‘Roja e Natës në Muzeun e Artit Amerikan në Prishtinë’ sjellë me ligjëratë Alfred Barr nga New Yorku

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë dhe Muzeu i Artit Amerikan në Prishtinë kanë kënaqësinë të prezantojnë serinë e ngjarjeve ‘Roja e Natës në Muzeun e Artit Amerikan në Prishtinë’, me ligjëratën e Alfred Barr, drejtori i parë i Muzeut të Artit Modern në Nju Jork, titulluar “Kabineti Abstrakt dhe Tregimi Modern”. Ngjarja mbahet sonte, 19 prill në ora 21:00. Ligjëratën e dytë, do të mbahet nga shkrimtarja dhe koleksionistja Gertrude Stein, e titulluar “Krijimi i amerikaneve”.

Në ligjëratën, Alfred Barr do të transmetojë një histori për Alexander Dorner, një drejtor novator i Landesmuseum Hannover. Në veçanti, biseda flet për bashkëpunimin e Dorner me El Lissitzky, i cili u materializua në vitin 1928 në një nga instalimet më të rëndësishme të shekullit të njëzetë, i njohur si Kabineti Abstrakt. Ligjëratën e ndjek zhvillimi i narrativës së artit modern bazuar në historinë e ekspozitave. Vëmendje e veçantë i kushtohet Muzeut të Artit Modern në Nju Jork; që nga hapja e tij në 1929, rrëfimi i muzeut bazohej tërësisht në artin modern evropian, me fokus në lëvizjet avangarde. Në vend të “Shkollat ​​Kombëtare”, ekspozita e tij e vitit 1936 Kubizmi dhe Arti Abstrakt prezantoi “Lëvizjet Ndërkombëtare” si një mjet dhe koncept kyç për të treguar historinë e njohur si Historia e Artit Modern. Kjo histori përfaqësonte riinterpretimin e artit modern, u adoptua më vonë nga evropianët dhe u bë themeli i skenës së artit siç e njohim sot.

Ligjëratat nga Gertrude Stein dhe Alfred Barr u regjistruan në e-flux në vitin 2015 me rastin e ekspozitës The Un-making of Art which që ishte e bazuar në ligjeratën e Walter Benjamin, dhe bashkëpunëtorëve të MoAA.

‘Roja e Natës në Muzeun e Artit Amerikan në Prishtinë’ është një seri ngjarjesh të dizajnuara si pjesë e Programit Rilindja Rilindja nga Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë kur Muzeu i Artit Amerikan në Prishtinë hapet pas orëve të zakonshme të vizitës. Këto ngjarje synojnë një qasje edhe më  të drejtpërdrejtë dhe të veçantë në veprat dhe tregimet e ekspozitës së përhershme dhe koleksionit të Muzeut të Artit Amerikan në Prishtinë përmes diskutimeve, shfaqjeve, punëtorive dhe leximeve brenda hapësirës muzeale.

Muzeu i Artit Amerikan është insitucion edukativ dedikuar mbledhjes, ruajtjes dhe ekspozimit të kujtimeve kryesisht për Muzeun e Artit Modern në Nju Jork dhe programit Internacional të Ekspozitave Qarkulluese të Artit Amerikan. Janë pikërisht këto ekspozita të MoMA, disa prej të cilave janë kuruar nga Dorothy Miller, që ndihmuan krijimin e identitetit të parë të përbashkët kulturor të pasluftës në Evropën Perendimore, identitet që bazohej në internacionalizëm, modernizëm dhe individualizëm.

Çdo ngjarje në këtë seri është një ushtrim kërkimor dhe mësimor për një vepër të vetme ose seri veprash nga koleksioni i Muzeut të Artit Amerikan në Prishtinë. Një ese, dokumentar ose diskutim ndriçon temën në detaje dhe vendet që funksionojnë brenda jetës dhe karrierës së artistit ose vizitorëve dhe konteksteve më të gjera historike. Kjo seri është një udhëzues i vlefshëm për të eksploruar dhe interpretuar disa prej veprave më të dashura të artit në koleksionin e Muzeut të Artit Amerikan në Prishtinë.

