MKRS shpall thirrjen publike për mbështetje të OJQ-ve dhe Individëve në fushën e Artit dhe Trashëgimisë Kulturore

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit shpall thirrjen publike për mbështetje të OJQ-ve dhe Individëve në fushën e Artit dhe Trashëgimisë Kulturore, duke sjellur risi në formatin e thirrjes dhe formën e aplikimit.Për herë të parë aplikimi për grante në Art dhe Trashëgimi Kulturore do të bëhet online, përmes platformës eKosova, duke siguruar efikasitet dhe transparencë të shtuar në menaxhimin e të mirave publike.

Për të ofruar mbështetje adekuate për skenën e pavarur kulturore, cikli i parë i thirrjes për vitin 2022 synon 5 kategori të mbështetjes:

Mbështetje për zhvillimin organizativ dhe programor të OJQ-ve të artit dhe trashëgimisë kulturore;

Ngjarjet tradicionale të artit dhe trashëgimisë kulturore;

Projektet dhe ngjarjet në fushën e artit dhe trashëgimisë kulturore;

Projektet e krijuesve të rinj;

Fondi i mobilitetit për promovim ndërkombëtar të artit dhe trashëgimisë kulturore të Kosovës.

Përmes thirrjes publike për grante në Art dhe Trashëgimi Kulturore, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka për qëllim:

Promovimin e artit dhe trashëgimisë kulturore përmes pasurimit, diversifikimit dhe rritjes së cilësisë së jetës kulturore;

Nxitjen e vullnetarizmit dhe pjesëmarrjes aktive të të rinjve në jetën kulturore brenda dhe jashtë Republikës së Kosovës, me theks tek fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara;

Fuqizimin e koordinimit dhe partneritetit ndërmjet institucioneve të kulturës dhe trashëgimisë kulturore dhe shoqërisë civile përmes fuqizimit të skenës së pavarur kulturore dhe nxitjes së akterëve të rinj që veprojnë në fushën e kulturës;

Promovimin e artit dhe trashëgimisë kulturore përmes zhvillimit të diplomacisë publike.

Thirrja do të jetë e hapur nga data 01.04.2022 deri më datën 22 prill 2022, në ora 23:59.Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit mbetet e përkushtuar në avancimin e shërbimeve për komunitetin artistik brenda dhe jashtë kufinjve të Republikës së Kosovës.

APLIKIMI

Shpallja e Thirrjes në web faqen e MKRS-së: https://mkrs-ks.org/…/Thirrja_publike_Kulture_dhe…

Për të aplikuar përmes platformës online, duhet të ndiqen këta hapa:Në platformën eKosova kliko: ekosova.rks-gov.net/, pastaj:- Menyja Kryesore, zgjedh: Shërbime- Nënkategoria: Grante dhe Subvencione, duke zgjedhur për cilin lloj të grantit do të aplikoni, zgjidhni si me poshtë:

– Aplikimi për grante dhe subvencione të MKRS për Individë- Aplikimi për grante dhe subvencione të MKRS për OJQ.

Në vazhdim të kësaj faqeje sipas kategorisë për grante (OJQ, Individë) gjeni “Formulari i Aplikimit”- Për të shkarkuar udhëzuesin për aplikim online për projekt-propozimet kulturore për 2022 për OJQ kliko këtu: https://mkrs-ks.org/repository/docs/Manual-ojq.pdf

– Për të shkarkuar udhëzuesin për aplikim online për projekt-propozimet kulturore për 2022 për Individë kliko këtu: https://mkrs-ks.org/repository/docs/Manual-individe.pdf

Për të shkarkuar udhëzimet për aplikuesit sa i përket procesit të pranimit, hapjes dhe shqyrtimit të aplikacioneve, vlerësimit të aplikacioneve, kontraktimit, dhënies së fondeve, kohës dhe mënyrës së parashtrimit të ankesave, trajtimit të dokumenteve dhe kalendarit tregues të zbatimit të thirrjes, kliko këtu: – OJQ: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=14831

– Individë: https://www.mkrs-ks.org/…/Rregullore_per_subvencionimin… / KultPlus.com

Nënshkruhet memorandum bashkëpunimi mes MKRS-së dhe OJQ-së “Zëri i Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve”

Sot është nënshkruar memorandum bashkëpunimi mes Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe OJQ -së “Zëri i Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve” për programin për punë praktike me mundësi punësimi për të rinjtë e komuniteteve egjiptian, rom dhe ashkali.

Përmes këtij programit synohet që të rinjtë e komuniteteve të kenë mundësi të fitojnë dhe fuqizojnë shkathtësitë e tyre, në ndihmë nga profesionistët që punojnë brenda institucioneve.

Kanidatët do të përzgjedhen përmes një procesi të hapur në një konkurrencë të barabartë dhe do të angazhohen për punë praktike në institucionet vartëse të MKRS-së siç janë: Biblioteka, Teatrot, Muzetë, Qendrat Rajonale për Trashëgimi Kulturore etj.

Memorandumi u nënshkrua nga zëvendësuesi i Sekretarit të Përgjithshëm të MKRS, Bislim Bislimi dhe Amanda Toska, zyrtare për punësim në Organizatën “Zëri i Romëve, Ashkalinjëve dhe Egjiptianëve”. / KultPlus.com

Çeku në takim me komunitetin artistik në Prizren në serinë e diskutimeve të hapura për kulturë

Po vazhdojnë diskutimet mbi reformën ligjore dhe institucionale në kulturë, mes Ministrit Çeku dhe komunitetit artistik.

Takimi i radhës u mbajt në Kino Lumbardhi në Prizren.

Përgjatë dy orësh u diskutua për mënyrën e funksionimit sa më të mirë të artit dhe kulturës në vend. U fol për ndryshimin e ligjit dhe udhëzimeve, ndërtimin e një partneriteti strategjik mes ministrisë dhe skenës së pavarur kulturore, statusin e teatrove amatore dhe mbështetjen e tyre të qëndrueshme financiare. Gjithashtu për promovimin e artit tek gjeneratat e reja, integrimin e dramave të gjuhëve tjera, turke, rome, boshnjake etj, në kuadër të teatrit të qytetit, promovimin më të madh të aktiviteteve kulturore dhe lidhjen e tyre me programet edukative në shkolla.

Po ashtu u fol për çështjen e politikave kulturore për botimin e librave, krijimin e orkestrës simfonike të qytetit, pagat e artistëve dhe instrumentistëve, funksionalizimi i baletit, teatrit të kukullave në Prizren, forcimi i komisioneve vlerësuese për projektet që aplikohet për subvencionim, rritja e monitorimit për mbarëvajtjen e projekteve që subvencionohen duke ashpërsuar monitorimin.

