, vallëzim.

Aplikimi për çmimin “Artistët e së nesërmes” 2020 bëhet nëpërmes regjistrimit online, duke e plotësuar Formularin e aplikimit, dhe duke dërguar dokumentacionin e kërkuar nëpërmes Formularit të aplikimit, që gjendet në web faqen e Stacion – Qendra per Art Bashkëkohor Prishtinë.

Anëtarët e Jurisë të çmimit “Artistët e së nesërmes” 2020 janë Anne Barlow, drejtore e TATE St Ives, Britani e Madhe, Qëndresë Deda, artiste, fituese e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2018, Flaka Haliti, artiste, Adam Kleinman, kurator i pavarur dhe shkrimtar, si dhe kurator rajonal për Amerikën Veriore në Fondacionin Kadist Art, dhe Nebojša Milikić, punëtor kulturor dhe menaxher, hulumtues dhe aktivist që punon në Beograd.

Juria ndërkombëtare do të zgjedhë tre finalistët që do të prezantojnë punën e tyre në ekspozitën e finalistëve të çmimit “Artistët e së nesërmes” 2020, që do të hapet me 6 nëntor 2020 në Klubin e Boksit në Prishtinë.

Finalistët e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2020 do të përzgjedhen në bazë të shqyrtimit të portfolios së tyre artistike, arritjeve dhe ekspozitave të mëparshme dhe potencialit të demonstruar. 

Fituesi/ja e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2020 do të përzgjedhet në bazë të shqyrtimit të portfolios së tij/ saj artistike, projekteve dhe veprave të artit të ekspozuara në ekspozitën e finalistëve, arritjeve dhe ekspozitave të mëparshme, bashkëbisedimit me jurinë dhe potencialit të demonstruar.

Juria do të shpallë fituesin/en me 11 dhjetor 2020, në mbylljen e ekspozitës të finalistëve të çmimit “Artistët e së nesërmes” 2020 që do të mbahet në Klubin e Boksit në Prishtinë.

Fituesi/ ja i/e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2020 do të shpërblehet me qëndrim dy mujor në Nju Jork, SHBA, në programin rezidencial për artistë të Residency Unlimited, gjatë periudhës prill / maj 2021, dhe ekspozitë personale në kuadër të programit vjetor të ekspozitave të Stacion – Qendra per Art Bashkëkohor Prishtinë të vitit 2021.

Mbështetësit kryesor të çmimit “Artistët e së nesërmës” 2020 janë: Trust for Mutual Understanding (TMU), Zyra e Kryetarit të Kosovës, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Republikës së Kosovës, Komuna e Prishtinës. Lista e plotë e donatorëve dhe partnerët bashkëpunues do të shpallet me kohë. 

Informatat e plota për çmimin “Artistët e së nesërmes” mund të gjeni në këtë vegëz në web faqen e Stacion – Qendra per Art Bashkëkohor Prishtinë, dhe faqet e institucionit në rrjetet sociale. / KultPlus.com

Hapet ekspozita e finalistëve “Artistët e së nesërmes”, pas një muaji përzgjedhet fituesi

Gili Hoxhaj

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor në Prishtinë mbrëmë hapi ekspozitën e çmimit Artistët e së nesërmes për vitin 2018.

Çmimi “Artistët e së nesërmes” është pjesë e programit që ndan çmimin për artistët e ri në fushën e arteve vizuele – YVAA (Young Visual Artists Awards) – pjesë e dhjetë çmimeve të ngjashme të organizuara në Evropën Qendrore dhe atë Lindore me qëllim të mbështetjes së shfaqjes dhe zhvillimit të artit bashkëkohor dhe shoqërisë civile.

Punët e Qëndresë Deda, Altin Krasniqi dhe Dion Zeqiri erdhën mbrëmë të shtrira në Klubin e Boksit ndërsa si të tilla mbulojnë një rrafsh të gjerë të praktikës artistike aktuale në Kosovë, duke përfshirë, pikturën, tekstin, instalacionin, grafikën dhe fotografinë. Punët ndajnë një interesim të përbashkët për marrëdhëniet mes kontekstit lokal dhe jetës bashkëkohore si dhe gjetjen e trajektores personale të procesimit të materialit dhe ambientit psikologjik të qyteteve kosovare. Një intimitet gjendet në shumë prej punëve, ndërsa implikimet janë shpesh shoqërore dhe politike.

Qëndresë Deda është artiste që punon përmes disiplinave të ndryshme, zakonisht duke vënë vetën në rol të objektit dhe subjektit, ndërsa mbrëmë punën e saj e kishte përfshirë në mediume të ndryshme, duke nxjerrë në pah ngjashmëritë dhe kontrastet e tyre. Kur shfrytëzon fotografinë, ajo e trajton kamerën si pasqyrë. Edhe pse puna e saj duket të jetë personale dhe intime, ajo merret me fenomenet e rrethanave të menjëhershme.

Për KultPlus, ajo tha se në këtë ekspozitë prezanton një video ku ngrit pyetje e mesazhe të shumta ndërsa pjesa tjetër thotë se është skulpturë. Ajo ka paraqitur objekte që janë përdorur edhe në video e të cilat lidhen me historinë.