Rilindja Rilindja Rilindja mbështetet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Muzeu i Artit Amerikan në Prishtinë, Fondacioni Friedrich-Ebert-Stiftung Zyra në Kosovë, Trembelat dhe DZG. / KultPlus.com

Prezantimi nga Isuf Berisha, pjesë e programit publik të Shkollës Verore si Shkolla 2021

Stacion – Qendra e Artit Bashkëkohor Prishtinë ka kënaqësinë të shpallë prezantimin nga Isuf Berisha pjesë e Programit Publik të Shkollës Verore si Shkolla 2021.

E Premte, 13 Gusht 2021, 20:00 – Prezantim nga Isuf Berisha (KB) Isuf Berisha: Identiteti dhe Tjetri/Të Tjerët.

Duke marrë marrëdhëniet me Tjetrin/Të Tjerët si një moment përcaktues të identitetit, autori i këtij prezantimi merr parasysh formimin dhe/ose proceset e transformimit dhe mekanizmat e identiteteve shoqërore. Autori prezanton konceptet situata identiteti dhe funksioni i identitetit në mënyrë që të shpjegojë më tej procesin e transformimit të identiteteve shoqërore.

Situata e identitetit të entitetit shoqëror përcaktohet nga marrëdhëniet e tij me të tjerët, në të cilat ose përmes të cilave formohen ose transformohen identitete të caktuara. Subjektet ose entitetet shoqërore hyjnë në marrëdhënie me Tjetrin/Të Tjerët në mënyrë që të arrijnë qëllime të caktuara. Të gjitha njësitë shoqërore para çdo marrëdhënieje të parashikuar me Tjetrin/Të Tjerët dhe/ose gjatë asaj marrëdhënie kryejnë një riorganizim të përhershëm racional, ekonomik të të gjitha burimeve të tyre simbolike ose momenteve të identifikimit për të arritur rezultatet më të mira në qëllimet e tyre të parashikuara në këto marrëdhënie. Rezultati optimal i këtij vetë-organizimi racional, ekonomik të njësisë shoqërore është vetë-identifikimi i tij me qëllim të arritjes së qëllimeve të tij të parashikuara në marrëdhëniet me Tjetrin/Të Tjerët. Në vend të koncepteve binomikë të përdorur gjerësisht për identitetin “e vërtetë” dhe “të rreme”, që në fakt nuk e artikulojnë dhe mësojnë në mënyrë adekuate këtë çështje, autori përdor termin identitet performues, i cili është në një lidhje konstante dinamike të përkufizimit reciprok me – të ashtuquajturën identitet “intim” ose “real”.

Biografia

Isuf Berisha është filozof dhe sociolog. Ai ka përfunduar studimet Bachelor në Universitetin e Prishtinës (Kosovë), ndërsa studimet MA dhe PhD në Universitetin e Zagrebit (Kroaci). Ai punoi për shumë vite në pozicione të ndryshme mësimore pothuajse në të gjitha nivelet e arsimit. Ai dha mësim filozofi, logjikë, mendim kritik, studime kulturore, sociologji, sociologji ekonomike, metoda kërkimore dhe shkrime akademike.

Për shumë vite ai ishte i angazhuar në fushën e medias në role të ndryshme (gazetar/shkrimtar, zhvillim i mediave, rregullim dhe mësimdhënie mediatike). Ai gjithashtu ishte i përfshirë në fushën e shoqërisë civile; ai punoi si koordinator/menaxher programi për Fondacionin Kosovar për Shoqëri të Hapur dhe gjithashtu shërbeu si anëtar bordi i grupeve të ndryshme të instituteve kërkimore dhe instituteve kërkimore. Ai ishte kryetar i Shoqatës së Filozofëve dhe Sociologëve të Kosovës dhe gjithashtu shërbeu si anëtar i komitetit redaktues për revista shkencore, profesionale dhe kulturore. Ai është autor dhe bashkëautor i disa botimeve dhe dhjetëra artikujve dhe eseve. Libri i tij i fundit Sjećanje, povijest, identitet (Kujtesa, Historia, Identiteti) u botua në fillim të këtij viti nga Shoqata Filozofike Kroate në Zagreb (Kroaci). / KultPlus.com

“Moshe: Një tregim në vazhdim” me Orhan Kurtollin, ekspozita e radhës në ‘Stacion’

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë prezenton ekspozitën “Moshe: Një tregim në vazhdim”, projekt kuratorial nga Albert Heta i konstruktuar në hulumtimin e veprave të zgjedhura artistike të Orhan Kurtollit, dhe dokumentacionin e zgjedhur personal arkivor të artistit.

