“Racizmi është sëmundje e çuditshme: prek të bardhët dhe vret të zinjtë”

Disa që shkruan për racizmin:

“Nëse popujt do të njiheshin më mirë, do të urreheshin më shumë.” – Ennio Flaiano

“Të gjithë jemi jugu i dikujt tjetër.” – Luciano De Crescenzo

“Racizmi është sëmundje e çuditshme: prek të bardhët dhe vret të zinjtë.” – Alberto Cottin

“Racizmi do të mbarojë kur të mund t’i ofendojmë të zinjtë njësoj si të bardhët.” – Michele Serra

“Racizëm: urrejtja maksimale për arsyen minimale.” – Abraham Heschel

“Deri kur ngjyra e lëkurës do të jetë më e rëndësishme se ngjyra e syve, do të këtë gjithmonë luftë.” – Ernesto Che Guevara

“Njeriu i bardhë ka njohur kryqin përmes Biblës, ndërsa njeriu me ngjyrë e ka njohur Biblën përmes kryqit.” – James Arthur Baldwin/KultPlus.com