“Projekti ka ndryshuar që nga fillimi deri tash, fillimisht ka qenë propozimi për të paraqitur diçka më ndryshe por jam bazuar edhe në disa shkrime që kanë qenë të prezantuara edhe para dy viteve në ekspozitë, një prej tyre është “Story of the stones”. Po ashtu më ka interesuar edhe mënyra se si materialet funksionojnë me njëra- tjetrën, siç është guri më natyral dhe më i pagdhendur dhe xhami apo kubi. Kam provuar ta trajtojë njëjtë sikur gurin që është më i çmueshëm e po ashtu edhe gurin natyral”, tregoi Deda duke vazhduar të thotë se do donte që puna e saj të jetë më përjetuese dhe që çdokush që e sheh ekspozitën t’u përgjigjet pyetjeve që janë paraqitur në video duke i lidhur objektet me historitë personale.

Njëri nga finalistët e tjerë, puna e të cilit ka zënë vend në ekspozitë është Dion Zeqiri. Praktika e Dion Zeqirit është pikënisje e përvojës së tij personale. Ai ka punuar për të fuqizuar subjektet që përfshijnë emocione aktuale apo kushte fizike, duke hapur interpretime të reja rreth rrethanave dhe dukurive.

Puna për ekspozitën e finalistëve të çmimit “Artistët e së nesërmes” 2018 trajton transformimin e hapësirës urbane si rezultat i ndërtimit të keq si dhe shumë faktorë të tjerë. Këto situata bëjnë që objekti, hapësira, shenjat e trafikut, dhe gjëra të tjera të mos shfrytëzohen për destinimin e tyre themelor.

“Deterritorializimi” dhe zhvendosja e tyre në kushte të tjera, tregon interpretime të ndryshme. Zeqiri tha se “Stacion- Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë” e ka një përmbajtje më të bujshme që duhet të kesh disa kritere që të mund të ekspozohesh brenda saj, kështu që ai thotë se ndihet shumë mirë që ka arritur të jetë pjesë e finalistëve të kësaj gare.

“Koncepti e trajton një problematikë të hapësirave të qytetit ku kryesisht janë disa hapësira që janë projektuar dhe destinuar për një funksion të caktuar dhe më pas e kanë ndryshuar funksionin. Kryesisht ka raste kur parkingjet para shkollave apo në disa lagje të Prishtinës janë shfrytëzuar edhe si parqe për fëmijët dhe kjo është një mënyrë se si është rifunksionalizu hapësira. Unë i kam marr ato objekte dhe i kam konservuar me ç’rast e kam bërë një lloj arkeologjie të qytetit, për të treguar se si këto hapësira nuk funksionojnë për qëllimin që e kanë pasur”, tregoi Zeqiri për KultPlus.

Në ekspozitën e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2018, është pjesë edhe artisti Altin Krasniqi.
Ai sjellë “Dyqani i pavarur tregtar” që shpërfaq raportet shoqërore, si dhe mjedisin shoqëror, ekonomik, politik e kulturor. Kjo praktikë ndonëse rrënjët i ka tek përvoja personale, shpërfaq gjithashtu edhe ndikimin kolektiv dhe raportet shoqërore në përgjithësi. Përtej një dyqani të vogël tregtar, kjo punë nuk kufizohet vetëm në hapësirat gravituese përreth dyqanit, por priret të i tejkalojë këto hapësira dhe të shfaqë aspekte të përgjithshme të karakterit shoqëror. Kjo punë shfaq pasojat dhe peripetitë në të cilat kalon një shoqëri tranzicionale. Këto pasoja janë më të ndjeshme në aspektin ekonomik. Këto dyqane, sipas artistit, paraqesin ndikimin kapitalist në shoqëri. Ai tha se për të pjesëmarrja në Çmimin “Artistët e së nesërmes” është përvojë shumë e re dhe goxha sfiduese.

“Ky është dyqani i babait tim që ka funksionuar si dyqan prej vitit 2000 deri në vitin 2013. Më pas unë kam filluar të futem brenda dyqanit dhe kur e kam shfletuar fletoren më ka tërhequr drejt hulumtimit ku tregon diçka të re si për mënyrën e ndërrimit të valutës dhe respektit që ka qenë mes nesh. Këto fletore më kanë kthyer shumë mbrapa. Ato tregojnë emrat e disa personave me ç’rast më ka intriguar shumë edhe ajo afërsia mes njerëzve”, u shpreh Krasniqi për KultPlus.

Juria e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2018 këtë vit përbëhet nga Charles Esche, drejtor i Van Abbemuseum, Eindhoven, Erëmirë Krasniqi, studiuese dhe drejtoreshë e Oral History Kosovo, Jelena Vesić, kuratore, shkrimtare, redaktore dhe ligjëruese, Adrian Deva, artist dhe edukator arti dhe Amanda Parmer, drejtore e programit e Independent Curators International (ICI), Nju Jork, ka zgjedhur tre finalistët e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2018.

Fituesi i çmimit “Artistët e së nesërmes” 2018 do të shpallet më 5 dhjetor 2018 në Klubin e Boksit në Prishtinë, në mbylljen e ekspozitës së finalistëve të “Artistët e së nesërmes” 2018.

Çmimi “Artistët e së nesërmes” është çmim kyç dhe i pavarur i organizuar në bashkëpunim me Residency Unlimited në New York, mbështetur nga The Trust for Mutual Understanding në New York./ KultPlus.com

Stacion hapë ekspozitën e finalistëve të çmimit Artistët e së Nesërmes 2018

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë hapë ekspozitën e finalistëve të çmimit Artistët e së nesërmes 2018. Ekspozita vjen më 5 nëntor në Klubin e Boksit në Prishtinë, shkruan KultPlus.