Tema tjera ishin krijimi i artit për publikun, duke rritur dhe zhvilluar audiencën, rritja e fondit për diversitet kulturor, kalendari vjetor i artit për Prizrenin, hapësirat alternative kulturore, ri funksionalizimi i hapësirave publike për ta kthyer artin tek publiku etj.

Diskutimi i radhës do të mbahet në Ferizaj. / KultPlus.com

MKRS-ja shpall konkurs publik për dizajnimin e Logos së institucionit ‘Opera e Kosovës’

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit shpall konkurs publik për dizajnimin e Logos së institucionit Opera e Kosovës, përcjell KultPlus.

Data e fundit për aplikim është: 31.03.2022.

Më poshtë gjeni detajet tjera për aplikim:

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, shpall konkurs publik për dizajnimin e Logos së
institucionit Opera e Kosovës, themeluar me vendimin Nr.08-V-053, të datës 02.08.2021 nga
Kuvendi i Kosovës.

Vlerësimi i propozimeve do të bëhet nga një komision profesional i themeluar nga Ministria e
Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

Kriteret e dizajnimit të logos:

➢ Të jetë origjinale, unike dhe të mos jetë imitim i ndonjë logoje ekzistuese.
➢ Të ketë pasqyrim artistik të veprimtarisë së Operës së Kosovës;
➢ Të shpreh funksionin dhe mandatin e Operës së Kosovës;
➢ Të jetë e veçantë, kreative, kualitative, profesionale dhe prezantuese;
➢ Të jetë dinjitoze për identitetin e Institucionit më të lartë kulturor në vend;
➢ Të jetë lehtësisht e kuptueshme;
➢ Të përçoj mesazh të qartë;
➢ Të jetë e dallueshme, t’i rezistojë kohës dhe të jetë e lehtë për tu mbajtur në mend;
➢ Të jetë e përshtatshme për vendosje në dokumente fizike dhe në paraqitje elektronike,
e lehtë për shtyp, në sfonde të bardha dhe të errëta;
➢ Të jetë lehtë e përdorshme në madhësi të ndryshme;
➢ Të ketë shpjegim të secilit detaj të propozuar në logo

Mënyra e aplikimit:

Logoja duhet të dorëzohet në pliko të mbyllura me shifër dhe pa emër të autorit në CD, (në të
kundërtën do të skualifikohet), bashkë me një version vektor të logos dhe po ashtu e shtypur
në kopje fizike.

Dosja e aplikimit duhet të përmbajë një manual të shpjegimeve të përmbajtjes dhe përdorimit.

Aplikacioni duhet të ketë mbishkrimin “Për dizajnin ideor të logos së Operës së Kosovës”

Dokumentet e kompletuara duhet të dërgohen personalisht ose me postë, në adresën e
mëposhtme:

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Sheshi Nëna Terezë; Zyra e Prokurimit, Nr. 20; 10000, Prishtinë, Republika e Kosovës

Kush mund të konkurojë:

Të drejtë konkurimi kanë të gjithë artistët nga Kosova, rajoni dhe bota.

Konkursi është i natyrës garuese dhe ideja më e mirë e përzgjedhur do të shpërblehet me 5,000
€.

Të drejtat e autorit për propozimet e përzgjedhura barten nga propozuesi tek Ministria e
Kulturës, Rinisë dhe Sportit. / KultPlus.com

Adem Gashi: As në skaje të imagjinatës nuk më përftonte ideja se një ditë do të isha laureat i çmimit “Azem Shkreli”

Shkruan: Adem Gashi

Fjala ime me rastin e pranimit të Çmimit kombëtar letrar “Azem Shkreli”

I respektuari, Z. Ministër Çeku,

Të çmuar anëtarë të Jurisë,

Të nderuar të pranishëm,

E dashur Grua,

Jam hamendur shumë nëse duhej të flisja sot, prirë nga bindja se kur njeriu vlerësohet me çmimin më të lartë të karrierës letrare, pikërisht për mjeshtërinë e fjalëve, ç’u dashka të thotë tjetër?

E megjithatë, Z. Ministër, ja që paska diçka që ju me fjalorin e administratës e quani protokoll dhe ne shkrimtarët, me fjalësin poetik i themi ritual dhe unë e respektoj.

Kam tri gjëra që nuk dua t’i mbaj ujem.

E para: Pikërisht në këtë ministri, në legjislaturën e parë pas lufte, kam qenë këshilltar i parë politik. Atëbotë kam hedhur dy projekt-ide që erdhën dhe u bënë program: Çmimin nacional për karrierë letrare dhe subvencionimin e dorëshkrimeve të autorëve. Programe që gjëllijnë edhe sot, veçse të zgjeruara e të begatuar në formë e përmbajte. Sigurisht që atëherë as në skaje të imagjinatës nuk më përftonte ideja se një ditë do të isha edhe unë laureat.

E dyta: I përkas gjeneratës së demonstratave të gjashtëdhjetetetës. Formimi im letrar i detyrohet shkollës letrare të Normales së Prishtinës që ishte bija gjenetike e Normales famëmadhe të Elbasanit, me drejtorin e parë Luigj Gurakuqin. Aty gjeta grupin letrar “Migjeni” që drejtohej nga Rushit Ramabaja. Një vit më vonë e mori kryesimin, tashti i ndjeri, Arif Demolli. Pastaj, për tri vjet, e drejtova unë (sigurisht duket të kem qenë më karrierist se dy të parët)! Po përse i zura ngoje këta emra dhe këto fakte? Që t’jua kujtoj se kjo shkollë letrare, si asnjë tjetër, dha tre laureatë të çmimit “Azem Shkreli”.

E treta: Ka vite që më ka bezdisur formulimi “Juri profesionale”. Ç’është kjo juria profesionale? Lexoja sesi çdo manifestim a konkurs letrar shkolle, mëhalle a qyteti bënte “juri profesionale”. Kur shihja përbërjen më dilet një arsimtar BAT-i, një tjetër i lëndës së Amvisërisë a ku di unë. Ata edhe mund të ishin shumë të mirë për lëndët e tyre, po nuk gjeje një pikëtakim me letërsinë.

Ju, Z. Ministër më bëtë të bëj një vetëqortim. Dëshmuat se kur do dhe di njeriu edhe mund të bëjë një juri me përgjegjësi, dije dhe kulturë profesionale. Dhe prova u dha. Pothuajse të gjitha vendimet u morën më vota unanime dhe, për herë të parë, nuk pati “ndarje” çmimesh, por “dhënie” çmimesh. Një çmim letrar mund të ndahet vetëm në një rrethanë, kur ka në konkurrencë një libër me bashkautorësi.