Orhan Kurtolli (1952) ka lindur dhe jeton në Prishtinë. Pikturat e tij i referohen vrojtimit të angazhuar të ambientit, kushteve, njerëzve dhe arkitekturës së këtij qyteti, dhe shoqërisë kosovare. Gjatë vrojtimit të tij të gjatë, Kurtolli ka përjetuar edhe zhvillimet e hovshme historike në skenën e artit pamor në Kosovë, dhe zhvillimet e përmbysjet në kontekstin shoqëror dhe politik kosovar. 

Ekspozita “Moshe: Një tregim në vazhdim” është shfaqja e parë e projektit hulumtues në vazhdim, bashkëpunim me artistin “duke na shikuar neve dhe duke i parë me sy të ri edhe punimet e tija” në Klubin e Boksit. 

“Moshe: Një tregim në vazhdim” është pjesë e Programit Hapësinor të Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë.

Ekspozita hapet më datë 25 maj në ora 19:00 tek Klubi i Boksit në Prishtinë.

Ekspozita “Moshe: Një tregim në vazhdim” është mbështetur nga Komuna e Prishtinës, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, x-print dhe DZG. / KultPlus.com

“Stacioni” shpallë artistët që kanë aplikuar për çmimin “Artistët e së nesërmes”

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë ka shpallë artistët e rinj që kanë aplikuar në konkursin për çmimin “Artistët e së nesërmes” 2019, përcjellë KultPlus.

Artistët që kanë aplikuar në konkursin për çmimin “Artistët e së nesërmes” 2019 janë: Melos Gashi, Fatbardha Goga, Shkamb Jaka, Arbnor Karaliti, Edona Kryeziu, Enkela Maxhuni, Brilant Milazimi, Butrint Morina, Shkurte Ramushi, Vernona Rrustemi, Sadie Tadi Suhodolli, Jetullah Sylejmani, Somer Şpat, Valdrin Thaqi, Yll Xhaferi dhe Dion Zeqiri.

Finalistët e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2019 do të shpallen më së voni deri më 4 tetor 2019. 

Anëtarët e jurisë të çmimit “Artistët e së nesërmes” 2019 janë: Sezgin Boynik, Qëndresa Deda, Charles Esche, Adam Kleinman dhe Jelena Vesić.

Çmimi “Artistët e së nesërmes” është një projekt unik që u ofron artistëve të arteve pamore nën moshën 35 vjeçare mundësinë të krijojnë vepra të reja, të jenë pjesë e një procesi specifik edukativ, të kenë takime dhe prezantime për një juri ndërkombëtare, mundësi që të marrin pjesë në ekspozitën e përbashkët me finalistët e tjerë në Stacion – Qendrën për Art Bashkëkohor Prishtinë, por edhe të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të përjetojnë dinamikën e skenës artistike të Nju Jork-ut, për dy muaj qëndrimi në Residency Unlimited, dhe pas kthimit nga SHBA të kenë ekspozitë personale në Stacion- Qendra për Art Bashkëkohor në Prishtinë.

Qëllimi i çmimit “Artistët e së nesërmes”, i organizuar në Kosovë nga Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë, është që të ofrojë mbështetje artistëve të rinj dhe të lehtësoj vazhdimin e punës së tyre duke i zhvendosur ata nga një rol margjinal në një rol qendror në shoqëri.