Çmimi “Artistët e së nesërmes” është pjesë e programit që ndan çmimin për artistët e ri në fushën e arteve vizuele – YVAA (Young Visual Artists Awards) – pjesë e dhjetë çmimeve të ngjajshme të organizuara në Evropën Qendrore dhe atë Lindore me qëllim të mbështetjes së shfaqjes dhe zhvillimit të artit bashëkohor dhe shoqërisë civile.

Juria e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2018, e përbërë nga Charles Esche, drejtor i Van Abbemuseum, Eindhoven, Erëmirë Krasniqi, studiuese dhe drejtoreshë e Oral History Kosovo, Jelena Vesić, kuratore, shkrimtare, redaktore dhe ligjeruese, Adrian Deva, artist dhe edukator arti dhe Amanda Parmer, drejtore e programit e Independent Curators International (ICI), Nju Jork, ka zgjedhur tre finalistët e çmimit “Artistët e së nesërmës” 2018

Punët e Qëndresë Deda, Altin Krasniqi dhe Dion Zeqiri mbulojnë një rrafsh të gjërë të praktikës artistike aktuale në Kosovë, duke përfshirë, pikturën, tekstin, instalacionin, grafikën dhe fotografinë. Punët ndajnë një interesim të përbashkët për marrëdhëniet mes kontekstit lokal dhe jetës bashkëkohore si dhe gjetjen e trajektores personale të procesimit të materialit dhe ambientit psikologjik të qyteteve kosovare.

Një intimitet gjendet në shumë prej punëve, ndërsa implikimet janë shpesh shoqërore dhe politike.

Qëndresë Deda (1988) ka përfunduar Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, Departamenti i Dizajn Grafik (2008 – 2010). Aktualisht studion në Universitetin e Ljubljanës, Akademinë e Arteve të Bukura dhe Dizajn – Department i videos dhe mediave të reja.

Qëndresë Deda është artiste që punon përmes disiplinave të ndryshme, zakonisht duke vënë vetën në rol të objektit dhe subjektit. Kur shfrytëzon fotografinë, ajo e trajton kamerën si pasqyrë. Edhe pse puna e saj duket të jetë personale dhe intime, ajo merret me fenomenet e rrethanave të menjëhershme.

Lista e disa ekspozitaveve të zgjedhura individuale dhe kolektive: Çmimi Artistët e sënesërmës 2016 (finaliste) – Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë, 2016, Do you want something sweet? – Obalne galerije Piran (ekspozitë kolektive) maj 2015, Bienalja e artit grafik Ljubljana (28 gusht – 3 dhjetor 2015), (Pjesa II) Program shkëmbimi i artistëve të rinj nga Kosova në Villa Romana – mars 2015, Çmimi Aristët e së Nesërmës (finalist) – GAK – 2014, Hajde, Here And There, solo, mars 27. 2014 – prill 25. 2014 – Qendra Kulturore Tobacna 001 – kurator: Alenka Trebušak,!, It Doesn’t always have to be beautiful unless it’s beautiful, Çmimi Muslim Mulliqi, Galeria e Arteve e Kosovës,30.05.2012 – 30.07.2012, kuruar nga Galit Eilat & Charles Esche, maj 2012, Prishtina, AFTERMATH – CHANGING CULTURAL LANDSCAPE – Tendencat e fotografisë të angazhuar bashkëkohore Post-Jugosllave, përzgjedhja e artistëve nga Kosova, Çmimi Gjon Mili, Galeria e Arteve e Kosovës, 13.09.2013 – 13.10.2013, kuruar nga Frits Gierstberg, Prishtina, Bienalja XV de la Mediterranée – Symbiosis – Selanik 2011, Alone together: photography and the other, D me Qendresa Deda – Projekt kuratorial nga Albert Heta – 16/12/2010 – 29/1/2011, Right Turn – Turn Right, kuruar nga Lulezim Zeqiri, Galeria Trafik, Prishtina, Ekspozitë personale në ECF (L’Espace Culturel Francais), Prishtina, Perspektiva 2010, kurar nga Erzen Shkololli, Tetris – Hapësira Manipuluese, Prishtina.

Puna e Qëndresë Deda e ekspozuar në ekspozitën e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2018 ka të bëjë me çështjet e identitetit, “hapësirë utopike” të lirisë, refuzimit, dhe të gjithë etiketimeve që mund t’i refuzosh, peshës së rëndë të çkado që mban me vete, rëndësisë së krijimit të hapësirës, dhe kur nuk ke hapësirë që përdor trupin-vetën si hapësirë.

Nga pjesët simbolike të imazheve, Qëndresë Deda ka ndërlidhur imazhin e “gurit”, që ka qenë metaforë për mitin e Sizifit dhe të peshës së rëndë me tekst, që ka qenë pjesë e ekspozitës para dy viteve, që për të ka një vend me rëndësi për pozitën në të cilën ajo qëndron në tash (si dhe të gjithë ne). Tjetërsinë që shihet në ne, profesioni, zhvendosja si dhe univerzalja me dëshiru dhe nevoja për liri.

Altin Krasniqi (1994) është artist që vepron në Kosovë. Në vitin 2014 Krasniqi ka përfunduar shkollën e mesme të arteve aplikative “Odhise Paskali” në Pejë, në drejtimin e pikturës. Duke vazhdur studimet në drejtimin “Pikturë dhe Arte Vizuele” nga viti 2014 deri në vitin 2017. Krasniqi ka marrë pjesë në koloni të shumta artistike dhe ekspozita kolektive ku ndër të tjera janë: “Jutopia” Soma Book Station, 2018, Prishtinë, Kosovë; ekspozita dhe çmimi “AR 2017″ Galeria Kombëtare e Kosovës. Altin Krasniqi ishte fitues i çmimit të dytë dhe pjesmarrës në punëtorinë “Urgjencat delikate” – Cittadellarte, Itali dhe Art House, Shkodër, Shqipëri.