Tashti dikush mund të më pyes: do të thosha kështu për këtë juri edhe po të mos ma jepte çmimin? Ju them me sinqeritet, një vendim i tillë nuk do të më pëlqente hiç, po bindjen për kalibrin e saj nuk do ta kontestoja në asnjë rrethanë.

Tashti dua t’ju kujtoj diçka historiku letrar. Kur shkrimtarit gjerman Heinrich Bell i dhanë kumtin për çmimin Nobel ai bëri një pyetje habitore: Vetë mua, jo edhe Gynter Grasit? Vite më vonë kur Grasi e mori këtë çmim, po me habitore pyeti: Vetëm unë, jo edhe Krista Volf?

Nga ç’kam marrë vesh në listën për çmim karriere ishin edhe dy miq të mi të letrave: Zejnullah Rrahmani dhe Anton Nikë Berisha. Është bindja ime personale, të dy, po ashtu, meritorë për këtë çmim.

U mërzitët?

Po e mbyll këtë fjalë me një refleks komik: Doni më për Belulin?

Ju faleminderit!

28.02.2022 / KultPlus.com

MKRS: Rexho Mulliqi është ndër të parët krijues të këngës korale, si autor i simfonisë së parë shqiptare në Kosovë

Sot është mbajtur ceremonia përkujtimore për nder të kompozitorit Rexho Mulliqi, me ç’rast Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e ka cilësuar kompozitorin si njërin ndër krijuesit e traditës muzikore profesioniste në Kosovë, përcjell KultPlus.

“Mulliqi mbetet kompozitori më i madh që ka dhënë Kosova dhe njëri ndër krijuesit më të mëdhenj të muzikës artistike në botën shqiptare”, ka shkruar MKRS-ja.

Më poshtë KultPlus ua sjell postimin e tyre të plotë:

Në kujtim të jetës dhe veprimtarisë së kompozitorit të mirënjohur shqiptar, Rexho Mulliqi, në 40 vjetorin e tij të vdekjes, është organizuar sot ceremoni përkujtimore nga Ministria e Kulturës në bashkëpunim me Filharmoninë e Kosovës dhe Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”.

Në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Prishtinës, ku u mbajt ceremonia morën pjesë personalitete të shumta politike, akademike e artistike, drejtues të institucioneve qendrore të kulturës dhe trashëgimisë si dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile.

Për jetën dhe krijimtarinë e kompozitorit Mulliqi folën drejtori i Filharmonisë së Kosovës, Baki Jashari, kompozitor – dirigjent dhe muzikologia Rreze Kryeziu-Breznica. Po ashtu u realizuan dy pika artistike nga krijimtaria e kompozitorit Mulliqi, “Baresha” të cilën e interpretoi në violinë Arsim Gashi, dhe “Nji lule” nga sopranoja Urta Haziraj, të cilat u shoqëruan në piano nga prof. Valton Beqiri.

Rexho Mulliqi është njëri ndër krijuesit e traditës muzikore profesioniste në Kosovë. Ai është ndër të parët krijues të këngës korale, si autor i simfonisë së parë shqiptare në Kosovë, i së dytës në muzikën e gjithëmbarshme shqiptare, përfshirë edhe Shqipërinë.

Mulliqi mbetet kompozitori më i madh që ka dhënë Kosova dhe njëri ndër krijuesit më të mëdhenj të muzikës artistike në botën shqiptare. / KultPlus.com

Çeku me telegram ngushëllimi për Bahri Drançollin: Skena e artit në Kosovë humbi një person që dha shumë për shoqërinë

Dje ka vdekur profesori Bahri Drançolli, njëri ndër themeluesit e Artit Modern dhe Artit Grafik, si dhe njohës i shkëlqyeshëm i arteve figurative, shkruan KultPlus.

Ndërsa, sot përmes një postimi në llogarinë zyrtare të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Artit, Ministri Hajrulla Çeku dërgoi një telegram ngushëllimi për gjithë familjen e Bahri Drançollit.

Telegram ngushëllimi

E nderuar familje Drançolli,

Me pikëllim të thellë mora lajmin për ndarjen nga jeta të më të dashurit tuaj, profesor Bahri Drançolli.

Në emrin tim dhe të Ministrisë së Kulturës shpreh ngushëllimet më të sinqerta për humbjen tuaj.

Skena e artit në Kosovë humbi një person që dha shumë për shoqërinë, njërin ndër themeluesit e artit modern dhe artit grafik, si dhe njohësin e shkëlqyeshëm të arteve figurative.

Krijimtaria dhe vlerat artistike që ka lënë si pasuri e trashëgimi, do të mbeten të paharruara siç do të mbetet edhe kujtimi ynë për të.

Ndarja nga jeta e një prej artistëve pionierë të artit akademik në vend ka lënë një boshllëk të pazëvendësueshëm në fushën e artit figurativ në Kosovë dhe më gjerë.

Ngushëllime familjes, miqve dhe dashamirëve të profesorit Bahri Drançolli.

Hajrulla Çeku

Ministër i Kulturës, Rinisë dhe Sportit“, ka shkruar ai.

Bahri Drançolli do të mbetet përherë i njohur për artdashësit gjermanë dhe botërorë me ekspozitat e tij personale veçanërisht në: Marsyas Gallery (Germany), Hesler Gallery, Munich (Germany), Studio M Gallery Bamberg (Germany) Gallery Kunstwerkstatt, Darmstadt (Germany), Kunstverein Rosenheim, Munich, Keislich Gallery Munich, Van Laar Gallery Munich, Stuckvilla, Munich, (Germany), etj. / KultPlus.com

Në mbrojtje të trashëgimisë kulturore të rajonit të Mitrovicës do të bëhen edhe disa ndërhyrje restauruese

Ka nisur restaurimin e shtëpisë së Xhafer Devës, një monument i rëndësisë së veçantë. Pas përfundimit të punëve restauruese, monumenti do të jetësohet me funksione institucionale dhe komunitare.

Në mbrojtje të trashëgimisë kulturore të rajonit të Mitrovicës do të bëhen edhe disa ndërhyrje restauruese. Gjatë vitit 2022 do të ndërhyhet në Hamamin e Qytetit, xhaminë e djegur “Mulla Ilaz Broja” në Brojë të Skënderajt, xhaminë e Mazhiqit, përfshi projektet për revitializim të qytetit të vjetër të Trepçës dhe ekspozitën e përhershme në Kompleksin e kullave të Isë Boletinit.

Në kuadër të masave emergjente gjatë këtij muaji do të nisin ndërhyrjet me karakter shpëtimi në Xhaminë e Mazhiqit, Kishën Katolike Sase në Stantërg dhe Shtëpinë e Islam Shipollit, ndërsa grupi i dytë i ndërhyrjeve emergjente do të definohet javëve në vijim.