Çmimi “Artistët e së nesërmes” është pjesë e programit të çmimeve për artistët e rinj pamor – YVAA (Young Visual Artists Awards) – që është një rrjet i dhjetë çmimeve të ngjashme nga Evropa Qendrore dhe Lindore, dhe i cili u themelua në vitin 1989 në Çekosllovaki nga Kryetari Vaclav Havel, Wendy Luers dhe artistët disidentë, që kishin për qëllim përkrahjen e ngritjes dhe zhvillimit të artit bashkëkohor dhe shoqërisë civile.

Finalistët e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2019 do të përzgjedhen nga juria e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2019 duke marrë për bazë shqyrtimin e portfolios artistike, arritjet profesionale, ekspozitat e mëparshme dhe potencialin e demonstruar të artistëve aplikues.

Tre finalistët e zgjedhur të çmimit do të shfaqin veprat e tyre në ekspozitën e finalistëve të çmimit “Artistët e së nesërmes” 2019, që hapet me 6 nëntor 2019, në Klubin e Boksit në Prishtinë. 

Juria do të shpallë fituesin/en në mbylljen e ekspozitës të tre finalistëve të çmimit “Artistët e së nesërmes” 2019, që do të mbahet me 6 dhjetor 2019, në Klubin e Boksit në Prishtinë. Ky çmim i rëndësishëm i pavarur organizohet në bashkëpunim me Residency Unlimited (RU) në Nju Jork dhe mbështetet nga The Trust for Mutual Understanding në Nju Jork.

Mbështetësit kryesor të “Artistëve të së nesërmes” 2019 janë: Ambasada e SHBA-së në Kosovë, Trust for Mutual Understanding (TMU), Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Republikës së Kosovës, Komuna e Prishtinës. Lista e plotë e donatorëve dhe partnerët bashkëpunues do të shpallet me kohë. / KultPlus.com

Shpallet i hapur konkursi për çmimin “Artistët e së nesërmes”
Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor në Prishtinë ka shpall të hapur konkursin për çmimin “Artistët e së nesërmes” 2019 për artistët e rinj të Kosovës deri në moshën 35 vjeçare, thuhet në njoftim, transmeton KultPlus.com

Ky çmim i rëndësishëm i pavarur organizohet në bashkëpunim me Residency Unlimited (RU) në Nju Jork dhe mbështetët nga The Trust for Mutual Understanding në Nju Jork.

Afati i fundit për aplikim është 27 shtator 2019.
Rezultatet e konkursit do të shpallen më së voni deri më 4 tetor 2019.

Fituesi/ ja i/e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2019 do të shpërblehet me qëndrim dy mujor në Nju Jork, SHBA, në programin rezidencial për artistë të Residency Unlimited (http://residencyunlimited.org/), gjatë periudhës prill / maj 2020, dhe ekspozitë personale në kuadër të programit vjetor të ekspozitave të Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë të vitit 2020.

Artistët që punojnë në fushën e artit bashkëkohor, që përfshijnë punën në pikturë, skulpturë, grafikë, vizatim, instalacion, fotografi, video, mediat e reja dhe art performues inkurajohen të aplikojnë. Artistët nuk mund të aplikojnë me punë në artet aplikative, dizajn, teatër, vallëzim dhe film artistik.

Mbështetësit kryesor të “Artistëve të së nesërmes” 2019 janë: Ambasada e SHBA-së në Kosovë, Trust for Mutual Understanding (TMU), Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Republikës së Kosovës dhe Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) zyra në Prishtinë. Lista e plotë e donatorëve dhe partnerët bashkëpunues do të shpallet me kohë.

Për procesin e aplikimit dhe të dhënat tjera të detajuara drejtohuni tek linku mëposhtë. / KultPlus.com

https://www.facebook.com/events/532992444109044/

Shpallen artistët që kanë aplikuar në konkursin për çmimin “Artistët e së nesërmes” 2018

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor në Prishtinë ka shpallur artistët e rinj që kanë aplikuar në Konkursin për çmimin “Artistët e së nesërmes” 2018.