Për ekspozitën e çmimit “Artistët e së nesërmës” 2018, Altin Krasniqi tregon punën “Dyqani i pavarur tregëtar” që shpërfaq raportet shoqërore, si dhe mjedisin shoqëror, ekonomik, politik, kulturor.
Kjo praktikë ndonëse rrënjët i ka tek përvoja personale, shpërfaq gjithashtu edhe ndikimin kolektiv dhe raportet shoqërore në përgjithësi. Përtej një dyqani të vogël tregetar, kjo punë nuk kufizohet vetëm në hapësirat gravituese përreth dyqanit, por priret të i tejkaloj këto hapësira dhe të shfaqë aspekte të përgjithshme të karakterit shoqëror.
Ndonëse për nga paraqitja strukturore, formale e artistike puna tregohet përmes eksterierit, enterierit dhe elementeve të tjera përcjellëse nga aspekti përmbajtësor, kjo punë e tejkalon anën e paraqitjes formale dhe merr karakter të një realiteti të ri social. Kjo punë shfaqë pasojat dhe peripetitë në të cilat kalon një shoqëri tranzicionale. Këto pasoja janë më të ndieshme në aspektin ekonomik. Këto dyqane, sipas artistit, paraqesin ndikimin kapitalist në shoqëri.

Dion Zeqiri (1996) ka përfunduar studimet bachelor në dizajn enterier në Universitetin e Prishtinës (2018). Ai punon në një kompani të dizajnit si përpiluës i projekteve kreative. Dion Zeqiri ka filluar të pikturoj në shkollën fillore, në stile të ndryshme. Zeqiri punon me mediume të ndryshme si: instalacion, skulpturë, video dhe objekte të gatshme të gjetura, që në vazhdimësi kërkon të vë në pyetje ato objekte të gjetura për përkthimin e tyre në komunikim, që e bën gjuhën në shkallë shoqërore.
Ekspozita e parë e Dion Zeqirit ishte ekspozita personale “Rumination” (2018) e mbajtur në “Hapësira Motrat”, Prishtinë, Kosovë.

Praktika e Dion Zeqirit është pikënisje e përvojës së tij personale. Ai ka punuar për të fuqizuar subjektet që përfshijnë emocione aktuale apo kushte fizike, duke hapur interpretime të reja rreth rrethanave dhe dukurive.
Puna për ekspozitën e finalistëve të çmimit “Artistët e së nesërmës” 2018 trajton transformimin e hapësirës urbane si rezultat i ndërtimit të keq si dhe shumë faktorë të tjerë. Këto situata bëjnë që objekti, hapësira, shenjat e trafikut, dhe gjëra të tjera që nuk shfrytëzohen për destinimin e tyre themelor. Kur këto objekte, të cilat kanë pasë një funksion, edhe pse të njejtë në pamje, ato tashmë nuk përdorën për atë destinim. “Deterritorializimi” dhe zhvendosja e tyre në kushte të tjera, tregon interpretime të ndryshme.

Pyetjet gjithnjë e bëjnë Dion Zeqirin të hulumtoj esencën e dukurive, objekteve apo subjekteve. Për këtë ai thotë “Kur duhët të komunikoj, duhët të paraqes pyetje, dhe fillimi i pyetjeve është kur duhën të dhëna dhe mbledhja e njohurive të reja. Ato sjellin debat, formulojnë fjali të reja, citime të reja dhe elemente stukturore të shumë interpretimeve që kanë dhënë më shumë kontekst për punën”.

Fituesi i çmimit “Artistët e së nesërmes” 2018 do të shpallet me 5 dhjetor 2018 në Klubin e Boksit në Prishtinë, në mbylljen e ekspozitës së finalistëve të “Artistët e së nesërmes” 2018.

Çmimi “Artistët e së nesërmes” është çmim kyç dhe i pavarur i organizuar në bashkëpunim me Residency Unlimited në New York, mbështetur nga The Trust for Mutual Understanding në New York.

Çmimi “Artistët e së nesermës” është një projekt unik që u ofron artistëve të arteve pamore nën moshën 35 vjeçare mundësinë të krijojnë vepra të reja, të jenë pjesë e një procesi specifik edukativ, të kenë takime dhe prezentime për një juri ndërkombëtare, mundësi që të marrin pjesë një ekspozitë të përbashkët me finalistët e tjerë në Stacion – Qendrën për Art Bashëkohor Prishtinë, por edhe të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të përjetojnë dinamikën e skenës artistike të Nju Jork-ut, për dy muaj qëndimi në Residency Unlimited, dhe pas kthimit nga SHBA të kenë ekspozitë personale në Stacion- Qendra për Art Bashkëkohor në Prishtinë.
Qëllimi i çmimit “Artistët e së nesërmës”, i organizuar në Kosovë nga Stacion – Qendra per Art Bashkëkohor Prishtinë, është që të ofrojë mbështetje artistëve të rinj dhe të lehtësoj vazhdimin e punës së tyre duke i zhvendosur ata nga një rol margjinal në një rol qendror në shoqëri.