Muzeu i Qytetit dhe Muzeu i Kristaleve janë institucione të rëndësisë së veçantë për kulturën dhe trashëgiminë kulturore jo vetëm të Mitrovicës. Nga diskutimet me zyrtarët e muzeve u njoftua për sfidat aktuale dhe potencialin e madh zhvillimor të këtyre institucioneve. Ministria gjatë vitit 2022 do të zbatojë programin e investimeve në një numër të konsiderueshëm të muzeve në gjithë vendin.

Teatri i qytetit të Mitrovicës vazhdon të funksionojë në kushte të vështira. Ministria e Kulturës ka mbështetur dy shfaqjet e këtij teatri në fund të vitit të kaluar, si pjesë e Programit të Ringjalljes. Megjithatë, sfidat edhe më tej janë të mëdha, veçanërisht ato infrastrukturore. Gjatë këtij viti janë planifikuar disa ndërhyrje renovuese në ndërtesat e institucioneve të kulturës, ndërsa teatrot e qyteteve do të trajtohen me prioritet.

Gjatë qëndrimit në Mitrovicë, MKRS-ja vizitoi edhe Qendrën Rajonale të Trashëgimisë Kulturore, Bibliotekën Komunale dhe Arkivin Ndër-komunal. Gjithashtu, si vazhdimësi e diskutimeve me komunitetin artistik për procesin e reformës kulturore, u mbajt takim me organizatat e skenës së pavarur kulturore të Mitrovicës. Së shpejti do të organizohet një diskutim të gjerë me komunitetin e kulturës dhe trashëgimisë kulturore në Mitrovicë, për të vazhduar me komunat e tjera të Kosovës, në përpjekje për të dëgjuar secilin dhe hartuar bashkërisht dokumentet e reformës në kulturë, nga koncept dokumenti deri te ligji unik dhe strategjia kombëtare për zhvillimin e kulturës.

Vizita në Mitrovicë u përmbyll me vizitën në Kullën e familjes Kadriu, e cila gjendet në lagjen Kroi i Vitakut. Brenda kullës qëndron e hapur për vizitorë galeria me ekspozitën e përhershme të pikturave të artistit të ndjerë Kadri Kadriu, të vrarë nga forcat serbe në mars të vitit 1999. Në hapësirën tjetër të galerisë, vazhdon të qëndrojë e hapur ekspozita e Hajriz Kadriut, e financuar nga Ministria e Kulturës, me motive nga arkeologjia dhe etnografia shqiptare. Hajrizi është nipi i piktorit të ndjerë Kadri Kadriu, djali i Ali Kadriut, i cili ka pritur dhe shoqëroi MKRS-në gjatë kësaj vizite, duke i paralajmëruar për ekspozitën e tij të skulpturës. / KultPlus.com

Mbahet takimi “Tryeza e Sportit”, akterët e sportit diskutojnë për të ardhmen e sektorit

Me qëllim të zhvillimit të mëtejmë të sportit në Republikën e Kosovës, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në bashkëpunim me Komitetin Olimpik të Kosovës, federatat sportive dhe akterët tjerë institucional e sportivë, po organizon sot dhe nesër “Tryezën e Sportit”, i cili është një takim diskutimi ku po marrin pjesë niveli më i lartë i komunitetit të sportit në vendin tonë dhe po mbahet në Brezovicë.

Konkretisht, synohet që bashkërisht të gjithë akterët e sportit të krijojnë një platformë të përbashkët profesionale ku pritet të ndahen informacionet, përvojat, sfidat, idetë e reja dhe zhvillimi i mëtejmë në sportin e Kosovës. Në ditën e parë të tryezës u diskutua mbi gjendjen ekzistuese të sportit në Kosovë dhe për programin e qeverisë.

Në këtë tryezë të parë, morën pjesë Ministri Hajrulla Çeku, Ismet Krasniqi, Kryetar i KOK-ut, Njomza Emini, Kryetare e Komitetit Paraolimpik të Kosovës, Musa Selimi, Dekani i Fakultetit të Edukimit Fizik dhe Sportit nga Universiteti i Prishtinës, Ardian Gola, Kryetar i Komisionit Parlamentar për Sport, drejtuesit e përfaqësuesit e federatave sportive, përfaqësuesit e nivelit lokal në Kosovë, të Shoqatës së Gazetarëve Sportiv dhe të Këshillit për Parandalimin e Dhunës dhe Dukurive tjera negative në Sport si dhe përfaqësuesit e vet sportistëve.

Në hapje të tryezës, Ministri Çeku, tha se ky është takimi i parë i përbashkët që po mbahet në këtë format përfaqësimi të gjithë akterëve të përfshirë në sport, si një pikënisje për të diskutuar për gjendjen aktuale në këtë fushë,  ndërsa shtoi që këto diskutime do të shërbejnë për të ndërtuar vizionin për të ardhmen e sportit në vendin tonë.

Tutje, ministri theksoi se kjo tryezë e diskutimit  është fillimi i krijimit të një platforme zyrtare dhe profesionale të diskutimeve tona të përbashkëta. Ky lloj i tryezës do të zhvillohet minimalisht dy herë gjatë vitit.

Ministri paralajmëroi se ndër temat  që do të diskutohen në këtë tryezë dyditëshe janë:  Gjendja ekzistuese në sport, Politikat e zhvillimit të sportit; Plani Operacional Strategjik i Qeverisë për fushën e sportit, si dhe një projektin e ri “Baza e të dhënave të sportit në Kosovë” si një nismë e re që do të na ndihmojë shumë për zhvillimin e sportit. Po ashtu, ju ftojmë që të diskutojmë për dy shtyllat themelore të orientimin tonë qeveritar për sportin: Sporti për të gjithë dhe Sporti elitar, që ka të bëjë me rezultatet e sportit tonë në arenën ndërkombëtare; Parandalimi i Dhunës dhe Dukurive Negative në Sport; dhe Infrastruktura Sportive.

Nga këto tema, të nxirren konluza dhe rekomandime që të jenë një orientim për një mobilizim të gjithëmbarshëm të gjithë akterëve të sportit, tha ministri. Çfarëdo strategjie që do të ndërtojmë për sportin, mos të shihet si një strategji e ministrisë për sportin por një strategji e sportit e shtetit të Kosovës.

Ndërkaq, kryetari i KOK-ut, Ismet Krasniqi, tha se për dy ditë radhazi do të kemi mundësinë që bashkërisht të diskutojmë për sfidat me të cilat përballet sporti ynë.