Artistët që kanë aplikuar në Konkursin për çmimin “Artistët e së nesërmes” 2018 janë: Fidan Bejtullahu, Erona Berisha, Lumjetë Havolli Blakçori, Qëndresë Deda, Argenita Fetahu, Laureta Hajrullahu, Altin Krasniqi, Kushtrim Mehmeti, Butrint Morina, Dardan Murseli, Mirjeta Qehaja, Jetullah Sylejmani, Valdrin Thaqi, Dion Zeqiri, Kushtrim Zeqiri.

Çmimi “Artistët e së nesërmes” është një projekt unik që u ofron artistëve të arteve pamore nën moshën 35 vjeçare mundësinë të krijojnë vepra të reja, të jenë pjesë e një procesi specifik edukativ, të kenë takime dhe prezantime për një juri ndërkombëtare, mundësi që të marrin pjesë në ekspozitën e përbashkët me finalistët e tjerë në Stacion – Qendrën për Art Bashkëkohor Prishtinë, por edhe të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të përjetojnë dinamikën e skenës artistike të Nju Jork-ut, për dy muaj qëndrimi në Residency Unlimited, dhe pas kthimit nga SHBA të kenë ekspozitë personale në Stacion- Qendra për Art Bashkëkohor në Prishtinë.

Qëllimi i çmimit “Artistët e së nesërmes”, i organizuar në Kosovë nga Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë, është që të ofrojë mbështetje artistëve të rinj dhe të lehtësoj vazhdimin e punës së tyre duke i zhvendosur ata nga një rol margjinal në një rol qendror në shoqëri.

Çmimi “Artistët e së nesërmes” është pjesë e programit të çmimeve për artistët e rinj pamor – YVAA (Young Visual Artists Awards) – që është një rrjet i dhjetë çmimeve të ngjashme nga Evropa Qendrore dhe Lindore, dhe i cili u themelua në vitin 1989 në Çekosllovaki nga Kryetari Vaclav Havel, Wendy Luers dhe artistët disidentë, që kishin për qëllim përkrahjen e ngritjes dhe zhvillimit të artit bashkëkohor dhe shoqërisë civile.

Finalistët e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2018 do të përzgjedhen në bazë të shqyrtimit të portfolios së tyre artistike, arritjeve dhe ekspozitave të mëparshme dhe potencialit të demonstruar.

Finalistët e konkursit do të shpallen më së voni deri më 20 shtator 2018

Juria do të shpallë fituesin/ en në mbylljen e ekspozitës të tre finalistëve të Çmimit “Artistët e së nesërmes” 2018, që do të hapet me 5 Nëntor 2018, në Klubin e Boksit në Prishtinë. Anëtarët e Jurisë të Çmimit Artistët e së Nesërmes 2018 janë Charles Esche, Jelena Vesić, Adrian Deva, Erëmirë Krasniqi dhe Amanda Parmer.

Ky çmim i rëndësishëm i pavarur organizohet në bashkëpunim me Residency Unlimited (RU) në Nju Jork dhe mbështetet nga The Trust for Mutual Understanding në Nju Jork.

Mbështetësit kryesor të “Artistëve të së nesërmës” 2018 janë: Ambasada e SHBA-së në Prishtinë, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Republikës së Kosovës dhe Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) zyra në Prishtinë. Lista e plotë e donatorëve dhe partnerët bashkëpunues do të shpallet me kohë./KultPlus.com

Hapet konkursi për çmimin “Artistët e së nesërmes” 2018

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë shpall të hapur konkursin për çmimin “Artistët e së nesërmes” 2018 për artistët e rinj të Kosovës deri në moshën 35 vjeçare.

Ky çmim i rëndësishëm i pavarur organizohet në bashkëpunim me Residency Unlimited (RU) në Nju Jork.

Afati i fundit për aplikim është 10 shtator 2018.
Rezultatet e konkursit do të shpallen më së voni deri më 20 shtator 2018.

Fituesi/ ja i/e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2018 do të shpërblehet me qëndrim dy mujor në Nju Jork, SHBA, në programin rezidencial për artistë të Residency Unlimited (http://residencyunlimited.org/), gjatë periudhës prill/maj 2019, dhe ekspozitë personale në kuadër të programit vjetor të ekspozitave të Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë të vitit 2019.