Çmimi “Artistët e së nesërmes” është pjesë e programit të çmimeve për artistët e rinj pamor – YVAA (Young Visual Artists Awards) – që është një rrjet i dhjetë çmimeve të ngjashme nga Evropa Qendrore dhe Lindore, dhe i cili u themelua në vitin 1989 në Çekosllovaki nga Kryetari Vaclav Havel, Wendy Luers dhe artistët disidentë, që kishin për qëllim përkrahjen e ngritjes dhe zhvillimit të artit bashkëkohor dhe shoqërisë civile.

Qëllimi i Kryetarit Havel, organizatorëve dhe themeluesëve të Çmimeve YVAA ishte të shpërblejnë artitët e rinj me një rezidencë artitike në SHBA, dhe për t’i ekspozuar ata në botën jashtë vendeve të tyre dhe për të teksuar rolin e kulturës në demokratizimin e shoqërisë dhe rolin e kulturës në shoqërinë civile. Ata themeluan një garë transparente dhe të hapur vjetore, që vlerësohej nga juritë e pavarura dhe që ndrroheshin, pa nepotizem dhe favorizim. Ky mision themelues dhe kjo kornizë programore, për të përkrahur artin bashkëkohor, për të njohur dhe shpërblyes ekselencën artsitike, për të ngjizur shkëmbimin kulturor and për të ndërtuar kapacitetin e institucioneve të pavarura të artit dhe shoqërisë civile, janë edhe udhërrëfyes për Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë për organizmin e çmimit “Artistët e së nesërmes”.

Në vitin 2015, Residency Unlimited (RU) u angazhua si organizator i programit YVAA dhe nikoqir i programit rezidencial në Nju Jork. Në shtator të vitit 2015, Stacion – Qendra për Art Bashkëohor Prishtinë është ftuar për të marrë përsipër organizmin dhe udhëheqjen e çmimit “Artistët e së nesërmës” në Kosovë, duke filluar me edicionin e parë të vitit 2016.

Në vitin 2017, Bordi i the Trust for Mutual Understanding aprovoj kërkesën e Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë qê çmimi “Artistët e së nesërmes” të kthehet në program qê organizohet çdo vit në Kosovë. Në vitin 2014 organizatorët e programit YVAA kishin vendosur qê çmimi Artistët e së nesërmes të organizohet çdo të dytin vit.

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë synon të rrisë potencialin dhe ndikimin e çmimit “Artistët e së nesërmes” në zhvillimit e gjithmbarshme në artin bashkëkohor, në tërë teritorin e Kosovës.

Çmimi “Artistët e së nesërmës” 2018 është përkahur nga Ambasada e SHBA-së në Prishtinë, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Republikës së Kosovës, Fondacioni Friedrich-Ebert (FES) zyra në Prishtinë. Çmimi është mbështetur edhe nga Drejtorati për Kulturë i Komuna e Prishtinës, x-print dhe DZG./ KultPlus.com

Nesër shpallet fituesi i çmimit të madh “Artistët e së Nesërmes”

Nesër më 4 dhjetor me fillim nga ora 20:00 në Klubin e Boksit në kryeqytet, do të shpallet fituesi i çmimit Artistët e së Nesërmes 2017-të, organizuar nga Stacion-Qendra për Art Bashkëkohor, shkruan KultPlus.

Ekspozita që është hapur më 3 nëntor do të qëndroj e hapur deri nesër më 4 dhjetor, atëherë edhe kur shpallet fituesi i këtij çmimi.

Çmimi Artistët e së nesërmes është pjesë e programit që ndan çmimin për artistët e ri në fushën e arteve vizuele – YVAA (Young Visual Artists Awards) – pjesë e dhjetë çmimeve të ngjashme të organizuara në Evropën Qendrore dhe atë Lindore me qëllim të mbështetjes së shfaqjes dhe zhvillimit të artit bashkëkohor dhe shoqërisë civile.

Juria e çmimit Artistët e së nesërmes 2017, e përbërë nga Charles Esche, drejtori i Van Abbemuseum, Eindhoven, Erëmirë Krasniqi, studiuese dhe drejtoreshë e Oral History Kosovo, Nataša Petrešin-Bachelez, kritike e artit dhe kuratore e pavarur, Adrian Deva, artist dhe edukator arti dhe Renaud Proch, Drejtor Ekzekutiv i Independent Curators International (ICI), Neë York, ka përzgjedhur finalistët bazuar në kriteret e inovacionit, praktikave të fuqishme dhe interdisiplinare, meritat e portfolios artistike, arritjet e mëparshme, ekspozitat si dhe potenciali i demonstruar deri më tani.

Finalisti i parë i çmimit Artistët e së nesërmes 2017 është Meriton Maloku i cili ka befasuar jurinë me vizionin e ndërthurjes së tamatikave më aktuale të përditshmërisë.

Finalistja e dytë është Enesa Xheladini, që dëshmon praktikë të theksuar vizuele e shprehur në formë të skeçeve dhe shënimeve për skulptura dhe instalacione publike, e gjitha si reuzultat i praktikës së saj në fushën e arkitekturës.

Finalisti i tretë është Jetullah Sylejmani që hulumton pyetjet civilizuese mbi burimet, luftën dhe demokracinë në një mënyrë të theksuar ambicioze vizuele./ KultPlus.com

Nesër hapet ekspozita e finalistëve të çmimit “Artistët e së nesërmes 2017”

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë nesër nga ora 20:00 do të hap ekspozitën e finalistëve të çmimit Artistët e së nesërmes 2017, shkruan KultPlus.