“Këto ditë, Komiteti Olimpik i Kosovës, ka përfunduar procesin e vështirë dhe të mundimshëm të kategorizimit të sportit, sportistëve dhe trajnerëve për vitin 2022, ku sipas statistikave të nxjerra, del se gjatë vitit të kaluar, kemi pasur rreth 50 mijë sportistë aktivë, që i bie se vetëm rreth 3 për qind e popullsisë tonë merret me sport”, ka thënë kryetari Krasniqi, duke shtuar se ne duhet të punojmë që këtë përqindje ta rrisim.

Ndërsa në fjalën e tij, dekani Musa Selimi, tha se tryeza e këtillë është shumë e mirëpritur sepse po ndodh për herë të parë ku mblidhen të gjithë akterët e sportit për të diskutuar për këtë fushë.

“Duhet ta rrisim fondin e numrit të orëve të edukatës fizike në shkolla sepse me vetëm dy orë në javë, ne jemi të vetmit në Ballkan dhe Bashkimin Evropian që kemi kaq pak orë”, ka thënë mes tjerash Selimi.

Zëvendësministrja Daulina Osmani, prezantoi planin strategjik dhe operacional të Qeverisë së Kosovës për sektorin e sportit, i cili është hartuar mbi të gjeturat e raportit hulumtues që ka realizuar Departamenti i Sportit i MKRS-së, por që me kontributin e këtyre dy ditëve ky draft do të pasurohet edhe me idetë dhe kontributet e pjesëmarrësve të tryezës.

Klodeta Krasniqi, Shefe e Kabinetit të ministrit, prezantoi të gjeturat për gjendjen momentale në sportin e Kosovës, ku përfshihet infrastruktura momentale ligjore, forma e mbështetjes së aktiviteteve sportive, investimet në infrastrukturën fizike të sportit dhe menaxhimi i infrastrukturës sportive në Kosovë.

Ndërsa Masar Gjaka prezantoi projektin e Bazës së të Dhënave për sportin në Kosovë.

Tryeza do të vazhdojë punimet edhe nesër. / KultPlus.com

Rreth 455 mijë euro është shuma shtesë që u sigurua për federatat e sportit

Rreth 455 mijë EUR është shuma shtesë që u sigurua javën e kaluar për federatat e sportit.

Mbështetja e përgjithshme për Komitetin Olimpik, federatat, klubet dhe sportistët gjatë vitit 2021 është 6,35 milionë EUR, një rritje prej 57 përqind krahasuar me vitin 2020 dhe 51 përqind krahasuar me vitin 2019, bënë të ditur ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku.

Brenda programit të ringjalljes sporti dhe sportistët kanë përfituar 2.28 milionë euro:

27 federata (dhe KOK e KPOK)
214 klube sportive (dhe organizata)
178 sportistë.

Mbështetja e përgjithshme për federatat e sportit gjatë vitit 2021 është mbi 4 milionë EUR, një rritje prej 115 përqind krahasuar me vitin 2020 dhe 60 përqind krahasuar me vitin 2019.

“Siç e kemi shpallur nga fillimi, sporti është prioritet nacional i qeverisë. Viti i ardhshëm, ndër tjerash, do të na gjejë me:

Strategjinë dhe Planin e Veprimit për zhvillimin e sportit,
Programin afatgjatë për funksionalizimin e ligave sportive në të gjitha shkollat e vendit,
Përfundimin e disa projekteve të trashëguara dhe nisjen e të rejave në infrastrukturë sportive,
Programin për brandimin ndërkombëtar të Kosovës si “Shtet i Xhudos”,
Formulën e re të financimit të klubeve sportive nga shteti (përfshi trajnerët sportiv),
Politikën e re të kategorizimit, vendosjen e rregullsisë financiare dhe rilicensimin e federatave të sportit”, shkruan ai. / KultPlus.com

Mbrëmë në Kino Armata u mbajt takimi i fundit për këtë vit, mes ministrit Hajrulla Çeku dhe komunitetit artistik

Mbrëmë në Kino Armata në Prishtinë, u mbajt takimi i fundit për këtë vit, mes ministrit Hajrulla Çeku dhe komunitetit artistik.

Kësaj radhe u diskutua me komunitetin e teatrove, njofton Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

Me pjesëmarrësit u fol për identifikimin e sfidave, nevojave dhe hapat e përbashkët të veprimit për adresimin e shumë çështjeve me rëndësi.

Bashkëbisedimi filloj me një prezantim nga ministri për punën që është bërë në fushën e teatrove dhe për idetë për të ardhmen.

Në lidhje me teatrin, koncepti është që jeta teatrore të organizohet edhe përtej institucioneve publike dhe për këtë duhet të obligohet ministria në të ardhmen që të krijojë hapësira të reja për teatro të tjera dhe për organizime teatrore, sidomos në shkolla të Kosovës, veçoi ministri Çeku.

Ndër të tjera gjithashtu foli për financimin për teatrot dhe projektet teatrore, i cili është dyfishuar këtë vit.

Ndër temat kyçe që u diskutuan në këtë takim të përbashkët ishin mbledhja e analizës mbi gjendjen e tanishme të sektorit dhe ku duam ta dërgojmë teatrin, reforma ligjore në kulturë, e posaçërisht në fushën e teatrit, ku të parashihet edhe çfarë do të vije pas 20-30 viteve.

Në diskutim u fol edhe për çështjen e këshillave drejtues, organizimin sindikal në sektorin e teatrit, sundimin e ligjit, deburokratizimin sa më të madh të kulturës, rritjen e krijimtarisë dhe vlerave artistike në fushën e teatrit, për krijimin e hapësirave të reja për artistët e rinj, financimin e qëndrueshëm të teatrov, duke zgjidhur menaxhimin e financave nga vet teatrot, për zhvillimin e një konkurrence të shëndoshë të angazhimit të artistëve në shfaqjet teatrale, bashkëpunimi mes pushtetit lokal dhe teatrove të qyteteve, dhe nçështje tjera që ndërlidhen me këtë fushë.

Ndër diskutuesit që kontribuuan në këtë takim të përbashkët ishin: Florent Mehmeti nga Teatri Oda, Naim Berisha nga Shoqata Sindikale e TKK-së, Flutura Zymi, aktiviste, Sokol Plakolli, artist, Fatmir Hyseni, nga Teatri i Ferizajt, Agron Gërguri nga Teatri i Podujevës, Vedat Haxhiislami, aktor, Fadil Hysaj, regjisor, pedagog, Saranda Elshani nga Teatri i Suharekës, Xhevat Limani, artist nga Shqipëria, Edi Kastrati nga Teatri i Gjakovës, Elhame Kutllovci, regjisore e teatrit, Valina Muçolli, aktore, Shefqet Gjoca, drejtor në AKKV “Shota”, dhe Gyner Halili, aktor. / KultPlus.com

Çeku: Shpreh keqardhjen për anulimin e konkursit për blerjen e veprave të artit, thirrja e radhës do të shpallet në fillim të vitit të ardhshëm

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit së fundmi pati bërë të ditur anulimin e procedurës për blerjen e veprave të artistëve vendor, me ç‘rast ka pasur reagime të shumta, përcjell KultPlus.