Nëse obligimet tjera e pamundësojnë artistin/ en të marrë pjesë në programin rezidencial, gjatë kohës së specifikuar për qëndrim në SHBA, ata duhet të konsiderojnë të aplikojnë në edicionet e tjera.
Artistët që punojnë në fushën e artit bashkëkohor, që përfshijnë punën në pikturë, skulpturë, grafikë, vizatim, instalacion, fotografi, video, mediat e reja dhe art performues inkurajohen të aplikojnë.
Artistët nuk mund të aplikojnë me punë në artet aplikative, dizajn, teatër, vallëzim dhe film artistik.

Procesi i Aplikimit
Aplikimi për çmimin “Artistët e së nesërmes” 2018 bëhet nëpërmes regjistrimit online, duke e plotësuar Formularin e aplikimit, dhe duke dërguar dokumentacionin e kërkuar nëpërmes Formularit të aplikimit, që gjendet në web faqen e Stacion – Qendra per Art Bashkëkohor Prishtinë.

E drejta për t’u zgjedhur
Çmimi “Artistët e së nesërmes” është i krijuar për artistët e rinj deri në moshën 35 vjeçare. Në konkursin për çmimin “Artistët e së nesërmes” 2018, mund të marrin pjesë artistët individual dhe artistët që punojnë në grup, puna e të cilëve i plotëson kriteret e çmimit “Artistët e së nesërmes”. Programi i qëndrimit rezidencial mund të pranojë vetëm një artist për secilin shtet, brenda një viti.

Aplikuesit për çmimin “Artistët e së nesërmes” duhet të kenë qenë aktiv si artist në Kosovë gjatë së paku 3 viteve të fundit, të kenë 3-5 projekte – vepra referencë, dhe të kenë marrë pjesë në ekspozita të organizuara në institucione të artit, si galeri, qendra arti, muze, ose të kenë krijuar punë në hapësira publike.

Artistët që nuk kanë nënshtetësi kosovare duhet të jenë të njohur për kontributin e tyre në zhvillimet në skenën e artit në Kosovë në 3 vitet e fundit, dhe zhvillimi i tyre artistik duhet të ketë lidhje të konsiderueshme me Kosovën.

Artistët emigrantë duhet të jenë pjesë të komunitetit artistik të vendit dhe që kanë ekspozuar rregullisht në Kosovë së paku gjatë 3 viteve të fundit.

Juria ndërkombëtare do të zgjedhë tre finalistët që do të prezantojnë punën e tyre në ekspozitën e finalistëve të çmimit “Artistët e së nesërmes” 2018, që do të hapet në muajin tetor 2018.
Finalistët e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2018 do të përzgjidhen në bazë të shqyrtimit të portfolios së tyre artistike, arritjeve dhe ekspozitave të mëparshme dhe potencialit të demonstruar.

Fituesi/ ja e çmimit “Artistët e së nesërmes” 2018 do të përzgjidhet në bazë të shqyrtimit të portfolios së tij/ saj artistike, projekteve dhe veprave të artit të ekspozuara në ekspozitën e finalistëve, arritjeve dhe ekspozitave të mëparshme, bashkëbisedimit me jurinë dhe potencialit të demonstruar.

Juria do të shpallë fituesin/ en në mbylljen e ekspozitës të tre finalistëve të çmimit “Artistët e së nesërmes” 2018, që do të mbahet me 5 dhjetor 2018 në Klubin e Boksit në Prishtinë.

Anëtarët e Jurisë të çmimit “Artistët e së nesërmes” 2018 janë Charles Esche, Jelena Vesić, Adrian Deva, Erëmirë Krasniqi dhe Renaud Proch.