Albert Heta, drejtor artistik i Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë në një konferencë për media tregoj që përzgjedhja e finalistëve është e bazuar në punën paraprake të artisteve , vlerësimin e portfolios artistike, kriteret e inovacionit, praktikave të fuqishme dhe interdisiplinare, ekspozitat si dhe potenciali i demonstruar deri më tani. Ndërsa procesin e përzgjedhjes së finalistëve e cilëson si interesant dhe sfidues.

Juria e çmimit Artistët e së nesërmes 2017, e përbërë nga Charles Esche, drejtori i Van Abbemuseum, Eindhoven, Erëmirë Krasniqi-studiuese dhe drejtoreshë e Oral History Kosovo, Nataša Petrešin-Bachelez-kritike e artit dhe kuratore e pavarur, Adrian Deva- artist dhe edukator arti dhe Renaud Proch-Drejtor Ekzekutiv i Independent Curators International (ICI), New York.

Finalistët e këtij çmimit “Artistët e së nesërmes 2017” janë: Jetullah Sylejmani, Enesa Xheladini dhe Meriton Maloku. Ata ishin të pranishëm në konferencën e mbajtur sot për medie në Klubin e Boksi aty ku edhe hapet ekspozita. Finalistët, shpalosën fare pak nga ajo që do të prezantojnë nesër mbrëma.

Finalisti i tretë, Jetullah Zejnullah duke mos dashur të zbuloj shumë para ekspozitës, ai tregoj se përmes veprave të tij ka sjellë një trajtim historik në fushën e artit duke e lidhur ne raport me rrethanat e kohës dhe hapësirës.

Kurse finalistja e dytë, Enesa Xheladini e cila me profesion është arkitekte tregon që me artin kishte filluar të lidhej që nga viti 2004, në një mënyrë shumë spontane. Ajo po ashtu tregon se në veprat e saj ka shprehur forcën e ndërveprimit të dy të kundërtave në krijimin e diçkaje të re.

“Me art kam filluar të merrem në vitin 2004, që ka filluar krejt spontanisht. Pra, ka qenë si një thirrje dhe nevojë e brendshme, pasi që jam kthyer prej Bienales së Venecias, ku e kam prezantuar Kosovën në Bienalen e Arkitekturës. Atje jam interesuar në ekspozitat e arkitekteve të botës dhe kjo ka qenë ajo se çfarë krijohet nëse e vazhdoj vijën,e pastaj kam kaluar tek elementi i vezës si me e kthyer në imazh minimal, kurse më vonë kam vazhduar më tutje edhe me pikën. Pastaj përmes vezës e cila përbehet prej dy rrathëve, në njërën anë e kam nda femrën e tjetrën mashkullin kurse përmes saj kam krijuar edhe koncepte të tjera ku e bëra edhe ndarjen e karaktereve të mashkullit si vi, femra si pikë dhe të gjitha i shifsha në këto dimensione, tokën si vijë, qiellin si pikë”, u shpreh Enesa Xheladini.

Ndërsa finalisti i parë i kësaj ekspozite, Meriton Maloku tregoj punën e tij e zhvillon mes Kosovës dhe Belgjikës ndërsa veprat e tij që do të prezantohen nesër janë bazuar në kohë dhe hapësirë përmes të cilave ka integruara edhe çështje politike.

Çmimi Artistët e së Nesërmes është çmim kyç dhe i pavarur i organizuar në bashkëpunim me Residency Unlimited në New York, mbështetur nga The Trust for Mutual Understanding në New York dhe sponsorët kryesor të Çmimit Artistët e e së nesërmes në Kosovë, Raiffeisen Bank në Kosovë dhe Ambasada e SHBA-së në Kosovë.

Ekspozita do të vazhdoj të jetë e hapur deri më 4 dhjetor, atëherë edhe kur shpallet fituesi i këtij çmimi, në Klubin e Boksit në kryeqytet./ KultPlus.com

Shpallen finalistët e çmimit ‘Artistët e së nesërmes’

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë ka shpallë ekspozitën e finalistëve të çmimit Artistët e së nesërmes 2017, shkruan KultPlus.

Ekspozita hapet më 3 nëntor dhe qëndron e hapur deri më 4 dhjetor, atëherë edhe kur shpallet fituesi i këtij çmimi, në Klubin e Boksit në kryeqytet.

Çmimi Artistët e së nesërmes është pjesë e programit që ndan çmimin për artistët e ri në fushën e arteve vizuele – YVAA (Young Visual Artists Aëards) – pjesë e dhjetë çmimeve të ngjashme të organizuara në Evropën Qendrore dhe atë Lindore me qëllim të mbështetjes së shfaqjes dhe zhvillimit të artit bashkëkohor dhe shoqërisë civile.

Juria e çmimit Artistët e së nesërmes 2017, e përbërë nga Charles Esche, drejtori i Van Abbemuseum, Eindhoven, Erëmirë Krasniqi, studiuese dhe drejtoreshë e Oral History Kosovo, Nataša Petrešin-Bachelez, kritike e artit dhe kuratore e pavarur, Adrian Deva, artist dhe edukator arti dhe Renaud Proch, Drejtor Ekzekutiv i Independent Curators International (ICI), Neë York, ka përzgjedhur finalistët bazuar në kriteret e inovacionit, praktikave të fuqishme dhe interdisiplinare, meritat e portfolios artistike, arritjet e mëparshme, ekspozitat si dhe potenciali i demonstruar deri më tani.