Andaj, sot ka reaguar edhe ministri Hajrulla Çeku i cili ka shprehur keqardhjen për anulimin e konkursit për blerjen e veprave të artit.

KultPlus ju sjell njoftimin e tij të plotë:

Disa sqarime mbi anulimin e procedurës për blerjen e veprave të artit.

Fillimisht shpreh keqardhjen time për anulimin e procedurës dhe gjithë situatën e krijuar veçanërisht në raport me të gjithë artistët pjesëmarrës në këtë thirrje.

Sulmet ndaj artistëve që kanë qenë në listën e përfituesve dhe ndaj anëtarëve të komisioneve përzgjedhëse janë totalisht të papranueshme. Fushata denigruese dhe kërcënimet që nisën nga momenti i shpalljes së listës janë veprime të ulëta.

Programin për blerjen e veprave të artit e kemi nisur me qëllimin më të mirë. Megjithatë, duke e përfshirë brenda Programit të Ringjalljes Ekononike kemi krijuar pritshmëri të gabuar. Do të duhej ta komunikonim më mirë në publik konceptin e programit. Gjithashtu, ankesat për konflikt interesi që i kemi pranuar kërkonin periudhë shtesë shqyrtimi. Këtë kohë nuk e kishim, pasi jemi në fund të vitit dhe brenda pak ditësh mbyllen edhe sistemet e pagesave. Për shkak se fondi përkatës i ringjalljes mund të përdoret vetëm sivjet, për shkaqe procedure kërkohej edhe anulimi formal i kësaj thirrje.

Menjëherë kemi filluar punën për thirrjen e radhës, e cila do të shpallet në fillim të vitit të ardhshëm. Do të jemi të kujdesshëm, kemi nxjerrë mësimet tona. Blerja e veprave të artit nga shteti do të jetë praktikë e rregullt viteve në vijim dhe me buxhet të shtuar.

Edhe një herë, shpreh keqardhjen time më të thellë sidomos ndaj artistëve të listës fituese dhe bashkëndiej me ta për situatën e krijuar pa fajin e tyre. Ju siguroj që angazhimi ynë mëton fuqizimin e artistëve të Kosovës. Në këtë kuptim, besoj thellë që shteti duhet t’i blejë veprat më të mira të artit, duke e nxitur krijimin e tregut të artit, i cili e vlerëson dinjitetshëm artistin dhe artin cilëson. / KultPlus.com

Nesër në TKK mbahet leximi skenik i dramës “Era” së autores Albana Muja

Nesër në skenën e vogël të Teatrit Kombëtar të Kosovës do të mbahet leximi skenik i dramës “Era” së autores Albana Muja, përcjell KultPlus.

Me fillim nga ora 14:00, “Erën” do ta lexojnë aktorët si: Fatlume Bunjaku, Labinot Lajçi, Mirsad Ferati dhe Ekrem Sopi.

“Era” është njëra nga fitueset e vitit të kaluar në “Konkursin për Dramë Origjinale Shqipe Katarina Josipi”.

Ky event është mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. / KultPlus.com

Ministri Çeku pret në takim artistin Jakup Ferri: Jemi të gatshëm për mbështetjen e projektit që do të prezanohet në Bienale

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku, gjatë ditës së sotme ka pritur në takim Jakup Ferrin, artistin që do të përfaqësoj Kosovën në Bienalen e Venedikut, përcjell KultPlus.

Sot në Ministrinë e Kulturës patëm kënaqësinë të presim artistin e njohur, Jakup Ferri, i cili do të përfaqësoj Republikën e Kosovës në edicionin e 59-të të Bienales së Artit në Venedik 2022.

Ai së bashku me komisioneren e Pavionit të Kosovës Alisa Gojani Berisha u pritën nga Ministri Hajrulla Çeku dhe shefja e kabinetit, Klodeta Krasniqi.

Artisti Jakup Ferri në këtë takim tha që ndihet i nderuar që është përzgjedhur puna e tij nga dymbëdhjetë propozime që garuan në thirrjen publike të Ministrisë së Kulturës.

Ai gjithashtu foli për projektin e tij “The Monumentality of the Everyday” me të cilin doli fitues, projekt ky që do të kurohet nga kuratorja e gjermane Inke Arns, ndërsa tha që do të integroj qasjen konceptuale nga praktikat e tij të mëparshme si vizatime, piktura etj, të cilat do të adaptohen në një medium më tradicional të thurrjeve si tapiceritë që do të realizohen në bashkëpunim me gratë e komunitetit tonë.

Ndërsa Ministri Çeku shprehu gatishmërinë e Ministrisë së Kulturës për të mbështetur projektin që do të prezanohet në Bienale, në mënyrë që të kemi një Pavion sa më të denjë që do të prezatoj vlerat e krijimtarisë artistike të artit Kosovar“, thuhet në njoftimin e MKRS-së. / KultPlus.com

Kosova arrin marrëveshjen për të qenë pjesë e programit të ri ‘Creative Europe’ i cili mbështet financiarisht sektorët krijues, kulturor dhe audiovizual në Evropë

Porgrami i ri ‘Evropa Kreative’, konsiderohet dritare shtesë për rritje të bashkëpunimit kulturor evropian.

Kosova arrin marrëveshjen për të qenë pjesë e programit të ri Creative Europe për periudhën 2021-2027, program ky i Bashkimit Evropian për mbështetje financiare për sektorët krijues, kulturor dhe audiovizual në Evropë.

Sot në mbledhjen e Qeverisë së Kosovës miratuam Projektligjin pёr Ratifikimin e Marrëveshjes për pjesëmarrjen e Kosovës në këtë program. Kjo platformë mundëson promovimin dhe ndërlidhjen e artistëve tanë me skenën ndërkombëtare të artit, përmes mbështetjes së mobilitetit kulturor në projekte kulturore evropiane.

Lajmin e ka bërë të ditur ministri i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku, i cili njofton se ky program krijon hapësira të reja për komunitetin tonë artistik për avancim të veprimtarisë brenda dhe jashtë shtetit, njëherit duke e fuqizuar pozitën e Republikës së Kosovës brenda hartës kulturore evropiane. / KultPlus.com

Ministri Çeku: Sportin duhet ta bëjmë kulturë, fëmijët dhe të rinjtë tanë duhet të jetojnë me sport

Sot Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka ndarë gjithsej 335 mijë euro për mundësimin e qindra nxënësve në pjesëmarrjen në programin e skijimit gjatë këtij dimri, përcjell KultPlus.