Çmimi dhe Konteksti Ndërkombëtar
Çmimi “Artistët e së nesërmes” është një projekt unik që u ofron artistëve të arteve pamore nën moshën 35 vjeçare mundësinë të krijojnë vepra të reja, të jenë pjesë e një procesi specifik edukativ, të kenë takime dhe prezantime për një juri ndërkombëtare, mundësi që të marrin pjesë një ekspozitë të përbashkët me finalistët e tjerë në Stacion – Qendrën për Art Bashkëkohor Prishtinë, por edhe të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të përjetojnë dinamikën e skenës artistike të Nju Jork-ut, për dy muaj qëndrimi në Residency Unlimited, dhe pas kthimit nga SHBA të kenë ekspozitë personale në Stacion- Qendra për Art Bashkëkohor në Prishtinë.
Qëllimi i çmimit Artistët e së Nesërmes, i organizuar në Kosovë nga Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë, është që të ofrojë mbështetje artistëve të rinj dhe të lehtësoj vazhdimin e punës së tyre duke i zhvendosur ata nga një rol margjinal në një rol qendror në shoqëri.

Çmimi “Artistët e së nesërmes” është pjesë e programit të çmimeve për artistët e rinj pamor – YVAA (Young Visual Artists Awards) – që është një rrjet i dhjetë çmimeve të ngjashme nga Evropa Qendrore dhe Lindore, dhe i cili u themelua në vitin 1989 në Çekosllovaki nga Kryetari Vaclav Havel, Wendy Luers dhe artistët disidentë, që kishin për qëllim përkrahjen e ngritjes dhe zhvillimit të artit bashkëkohor dhe shoqërisë civile.

Qëllimi i Kryetarit Havel, organizatorëve dhe themeluesëve të Çmimeve YVAA ishte të shpërblejnë artistët e rinj me një rezidencë artistike në SHBA, dhe për t’i ekspozuar ata në botën jashtë vendeve të tyre dhe për të theksuar rolin e kulturës në demokratizimin e shoqërisë dhe rolin e kulturës në shoqërinë civile. Ata themeluan një garë transparente dhe të hapur vjetore, që vlerësohej nga juritë e pavarura dhe që ndërroheshin, pa nepotizëm dhe favorizim. Ky mision themelues dhe kjo kornizë programore, për të përkrahur artin bashkëkohor, për të njohur dhe shpërblyes ekselencën artistike, për të ngjizur shkëmbimin kulturor dhe për të ndërtuar kapacitetin e institucioneve të pavarura të artit dhe shoqërisë civile, janë edhe udhërrëfyes për Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë për organizmin e çmimit “Artistët e së nesërmes”.

Në vitin 2015, Residency Unlimited (RU) u angazhua si organizator i programit YVAA dhe nikoqir i programit rezidencial në Nju Jork. Në shtator të vitit 2015, Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë është ftuar për të marrë përsipër organizmin dhe udhëheqjen e çmimit “Artistët e së nesërmes” në Kosovë, duke filluar me edicionin e parë të vitit 2016.

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë synon të rrisë potencialin dhe ndikimin e çmimit “Artistët e së nesërmes” në zhvillimit e gjithmbarshme në artin bashkëkohor, në tërë territorin e Kosovës.

Çmimi “Artistët e së nesërmes” në Kosovë për herë të parë u organizua në vitin 2002. Në edicionin e parë fitues ishte Tahar Alemdar. Në edicionet me radhë fituesit e çmimit ishin: Jakup Ferri (2003), Kadër Muzaqi (2005), Fitore Isufi-Koja (2006), Fatmir Mustafa (2007); Bekim Glloku (2008), Miranda Thaqi (2009), Loreta Ukshini (2010), Astrit Ismaili (2011), Majlinda Hoxha (2012), Artan Hajrullahu (2013), Doruntina Kastrati (2014), Arbërore Sylaj and Dardan Zhegrova (2016).
Finalistët e çmimit “Artistit e së nesërmës” 2017 ishin: Merton Maloku, Jetullah Sylejman dhe Enesa Xheladini.
Meriton Maloku është fitues i çmimit “Artistit e së nesërmës” 2017.

Mbështetësit kryesor të “Artistëve të së nesërmes” 2018 janë: Ambasada e SHBA-së në Prishtinë, Trust for Mutual Understanding (TMU), Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Republikës së Kosovës dhe Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) zyra në Prishtinë. Lista e plotë e donatorëve dhe partnerët bashkëpunues do të shpallet me kohë. /KultPlus.com