Finalisti i parë i çmimit Artistët e së nesërmes 2017 është Meriton Maloku i cili ka befasuar jurinë me vizionin e ndërthurjes së tamatikave më aktuale të përditshmërisë.

Finalistja e dytë është Enesa Xheladini, që dëshmon praktikë të theksuar vizuele e shprehur në formë të skeçeve dhe shënimeve për skulptura dhe instalacione publike, e gjitha si reuzultat i praktikës së saj në fushën e arkitekturës.

Finalisti i tretë është Jetullah Sylejmani që hulumton pyetjet civilizuese mbi burimet, luftën dhe demokracinë në një mënyrë të theksuar ambicioze vizuele.

Ekspozitat e fundit përfshijnë: “Artistët e rinj”, Galeria Kombëtare e Kosovës – GKK, 2017; Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée, 2017; “Artistët e rinj”, Galeria Kombëtare e Kosovës – GKK, 2016, Çmimi Artistët e së nesërmes 2014, Galeria Kombëtare e Kosovës – GKK; Ekspozitë në Gallery Art-Villamagna – Ville-la-Grand, Francë, 2014; La Galleria Arte Maggiore – Associazione Culturale “ICREATTIVI”. RioneMonti, Romë, Itali, 2014; Albanska Udruga Šibenske-Kninske, Kroaci, 2013; Mother Theresa, Biblioteka Editrice Vaticana, Romë, Itali, 2012.

Çmimi Artistët e së Nesërmes është çmim kyç dhe i pavarur i organizuar në bashkëpunim me Residency Unlimited në New York, mbështetur nga The Trust for Mutual Understanding në New York dhe sponsorët kryesor të Çmimit Artistët e së nesërmes në Kosovë, Raiffeisen Bank në Kosovë dhe Ambasada e SHBA-së në Kosovë.

Çmimi Artistët e së Nesërmes është një projekt unik që u ofron artistëve të rinj në fushën e arteve vizuele nën moshën 35 vjeçare mundësinë e krijimit të veprave të reja artistike, të jenë pjesë e procesit të kuruar edukativ, të kenë mundësinë e takimeve dhe prezentimeve para një jurie ndërkombëtare të përbërë nga profesionistë të njohur botërisht, të kenë ekspozita të përbashkëta me finalistët, të kuruara nga ekipi kuratorial i Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë si dhe të bëhen pjesë e rezidencës artistike në SHBA, që të përjetojnë dinamikën e skenës artistike të New York-ut gjatë dy muajve të rezidencës artistike në Residency Unlimited.

Fituesit e Çmimi Artistët e së Nesërmes pas kthimit të tyre nga SHBA-të kanë ekspozitën e tyre personale në Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë, si pjesë e programit të ekspozitave të institutcionit dhe të programit Çmimi Artistët e së nesërmes.

Çmimi Artistët e së nesërmes është pjesë e Young Visual Artists Aëards program – rrjeti i dhjetë çmimeve të ngjashme të organizuara nëpër Evropën Qendrore dhe atë Lindore të themeluar në vitin 1989 në Çekosllovaki nga presidenti Vaclav Havel dhe artistë disident me qëllim të mbështetjes së shfaqjes dhe zhvillimit të artit bashkëkohor dhe shoqërisë civile.

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë synon të rris potencialin e çmimit Artistët e së Nesërmes dhe të bëjë çmimin me ndikim në zhvillimet e përgjithshme të artit bashkëkohor në gjithë territorin e Kosovës.

Fituesi i Çmimi Artistët e së Nesërmes në Kosovë do të shpallet nga juria më 4 dhjetor 2017.

Sponsorët kryesor për Çmimi Artistët e së nesërmes në Kosovë janë Raiffeisen Bank in Kosovo dhe Ambasada Amerikane në Kosovë. Çmimi Artistët e së Nesërmes sponsorizohet edhe nga Komuna e Prishtinës dhe DZG./ KultPlus.com

Lola Sylaj e Dardan Zhegrova sonte me ekspozitë në Stacion

Qendra për Art Bashkëkohor-Stacion, sonte hap ekspozitën personale ‘Rosehip’ (Trëndafili i egër) nga artistët Lola Sylaj dhe Dardan Zhegrova, shkruan KultPlus. Kjo ekspozitë hapet sonte më 27 shtator me fillim nga ora 20:00 në Klubin e Boksit në kryeqytet ndërsa do të qëndroj e hapur deri më 21 tetor.

Rosehip kontsruktohet mbi hulumtimin artistik me vendndodhje në New York, bazuar në film, performancë dhe muzikë. Ky projekt rikrijon skena filmash të njohur që kanë pasur identitet vizual të madh të cilin e kanë transmetuar përmes kinemasë.
Duke qenë fizikisht prezent në një vend të përjetuar së pari virtualisht dhe duke ndjerë që “magjia” e kinematografisë tashmë është larguar, artistët sjellin pyetjen se çfarë na servohet për perceptim por dhe në të njëjtën kohë sjell nevojën tonë për të arrirë dhe mishëruar këtë magji nëpërmjet Rosehip.

Ne jemi ajo çka shohim në televizion dhe në mediet e popullarizuara. Pa marrë parasysh ku jetojmë, identiteti ynë ndikohet shumë më shumë nga filmat, muzika dhe media sesa ambienti që na rrethon.

Stereotipet e konstruktuara nga reportazhet mediale mund të shihen si modele për të tu ndjekur dhe në të njëjtën kohë të funksionojnë si memorial që është neglizhuar nga vetëdija kolektive. Ajo që ne përjetojmë virtuailsht mund të mos jetë e vërtetë por formëson idetë dhe gjykimet tona mbi normat dhe shoqërinë.