Me këtë rast, ministri Hajrulla Çeku ka publikuar një postim në rrjetet soicale duke thënë se të gjithë fëmijët tanë duhet të merren aktivisht me sport.

Sot zotuam mbështetjen e radhës për sportin shkollor në Kosovë. Bashkë me Ministren e Arsimit, Arbërie Nagavci, zëvendës Ministren e Shëndetësisë, Dafina Gexha Bunjaku, Rektorin e Universitetin të Prishtinës, Naser Sahiti, Dekanin e FEFS, Musa Selimi dhe Kryetarin e Federatës së Sportit Shkollor, Adrian Telaku nënshkruam marrëveshjen në vlerë 335 mijë Euro që u mundëson qindra nxënësve pjesëmarrjen në programin e skijimit gjatë këtij dimri.

Së fundmi kemi zotuar mjete në vlerë prej 100 mijë eurove për Federatën e Sportit Shkollor për organizimin e garave sportive në shkollat fillore të Kosovës. Gjithashtu, me 100 mijë Euro po mbështesim Federatën e Sporteve Universitare për organizimin e Kampionatit Botëror Universitar në Hendboll gjatë vitit 2022.

Të gjithë fëmijët tanë duhet të merren aktivisht me sport. Qeveria jonë po punon intensivisht dhe po vepron konkretisht për të arritur këtë synim. Duke e masovizuar sportin shkollor e universitar, ne zbulojmë talentë, parandalojmë devijime, mbrojmë shëndetin. Gjatë mandatit tonë, krahas rritjes së mbështetjes për sportin shkollor dhe universitar, po punojmë edhe në përmirësimin e infrastrukturës sportive, përfshi hapësirat sportive të shkollave. Bashkëpunimi i ngushtë mes Ministrisë së Sportit dhe Ministrisë së Arsimit, bashkë edhe me Komitetin Olimpik të Kosovës, federatat sportive dhe komunat është parakusht i suksesit.

Sportin duhet ta bëjmë kulturë, fëmijët dhe të rinjtë tanë duhet të jetojnë me sport“, thuhet në statusin e tij. / KultPlus.com

Shpallje publike për propozimet për çmimin kombëtar letrar për vepër jetësore “Azem Shkreli” dhe për çmimet tjera për Letërsi për vitin 2021

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit hap shpalljen publike për propozimet për çmimin kombëtar letrar për vepër jetësore “Azem Shkreli”, dhe për çmimet tjera për Letërsi për vitin 2021, përcjell KultPlus.

Propozimet bëhen përmes nominimit nga:

Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës,
Instituti Albanologjik i Prishtinës,
Biblioteka Kombëtare e Kosovës,
Fakulteti i Filologjisë i Universitetit të Prishtinës,
Shtëpitë botuese të Kosovës,
Redaksitë e gazetave dhe revistave letrare-kulturore të Kosovës,
Asociacionet e shkrimtarëve që veprojnë brenda territorit të Kosovës,
OJQ-të që merren me veprimtari kulturore në Kosovë,
Personalitetet me reputacion publik
Autorët e Veprave Letrare

Propozimi me shkrim duhet të dërgohet nga data: 06 Dhjetor 2021 deri me 06 Janar 2022.

Bashkangjitur gjeni linkun me detajet tjera të aplikimit:

https://www.mkrs-ks.org/repository/docs/4820_02.pdf?fbclid=IwAR2HHpZDUQWBxHmZ-SGV05W_nRLEVWdLht1TZ3CETYhhb8MwZUwf9HWSiGY / KultPlus.com

MKRS ndan 330,000 euro për trajnimin e 400 nxënësve në sportin e skijimit

Sot ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku, së bashku me ministren e Arsimit, Arbërie Nagavci, Dafina Gexha, Zëvendësministre e Shëndetësisë, rektorin e UP Naser Sahiti, dekanin e FEFS, Musa Selimi dhe Kryetarin e Federatës së Sportit Shkollor të Kosovës, Adrian Telaku nënshkruan memorandum bashkëpunimi që parasheh përfshirjen e rreth 400 nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme në projekt të edukimit jo-formal në sportet malore, specifikisht skijimit.

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka ndarë 330,000.00 Euro për trajnimin e 400 nxënësve në sportin e skijimit. Për realizimin e aktiviteteve sportivo-edukative, përmes së cilave promovohen benefitet e aktivitetit fizik dhe kapacitetet e  Republikës së Kosovës për zhvillimin e sporteve malore.

Obligim i MASHTI-t do të jetë përzgjedhja e nxënësve dhe stafit përcjellës të tyre. Ministria e Shëndetësisë sipas memorandumit do të sigurojë stafin mjekësor dhe mjetet përcjellëse. Universiteti i Prishtinës, respektivisht FEFS, do të bëjë trajnimin e nxënësve në sportin e skijimit nëpërmjet stafit profesional, të cilin do ta sigurojë. Ndërsa FSSHK-ja obligohet për mbarëvajtjen e organizimit dhe kryerjen e shpenzimeve të realizimit të këtij projekti.

Memorandumi përfshin mbështetjen e aktiviteteve në harkun kohor një vjeçar, përkatësisht në vitet 2021 dhe 2022, ndërsa qëllimi është zhvillimi, avancimi dhe masovizimi i sportit në vendin tonë. / KultPlus.com

Sot u zhvilluan ndeshjet e kampionatit vjeshtor të Goalball-it, sport ky që luhet nga personat e verbër

Sot u zhvilluan ndeshjet e kampionatit vjeshtor të Goalball-it, sport ky mjaft i popullarizuar në mesin e sporteve paraolimpike që luhet nga personat e verbër, ndërsa rëndësia e këtij kampionati u shtua edhe më shumë me rastin e 28 Nëntorit, Ditës Kombëtare të Flamurit.

E pranishme në këtë ngjarje ishte Zëvendësministrja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, znj. Daulina Osmani, e cila i përgëzoi organizatorët e këtij kampionati dhe uroi që ky sport të masivizohet edhe më shumë në të ardhmen tek vendi ynë.

Po ashtu të pranishëm ishin edhe kryetari i Federatës së Sporteve për të Verbër të Kosovës, z. Rinor Ymeri, kryetari i Shoqatës së të Verbërve të Kosovës, z. Daut Tishuki, kryetarja e Komitetit Paraolimpik të Kosovës, znj. Njomza Emini dhe anëtari i Bordit Ekzekutiv të Komitetit Olimpik të Kosovës, z. Avni Nuha.