Trëndafili i egër je ti, Trëndafili i egër jam unë, Trëndafili i egër jemi ne, Trëndafili i egër janë ata, Trëndafili i egër është ai dhe ajo, Trëndafili i egër është një qen, Trëndafili i egër është një shishe, Trëndafili i egër është një tavolinë.

Pas zbarkimit në lokacionin e hulumtimit magjia humbi, artistët ishin duke e kërkuar magjinë dhe vazhdonin ta shihnim larg. Trëndafili i egër është një lule e egër e rritur pa diell, pa kujdes, rritet në hije, gjithkund.

E gjitha është vetëm një tortë!

Lola Sylaj dhe Dardan Zhegrova punojnë si duo por edhe në mënyrë të pavarur me artistë të tjerë.

Lola Sylaj është pjesë e HAVEIT, një kolektiv i 4 grave artiste arti i të cilave rebelohet me furi kundër fuqisë, nacionalizmit, diskriminit ndaj LGBT-ve dhe shtypjes së grave që dominon në shoqërinë e Kosovës. Ato poashtu punojnë për të ilustruar përpjekjen e tyre me vështirësitë e përditshme me të cilat konfrontohen shumica e qytetarëve sot. Performancat e tyre artistike shpesh vihen në skenë nëpër hapësirat publike.

Puna e Dardan Zhegrovës luan me rrjedhjen në mes gjuhës dhe përkthimit të saj në një reprezentim vizual. Në veprat e tij emocioni përdoret si medium artistik që potencialisht mund të veprojë si qëllim për të vënë në pyetje supozimet tona mbi intimitetin dhe të shprehurit. I njohur më së shumëti për videot e realizuara, artisti mund të shikohet si poet në një kohë ku përafrimi fizik po zëvendësohet nga disponueshmëria e kudogjendur përmes mjeteve moderne të komunikimit.
Dardan Zhegrova përfaqësohet nga LambdaLambdaLambda.

‘Rosehip’ me Lola Sylajn dhe Dardan Zhegrovën është pjesë e programit vjetor të ekspozitave të Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë dhe pjesë përbërëse e çmimit “Artistët e së nesërmes”.

Lola Sylaj dhe Dardan Zhegrova janë fituesit e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2016./ KultPlus.com

Albert Heta, i ftuar në Konferencën Vjetore CIMAM 2017

Albert Heta, drejtor artistik i Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë dhe drejtor ekzekutiv i Rrjetit të Institucioneve të Pavarura të Artit dhe Kulturës – RRIPAK, është ftuar të marrë pjesë në Konferencën Vjetore CIMAM 2017.

Konferenca Vjetore CIMAM 2017 do të mbahet në Singapor (10-12 nëntor), organizuar nga Galeria Kombëtare e Singaporit, me vizitat studimore në Ho Chi Minh City, Vietnam (8-9 dhjetor) dhe Jakarta dhe Yogyakarta, Indonezi (13-15 nëntor).

Konferenca e këtij viti merret me Rolet dhe Përgjegjësitë e Muzeve në Shoqërinë Civile.

Duke marrë parasysh sentimentet në rritje të nacionalizmit popullist, i cili po dëshmohet gjithandej rreth botës, dhe duke vazhuar fokusin nga konferenca e Barcelonës (Konferenca CIMAM 2016 Muzeu dhe Përgjegjësitë e tij), është imperativ që të ri-vlerësohen dhe ri-ekzaminohen rolet e muzeve, funksionet e tyre publike dhe si këto institucione i përgjigjen sfidave aktuale.

CIMAM apo Komiteti Ndërkombëtar për Muzetë dhe Koleksionet e Artit Modern është një forum i rëndësishëm ndërkombëtar i karakterit profesional i krijuar për diskutimin e çështjeve teorike, etike dhe praktike në lidhje me mbledhjen dhe shfaqjen e artit modern dhe bashkëkohor.

CIMAM është komitet ndërkombëtar që bashkëvepron me ICOM – Këshilli Ndërkombëtar i Muzeve (The International Council of Museums). ICOM është organizatë ndërkombëtare që përfaqëson muzetë dhe profesionistët e muzeve në botë. Që nga viti 1946, ICOM ka asistuar anëtarët të komunitetit të muzeve, të struktura në komitete kombëtare, për të ruajtur, dhe konzervuar trashëgiminë kulturore dhe për bërë të qasshme dhe për ta ndarë me të gjithë. Sekretariati i ICOM gjendet në shtëpinë e UNESCO-s, Paris.

Kontributi më i rëndësishëm i CIMAM bëhet nëpërmes Konferencës Vjetore që është një mundësi për komunikim, bashkëpunim dhe shkëmbim të informatave, ndërmjet muzeve, profesionistëve të arteve pamore, artistëve dhe institucioneve të tjera që merren me artin modern dhe bashkëkohor.

Qëllimi i konferencës është t’i paraprijë dhe diskutojë çështjet në raport me udhëheqjen dhe zhvillimin e muzeve të artit bashkëkohor dhe koleksioneve në gjithë botën. Delegatët e konferencës gjithashtu kanë mundësinë e privilegjuar të marrin pjesë në vizitat në muzetë më të rëndësishëm dhe qendrat e artit në qytetin mikpritës.

Konferenca e parë vjetore e CIMAM-it u zhvillua në vitin 1962 në Hagë. / KultPlus.com