Ndeshjet e sotme u zhvilluan në sallën e edukatës fizike të shkollës ShMLU “Gjon Serreçi” në Ferizaj, ndërsa pjesëmarrëse ishin skuadrat KG Mitrovica, KG Ferizaj, KG Prizreni dhe QBMK “Xheladin Deda”. / KultPlus.com

Të rinjtë shqiptarë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Lugina e Preshevës vizitë në MKRS për nder të 28 Nëntorit

Të rinjtë shqiptarë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Lugina e Preshevës vizitë në MKRS për nder të 28 Nëntorit, Ditës së Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë.

Me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit është organizuar një vizitë 2-ditore me 25 të rinj shqiptarë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Lugina e Preshevës. Kjo vizitë është organizuar me rastin e 28 Nëntorit, Ditës së Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë.

Gjatë këtyre dy ditëve të rinjtë kanë realizuar një punëtori ku kanë ofruar idetë e tyre për bashkëpunimet e ardhshme ndërmjet të rinjve shqiptarë dhe kërkuan më shumë projekte që lidhen me nxitjen dhe inkurajimin e bashkëpunimeve rinore ndërshqiptare. Me këtë rast kanë qëndruar në Prishtinë ku për së afërmi kanë përjetuar edhe festimin e ditës së Festës së 28 Nëntorit në Kosovë.

Në fund kanë vizituar edhe Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ku janë pritur nga Zëvendësministri, z. Sejnur Veshall, këshilltari i Ministrit z. Onur Canhas dhe zyrtari i departamentit të rinisë z. Vedat Jashari ku është disktuar mbi bashkëpunimet, sfidat dhe planet mes MKRS-së dhe komunitetit rinor. / KultPlus.com

MKRS ndan 3.4 milionë euro për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe zhvillimin ekonomik të Janjevës

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit së fundmi ka ndarë gjithsej 3.4 milionë euro për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe zhvillimin ekonomik të Janjevës, përcjell KultPlus.

Njoftimi i plotë:

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore si vlerë e përbashkët e cila i kontribon forcimit të ndjenjës së përkatësisë dhe identitetit tonë, duhet të trajtohet si proces kompleks, i cili fillon me mbrojtje ligjore, vlerësim profesional dhe ndërhyrje fizike. Ky proces kompleks vazhdon me ngritje të kapaciteteve njerëzore, dhe me ngritje të vetëdijes për rëndësinë dhe rolin e trashëgimisë, e deri te mekanizmat e menaxhimit efikas që do të sigurojnë ringjalljen socio-ekonomike dhe zhvillim të qëndrueshëm lokal.

Në këtë drejtim, jam i lumtur që sot kemi vendosur hapin drejt zbatimit të projektit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të Janjevës. Ky projekt ka mbështetje financiare në vlerë prej 3.4 milionë euro, ku nga këto 1.4 milionë euro ndahen nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe 2 milionë euro nga fondet IPA 2020 të Bashkimit Europian. Zbatimi i projektit është planifikuar për vitet 2021-2024, dhe bëhet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Kosovë.

Në kuadër të këtij projekti përfshihen tri komponenta kryesore, ajo e integrimit të trashëgimisë kulturore në planifikim hapësinor, mbrojtja e trashëgimisë kulturore përmes restaurimit, zhvillimi ekonomik përmes promovimit të turizmit të qëndrueshëm. Gjatë këtij projekti parashihen hartimi i strategjisë për zhvillim të kulturës dhe turizmit rural, hartimi i planeve të menaxhimit për qendrën historike të Janjëvës, dhe shtëpinë muze të At Shtjefën Gjeqovit, restaurimi i 13 shtëpive të vjetra, zhvillimi i kapaciteteve njerëzore të komunitetit lokal për zhvillim të qëndrueshëm, dhe promovimi i ofertave kulturore dhe natyrore që i ofron Janjeva, për zhvillim të qëndrueshëm të turizmit kulturor. / KultPlus.com

Drafti i plotësim/ndryshimit të Ligjit për kinematografi është në fazë të konsultimeve publike

Drafti i plotësim/ndryshimit të Ligjit për kinematografi është në fazë të konsultimeve publike.

Komentet tuaja mund ti bëni në sistem online që është i hapur për të gjithë. Për ta bërë këtë, së pari duhet të regjistroheni në faqe.

Me këtë ligj rregullohet veprimtaria, organizimi, financimi, prodhimtaria, distribuimi dhe shfaqja e veprave filmike në vend dhe jashtë vendit, inkurajimi i krijimtarisë, promovimi, mbrojtja, ruajtja dhe studimi i trashëgimisë kinematografike. Me këtë ligj inkurajohet zhvillimi, mbështetja, edukimi përmes filmit, promovimi dhe ruajtja e krijimtarisë kinematografike, përmes krijimit të kushteve për prodhimin e veprave filmike vendore dhe bashkëprodhimeve ndërkombëtare, duke u bazuar në standardet ndërkombëtare.

Bashkangjitur gjeni linkun ku mund të bëni komentet:

https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41257&fbclid=IwAR1VqIMqjdo0OHpZZtx_p3Qkm-Y_GSSAqew6SZwYkWaBJ-k-jnGxnRSoGWE / KultPlus.com

Vazhdon ndërtimi i palestrës sportive në Zahaq dhe në stadiumin ndihmës në Pejë

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka bërë të ditur se po punohet me përkushtim në ndërtimin e palestrës sportive në Zahaq dhe në stadiumin ndihmës në Pejë, përcjell KultPlus.

Në kuadër të vizitave në projektet e investimeve kapitale në fushën e sportit, zëvendësministrja e MKRS, Daulina Osmani, pa nga afër punimet e realizuara deri më tani në ndërtimin e palestrës sportive në Zahaq dhe në ndërtimin e stadiumit ndihmës në Pejë.

Ajo takoi operatorë ekonomik që po kryejnë punimet në këto dy projekte për tu njoftuar me ecurinë e punëve.

Palestra sportive në Zahaq dhe stadiumi ndihmës në Pejë, janë dy nga projektet ku MKRS ka siguruar buxhet të nevojshëm për përfundimin e tyre nëpërmjet rishikimit të buxhetit. / KultPlus.com

MKRS: Monumentet e trashëgimisë kulturore po trajtohen me prioritet

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka publikuar pamje nga punimet në Kullën e Sahit Agës, Xhamisë në Vryneç dhe Mullirin e Ndue Sopit në Bincë, përcjell KultPlus.

Monumentet e trashëgimisë kulturore po trajtohen me prioritet

Po vazhdojnë ndërhyrjet restauruese në asetet e trashëgimisë kulturore në regjion të Gjilanit. Gjithë puna po bëhet me intensitet të lartë dhe sipas dinamikës së planifikuar“, ka shkuar MKRS-ja. / KultPlus.com